Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De financiële markten: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 16/09/2022

Marktnieuws

Kwaliteit primeert op de beurzen

Nu beleggers een defensievere houding aannemen als gevolg van de inflatie en de recessiedreiging, is het aangewezen te kiezen voor bedrijven met een beperkte marktblootstelling en met een solide financiële balans. Weliswaar altijd met een oog op de excessen op de markt en de opportuniteiten die ermee gepaard gaan!

Door de alsmaar sneller stijgende inflatie, wordt Europa meer dan ooit geconfronteerd met een koopkrachtcrisis. De sterke prijsstijging wordt verder op de spits gedreven door de waardevermindering van de euro. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) behelst daarom een dubbele uitdaging. Het optrekken van de rentevoeten moet de vraag afremmen en de euro ondersteunen, twee elementen die moeten bijdragen tot het stabiliseren van de prijzen. Maar in een ongunstig economisch klimaat, onder andere omwille van de energiecrisis, is de verleiding voor de ECB echter groot om de stijging van de rentevoeten te beperken met als doel de groei te ondersteunen. In Frankfurt blijft het voor de ECB dus dansen op een slappe koord tussen strengheid en laksheid, met het risico dat een inflatiespiraal hier voet aan grond krijgt.

Kapitaalverschuivingen

Andere Westerse centrale banken staan, net als de ECB, voor dat dilemma tussen het bestrijden van de inflatie en het aanzwengelen van een vertragende economie op de rand van een recessie.

Deze context maakt dat beleggers hun kapitaal terugtrekken uit de aandelenmarkten, zowel in Europa als in de VS. Onlangs was ook China het slachtoffer van een kapitaaluitstroom.

Bovendien zien we de laatste weken een kapitaalverschuiving van de meer dynamische markten naar andere defensievere markten, in Azië (van China naar Japan) én in Europa (van het VK naar Zwitserland).

Kwaliteitscriteria

In deze context is onze strategie hoofdzakelijk toegespitst op kwaliteit, namelijk financieel gezonde ondernemingen waarvan de inkomsten minder afhankelijk zijn van de economie en waarvan de liquide middelen ruimschoots volstaan om een jaar zonder nieuwe financiering te overbruggen.

Deze aanpak overstijgt de traditionele tweedeling tussen waardeaandelen en groeiaandelen. Het gaat hier concreet om aandelen van grote ondernemingen waarvan de activiteit weinig invloed ondervindt van het recessierisico en die in staat zijn de kostenstijging door te rekenen in hun verkoopprijzen.

Opportuniteiten

Naast dit kwaliteitscriterium hebben wij tevens opportuniteiten geïdentificeerd in de aandelen die tot op heden toe sterk werden afgestraft.

Een eerste vijver met opportuniteiten zijn ondernemingen actief in thema’s met goede vooruitzichten op lange termijn, die zouden kunnen gedijen bij een evenwichtiger spanningsveld in de komende kwartalen. Nu de vraag vertraagt, zouden bepaalde multinationals in de gezondheidssector en de industrie voordeel kunnen halen uit de normalisering van de aanvoerketens. In de discretionaire (of niet-essentiële) consumptie, zouden grote spelers kunnen profiteren van de lagere druk op de koopkracht van de gezinnen.

Een tweede vijver bevat ondernemingen die blootgesteld zijn aan specifieke gebeurtenissen. Als Europa meer investeert in een koolstofneutrale economie, zullen onder meer bedrijven in de luchtvaartsector daarbij kunnen gedijen. Grote elektriciteitsproducenten zijn dan weer bij de winnaars van investeringen in de energietransitie.

Of deze opportuniteiten werkelijkheid worden, zal afhangen van de evolutie van de economische en financiële omgeving. Als de euro zich begint te herstellen, zouden wij ervoor kunnen kiezen om bepaalde ondernemingen die hebben geprofiteerd van de daling van de eenheidsmunt omdat ze hun omzet in dollar en/of buiten Europa realiseren, uit onze portefeuille te halen.

Onze adviseurs staan steeds ter beschikking voor verdere toelichtingen. Aarzel niet om hen te contacteren.

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?