Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe werken domiciliëringen en periodieke opdrachten?

Het voordeel van een domiciliëring of periodieke opdracht is dat u niet riskeert dat facturen onbetaald blijven liggen.

Een periodieke opdracht (soms ook doorlopende of permanente opdracht genoemd) is een automatische overschrijving om op vaste tijdstippen een vast bedrag te betalen. Dit is een efficiënte formule om bepaalde bijdragen of uw huur te betalen of uw lening aan de bank terug te betalen.

Een tip: gebruik een periodieke opdracht om elke maand hetzelfde bedrag naar uw spaarrekening over te schrijven. Maar als u op deze manier betaalt en het bedrag van de huur of uw verzekeringspremie zou veranderen, dan moet u zelf bij uw bank de aanpassing doorvoeren.

Een domiciliëring is een automatisch betaalmiddel waarmee u een schuldeiser toestemming geeft om aan uw bank de opdracht te geven een bedrag te betalen. Uw bank voert die overschrijving vervolgens uit. Stel dat het bedrag van de premie of uw huur verandert (bijv. bij een jaarlijkse indexering), dan zal uw bank automatisch het nieuwe, juiste bedrag overschrijven.

In feite geeft u bij een domiciliëring “carte blanche” aan een begunstigde om op vaste tijdstippen een variabel bedrag van uw rekening te nemen. U hoeft dus niet meer elke keer uw toestemming te geven. Dit is vooral handig om elektriciteit- of telefoonrekeningen of verzekeringspremies te betalen … U doet er goed aan om deze formule alleen te gebruiken voor “betrouwbare schuldeisers”, dat wil zeggen bekende bedrijven met een goede reputatie, en systematisch na te gaan of zij u niet te veel hebben aangerekend.

Het voordeel van een domiciliëring of periodieke opdracht is dat u herinneringskosten en eventuele boetes bij laattijdige betaling vermijdt. En u riskeert niet dat facturen onbetaald blijven liggen als u afwezig bent, het te druk hebt of ze gewoon vergeet. Er is evenwel één grote voorwaarde: periodieke opdrachten en domiciliëringen worden niet uitgevoerd als het saldo op uw zichtrekening onvoldoende is. Als een domiciliëring wordt geweigerd wegens een te laag saldo, dan betaalt u bij Beobank 8 euro kosten.

Hoe kunnen we u helpen?