Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe kunnen stiefkinderen erven van hun plusouder?

Op welk deel van de erfenis hebben stiefkinderen recht?

Stiefkinderen en erfenissen, het blijft vaak een moeilijke combinatie. Hebben ze wel recht op een deel van uw nalatenschap? Of welke mogelijkheden heeft u als u uw stiefkinderen toch een deel van uw erfenis wil geven?

Stiefkinderen hebben geen wettelijk geregeld erfrecht. Als er niets speciaals is voorzien, erven ze niet van hun pluspapa of plusmama. Toch zijn er mogelijkheden om ook stiefkinderen een deel van de erfenis te geven voor wie dat wenst. Hiervoor moet de erflater wel een testament opmaken, waarin hij zijn stiefdochter en/of stiefzoon als begunstigde aanduidt. Dat testament heeft wel beperkingen. Zo kan het niet tornen aan de voorrechten van de zogenaamde reservataire erfgenamen. Heeft de erflater ook eigen kinderen, dan moeten die steeds minstens de helft ontvangen. Slechts over de andere helft kan hij via een testament vrij beschikken.

Erfovereenkomst

De erflater kan zijn eigen kinderen ook betrekken bij de regeling. Via een erfovereenkomst kan hij een verdeling van de nalatenschap vastleggen waarmee alle erfgenamen instemmen. Op die manier kunnen latere ruzies en ongenoegen worden vermeden. Die overeenkomst moet dan wel door alle erfgenamen worden aanvaard en worden vastgelegd in een notariële akte. Let wel: eens ze is vastgelegd is ze nog moeilijk te wijzigen, terwijl dat bij een testament wel het geval is. Dat kan eenvoudig worden vervangen door een nieuw zonder toestemming van wie dan ook.

Er kan zelfs nog een stapje verder worden gegaan. Via een erfovereenkomst kunnen eigen kinderen eventueel ook verzaken aan hun recht op inkorting. Het recht op inkorting zorgt ervoor dat ze steeds hun voorbehouden deel als reservataire erfgenaam ontvangen. Indien de erflater tijdens zijn leven een schenking zou hebben gedaan aan zijn stiefkinderen die het reservataire deel van de eigen kinderen zou hebben aangetast, moet na diens overlijden een verrekening plaatsvinden. Door te verzaken aan dit voorrecht, kan van die verrekening worden afgezien. Dat kan handig zijn mocht er bijvoorbeeld slechts één eigen kind en drie stiefkinderen zijn in een nieuw samengesteld gezin, waarbij de erflater iedereen over dezelfde kam wil scheren.

Ten slotte is er nog een meer drastische manier om de stiefkinderen een groter deel van de erfenis te geven. De erflater kan ze adopteren, waardoor ze op gelijke basis komen als de eigen kinderen.

Heeft de erflater geen kinderen, dan liggen de zaken uiteraard veel makkelijker. In dat geval kan hij zijn hele vermogen op termijn laten overgaan op zijn stiefkinderen.

Erfbelasting

Een positieve zaak voor de betrokkenen is dat stiefkinderen voor de vaststelling van de erfbelasting van dezelfde voordelige tarieven als de eigen kinderen genieten, ongeacht of de erfenis van de stiefouder openvalt voor of na het overlijden van de biologische ouder-partner. Dat geldt zowel in het Vlaamse, het Waalse als het Brusselse Hoofdstedelijke gewest.

Samengevat

  • Stiefkinderen hebben geen wettelijk geregeld erfrecht.
  • Via testament kunnen stiefkinderen toch een deel van de erfenis krijgen.
  • De erfenis voor de stiefkinderen kan worden opgenomen in een erfovereenkomst.
  • Eigen kinderen kunnen verzaken aan hun voorrecht van inkorting.
  • Een adoptie schakelt alle kinderen gelijk.
  • Stiefkinderen genieten dezelfde tarieven voor de erfbelasting als eigen kinderen.

Hoe kunnen we u helpen?