Beleggen en Sparen

Beleggerslexicon

Als u wilt starten met beleggen, leert u best eerst alle basisbegrippen. Wij leggen u elk concept uit in minder dan één minuut.

Verzekeringen

Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

27/3/2020 - Wat zijn de vooruitzichten voor de beleggers?

Impact van Corona op de markten

Impact van Corona op de markten

Naar een nieuwe economie?

In navolging van de maatregelen die centrale banken en regeringen recent aankondigden, reageerden de markten eindelijk positief. Deze opwaartse beweging werd sterk verwacht, maar vele Europese landen en de VS hebben hun besmettingspiek nog niet bereikt.

Dit element mogen we niet uit het oog verliezen, want de toekomstige uitdaging voor beleggers zal zijn wanneer de piek van besmetting bereikt wordt. We durven niet te beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar geven graag een stand van zaken in de hoop meester te blijven van de situatie.

Onze analyse bestaat uit 3 stappen:

  • het gedrag van de centrale banken analyseren;
  • de risicosectoren bepalen;
  • potentiële koersveranderingen van onze regeringen identificeren.

Wat onthouden we van de inspanning van de centrale banken?

Er kan een heel boek worden geschreven over het ingrijpen van de centrale banken, die elkaar deze week probeerden te overtroeven met duizelingwekkende bedragen.

Wanneer het schip schommelt, is het belangrijk dat de kapitein het hoofd koel houdt. In Europa heeft de bazooka van 750 miljard de markten doen bedaren, maar als we even stilstaan bij de eventuele verlenging van de lockdown en de schrijnende nood aan herfinanciering van KMO’s en bedrijven, stellen we ons terecht de vraag of deze enveloppe niet te klein is.

Aan de andere kant van de wereld koos Donald Trump eerder voor “helikoptergeld”. Om in te spelen op de situatie kreeg de FED zelfs een mandaat om onbeperkt obligaties op te kopen. Vele marktdeelnemers vragen zich af of deze aanpak werkelijk zijn vruchten zal afwerpen. Bovendien kan de FED obligatie-ETF’s* kopen.

Conclusie: de centrale banken stappen steeds meer af van hun rol als regulator, om zelf marktdeelnemer te worden. Dit gedrag zal door beleggers met argusogen worden gevolgd en zij zullen op termijn niet aarzelen om op deze kentering te reageren.

Hoe delen we de sectoren in?

Het is nog te vroeg voor onze analisten om de economische impact op de bedrijven te kunnen becijferen. Om de potentiële risico’s beter te kunnen duiden, delen we de sectoren onder in categorieën in functie van de impact van COVID-19, van de lage rentevoeten en van de daling van de olieprijs.

Wij hebben ervoor gekozen om 3 categorieën te onderscheiden:

  • sectoren die standhouden: communicatie, nutsvoorzieningen en gezondheidszorg
  • sectoren die de markten volgen: consumptie, vastgoed en IT
  • sectoren die sterker worden getroffen: industrie, basismaterialen, duurzame  consumptiegoederen, energie en financiële sector.

Welk kortetermijnperspectief kunnen we deze sectoren bieden?

De meest getroffen sectoren worden gekenmerkt door een dalende vraag van economische spelers omdat regeringen beslist hebben dat burgers moeten thuisblijven. De beslissing van Saoedi-Arabië heeft geleid tot een drastische daling van de aardolieprijs, met op korte termijn een geopolitieke impact op de economie en op het aantal potentiële faillissementen van bedrijven die aan de energiesector gelinkt zijn.

De sector die voor de grootste uitdagingen staat, is de klassieke financiële sector in een omgeving met lage rentevoeten.

Niet-essentiële consumptie-uitgaven, zoals luxegoederen en hotelovernachtingen, krijgen ook te lijden onder de dalende vraag, net als de automobiel- en luchtvaartsector.

In deze redelijk bewogen context tekent de duurzame consumptie een stabiele prestatie op. Toch zijn er voor deze sector risico’s op lange termijn, doordat de waardeketens van bedrijven en de consumptiepatronen veranderen in een wereld die flirt met deglobalisering.

In een omgeving met lage rentevoeten zou de vastgoedsector stabiel moeten blijven, tenzij deze wordt besmet door de financiële sector en te kampen krijgt met wanbetalers, zowel particulieren als bedrijven.

Voor de technologische sector mogen we, ondanks de kortetermijnperceptie van de markten, niet vergeten dat de projecten en subsectoren (clouddiensten, halfgeleiders) rond 5G er zijn om te blijven.

Tot slot zouden de gezondheidszorg, nutsvoorzieningen en communicatiediensten voordeel moeten blijven halen uit het onderzoek naar COVID-19, uit de nood aan een groenere economie en uit het stijgend dataverbruik.

 

Welke weg moeten onze regeringen inslaan?

Dat is dé hamvraag voor onze heropbouw na de crisis. De regeringen moeten bijzondere aandacht hebben voor de sectoren die werden afgestraft (auto, toerisme, transport, horeca). Na de lockdown zou het normaal zijn dat sommige van deze sectoren hun aanbod rationaliseren als gevolg van de technische werkloosheid of de lagere werklast.

Op middellange termijn zal dit een impact hebben op de economische groei, in het bijzonder in Europa. De lidstaten moeten de privésector steunen, ofwel door bepaalde sectoren (deels of volledig) te nationaliseren, ofwel door belastingverlagingen of uitstel te verlenen aan bedrijven.

De structuur van onze economie zal veranderen en voor de jobs die worden gecreëerd in sectoren als de farmacologie, hernieuwbare energiebronnen en elektronica zullen nieuwe technische vaardigheden vereist zijn van de arbeidsmarkt. Het is essentieel dat onderwijs en opleiding correct inspelen op deze nieuwe vraag waarnaar een sterk tekort heerst.

Het idee om Europa opnieuw te industrialiseren moet een duidelijke prioriteit worden. Tijdens de COVID-19-crisis krijgen wij te kampen met tekorten en worden wij afgestraft voor onze afhankelijkheid van andere landen (medische apparatuur, geneesmiddelen, technologische uitrusting). De regeringen en bedrijven moeten absoluut de handen in elkaar slaan om dit probleem op te lossen. De toenemende industrialisering zou ook de inflatie kunnen doen terugkeren in de Eurozone.

Tot slot dient het beheer van de overheidsuitgaven in de gezondheidszorg te worden herzien. In het licht van COVID-19 is een gebrek aan medische apparatuur, geneesmiddelen en gekwalificeerd personeel onaanvaardbaar. Vele regeringen voerden besparingen door in de gezondheidszorguitgaven, ondanks de vergrijzing.  

 

* Een ETF is een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt en dat belegt in een bepaalde beleggingscategorie tegen lage kosten.

Onze analisten volgen de marktontwikkelingen op de voet. Als u de balans wilt opmaken van uw portefeuille, neem dan contact op met uw adviseur.

Hoe kunnen we u helpen?