Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe belegt u best in vastgoed?

Er zijn diverse mogelijkheden om te beleggen in vastgoed.

De Belg heeft nog steeds een baksteen in de maag. Voor de jonge gezinnen blijft het een prioriteit om een eigen huis te verwerven. Terwijl hun ouders door de lage rente vaak op zoek zijn naar een opbrengsteigendom om te verhuren. Wie onroerend goed als belegging ziet, heeft niettemin nog andere mogelijkheden.

Fysiek vastgoed

Vastgoed is tastbaar. In onze gedigitaliseerde wereld geeft dat veel mensen een houvast. De verhuring ervan levert ook een regelmatig inkomen op, dat bovendien jaarlijks wordt aangepast aan de gestegen levensduurte. En intussen kan de eigenaar hopen op een verdere waardestijging van zijn pand, al heeft hij voor dit laatste geen garanties.

Fysiek vastgoed heeft ook een aantal nadelen. Wie verhuurt, kan te kampen krijgen met wanbetalers, leegstand en herstellingskosten. En bij een eventuele gedwongen snelle verkoop is ook een goede prijs geen evidentie.

Vastgoedcertificaten

Een alternatief voor investeringen in baksteen zijn beleggingen in vastgoedcertificaten. Hierbij participeert de investeerder in de financiering van een pand, vaak een commercieel centrum of kantoorcomplex. In ruil daarvoor ontvangt hij een certificaat, dat hem elk jaar recht geeft op een deel van de huurinkomsten en een deel van de terugbetaling van het kapitaal. Na verloop van de verhuurperiode wordt het vastgoed verkocht en heeft de belegger nog recht op een eventueel restbedrag.

Op de Brusselse beurs noteren diverse vastgoedcertificaten zoals Antares, Basilix, Beaulieulaan, Distri-Land, Genk Logistics en Woluwe Shopping.

Het voordeel van deze vastgoedcertificaten is dat ze makkelijk gekocht en verkocht kunnen worden. Het nadeel blijft dat ze maar op één pand slaan. Bij een slechte huurder of leegstand is de financier de pineut.

Gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Een tweede alternatief voor vastgoedliefhebbers zijn aandelen van de zogenaamde gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s), vroeger bekend als bevaks. Dit zijn vennootschappen die hun vermogen volledig in vastgoed beleggen. Vaak zijn ze gespecialiseerd in een bepaald type: kantoren, logistieke panden, winkels of zelfs studentenkoten.

GVV’s noteren eveneens op de beurs. Een voordeel is dat ze maar 20% van hun vermogen mogen beleggen in één vastgoedcomplex. Op die manier is er automatisch een spreiding van de risico’s over meerdere gebouwen. En ze moeten jaarlijks minstens 85% van hun winst aan hun aandeelhouders uitkeren.

Bekende namen in deze categorie zijn onder meer Cofinimmo (zorgvastgoed en kantoren), Befimmo (kantoren), Leasinvest (kantoren en retailparken), WDP (logistieke panden), Xior (studentenhomes), Qrf (binnenstedelijke vastgoed), Retail Estates (perifeer winkelvastgoed), Home Invest Belgium (residentieel vastgoed), Aedifica, Care Property Invest (beide zorgvastgoed)

Met een GVV kunt u dus investeren in een gespreide portefeuille aan specifiek vastgoed, maar neemt u tevens de risico’s van die sector.

Vastgoedfondsen

Ten slotte zijn er nog de beleggingsfondsen die hun vermogen investeren in vastgoedgerelateerde effecten. Zij kunnen hun beleggingen, afhankelijk van de gekozen politiek, spreiden over vastgoedcertificaten, als in GVV’s, aandelen van vastgoedpromotors en eventueel bouwbedrijven. Verder kunnen ze kiezen tussen een regionale of een internationale focus. Ze zijn met andere woorden doorgaans meer gediversifieerd.

Waarin u het best investeert, hangt af van uw profiel en beleggingshorizon. Een goede spreiding blijft altijd interessant.

 

Samengevat

  • Verhuring van fysiek vastgoed levert een regelmatig inkomen op, dat bovendien geïndexeerd wordt.
  • Met een vastgoedcertificaat participeert u in de financiering van een commercieel pand of kantoor.
  • Met een belegging in een gereglementeerde vastgoedvennootschap investeert u in een gespreide portefeuille van zorgvastgoed, kantoren, retailparken of residentiële panden.
  • Met een vastgoedfonds investeert u in een gespreide portefeuille aan vastgoedgerelateerde effecten.

Hoe kunnen we u helpen?