Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe stel ik een erfovereenkomst op?

Hoe kunnen ouders en kinderen afspraken maken over de verdeling van een erfenis?

Heel wat vaders of moeders zouden zich spreekwoordelijk omdraaien in hun graf mochten ze weten hoe na hun overlijden tussen hun kinderen ruzie wordt gemaakt over de verdeling van hun nalatenschap. Sinds de hervorming van het erfrecht in november 2018 kunnen ze dit nochtans voorkomen door in een erfovereenkomst al op voorhand afspraken te maken.

Afspraken over waarderingen

Het hoeft overigens niet alleen te gaan om een juridische strijd. Het erfrecht kan op sommige punten ook als onbillijk worden ervaren. Als een vader zijn ene dochter een schenking doet, moet die later bij de verdeling van de nalatenschap soms worden verrekend. Als hij bij zijn andere dochter weken gaat helpen op de bouw van haar huis, dan moet daar bij de verdeling van de erfenis dan weer geen rekening mee gehouden worden.

Met een erfovereenkomst kan hieraan een mouw worden gepast. Ze laat toe dat met de kinderen als toekomstige erfgenamen afspraken worden gemaakt over de waardering van een aantal zaken of over het al dan niet verrekenen van bepaalde schenkingen of hulp.

Wanneer de afspraken over de totaliteit van de nalatenschap gaan, spreekt men van een globale erfovereenkomst. Handelen ze over bepaalde aspecten ervan, dan hebben we het over een punctuele erfovereenkomst.

Notaris verplicht

Gezien het ingrijpende karakter van erfovereenkomsten gelden voor de opmaak ervan strenge formaliteiten. Zo moeten ze om te beginnen door een notaris worden opgemaakt. Een overeenkomst van ouders en kinderen aan de keukentafel is niet voldoende.

De notaris moet bovendien het ontwerp van erfovereenkomst minstens vijftien dagen op voorhand bezorgen aan alle partijen zodat ze de tijd hebben om ze door te nemen. Pas nadien kan hij ze uitnodigen naar zijn kantoor, waar hij toelichting en verdere informatie moet geven.

Na de vergadering bij de notaris moet er vervolgens minstens een maand verstrijken vooraleer de akte mag worden getekend. Dat moet de betrokkenen de tijd bieden om een tweede opinie te vragen indien ze dat nodig achten.

In een notendop

  • Ouders kunnen met hun kinderen afspraken maken over de verdeling van een erfenis.
  • De tussenkomst van een notaris is verplicht.
  • De erfovereenkomst kan zowel op het geheel van een vermogen als op bepaalde delen ervan betrekking hebben.

Hoe kunnen we u helpen?