Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 11/09/2020

Marktnieuws

BIG Tech en gezondheid: een explosieve mix?  

De technologiegiganten domineren al enige tijd de beursmarkten met rendementen die de laatste 10 jaar ruim boven de 200% liggen*. Deze prestaties hebben geleid tot buitensporige waarderingen (financiële ratio’s), die ons ertoe aanzetten om eerder op zoek te gaan naar bedrijven waarvan de waarderingen meer in lijn liggen met de economische realiteit.

Zoals de Franse satirische poëet Regnier Mathurin zei: “Wie wil kiezen, kiest vaak het slechtste”. In deze wereld verschuilen de meeste beleggers zich achter TINA (There Is No Alternative), waardoor ze getuigen van weinig initiatiefneming en de koersen nog hoger stuwen. Kuddegedrag is de norm geworden.

In dit artikel gaan wij dieper in op een aantal aspecten:

 • Welke risico’s zijn gelinkt aan deze overweging van de technologiegiganten?
 • Wat zijn de alternatieven op de obligatie- en thematische markten op middellange termijn?
 • Naar welke sectoren op de aandelenmarkten kunnen wij ons voor het eindejaar heroriënteren?

Big Tech of gezondheid: een onmogelijke keuze?

De afgelopen dagen kenden de financiële markten een daling omwille van de neerwaartse bewegingen in de technologiesector. Deze sector heeft een buitengewone overperformance gekend en wordt gekenmerkt door een sterke concentratie van de financiële stromen bij de technologiereuzen (Google, Apple, Facebook, Amazon en Microsoft). De giganten in de technologiesector (45% van de S&P 500 index) en in de gezondheidssector (15% van de S&P 500 index) vertegenwoordigen samen 60% in de S&P 500 index*.  

In een vijandige context, kan deze overweging verschillende belangrijke gevolgen hebben voor de technologiereuzen:

 • De technologiesector heeft gretig gebruikgemaakt van de lage rentevoeten om zijn schuldgraad te verhogen. In het licht van een mogelijke stijging van de rentevoeten op lange termijn, zoals aangekondigd door de Amerikaanse centrale bank FED, zouden hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten sterk kunnen verminderen. Bovendien zou het kunnen dat massaal geld wordt teruggetrokken uit sommige projecten om eerder te investeren in concretere of gewoonweg populairdere projecten (bijv. Artificial Intelligence vs. cryptogeld met een gedecentraliseerd beheer);
 • Mogelijke boetes of regulering (als presidentskandidaat Biden de verkiezingen in de VS wint, wil hij de technologiegiganten belasten en de toegang tot de gezondheidszorg herzien om Obamacare nieuw leven in te blazen);
 • Als een Covid-19 vaccin wordt gevonden, zal dat een impact hebben op het telewerk (minder inkomsten voor de technologiegiganten).

Over de farmaceutische aandelen zijn er nog een aantal vraagtekens:

 • Zal de bevolking zich werkelijk laten inenten zodra een Covid-19 vaccin beschikbaar is? Verschillende peilingen tonen aan dat bijna één derde van de burgers in de VS, net als in België, zich niet wenst te laten vaccineren**.
 • Ten tweede, zal dit Covid-19 vaccin ook echt werken als het virus eventueel muteert?
 • Ten derde, zal het vertrouwen in de economie terugkeren (consumptie zoals vóór de crisis) wanneer een Covid-19 vaccin beschikbaar wordt?

We moeten goed begrijpen wat de gevolgen zijn indien er tegen het einde van dit jaar geen vaccinatieprogramma op grote schaal aan de horizon te bespeuren is:

 • De hotels, reissector en horeca zullen onder druk blijven staan omwille van de beperkingsmaatregelen om vrij te reizen;
 • Sommige bedrijven (banken, commerciële diensten) zullen nog steeds maar op halve bezetting draaien omwille van de social distancing;
 • Het verbod op grote evenementen zal blijven doorwegen op de sectoren verwant aan de sport- en recreatiesector (pretparken, musea).

Wat zijn de alternatieven binnen/buiten de obligatiemarkt?

In een context waarin de rentevoeten rond het nulpunt blijven, zijn er meerdere andere beleggingsmogelijkheden te identificeren op de obligatiemarkt:

 • Beleggen in markten met een hoger risico via ‘veiligere’ valuta, bijvoorbeeld beleggen in de schuld van een groeiland via de US-dollar, in de Amerikaanse schuld in Yen of in de Europese schuld uitgedrukt in Zwitserse frank. In deze economische tijden wordt vaak de voorkeur gegeven aan de Zwitserse frank en de Yen omwille van hun handelsoverschot (het zijn landen die meer uitvoeren dan invoeren, zelfs in een economische schok, en vaak worden deze munten in tijden van economische schok geprezen omdat zij net een economische activiteit kunnen behouden ten aanzien van andere landen);
 • De voorkeur geven aan Amerikaanse bedrijfsobligaties in plaats van Amerikaanse staatsobligaties: jarenlang was het leeuwendeel van de prestatie van obligaties het resultaat van een rentedaling (via de monetaire versoepelingen van de FED). Gelet op de lage rentevoeten op staatsobligaties staat het buiten kijf dat de prestatie ingeperkt wordt (0,68% rente voor staatspapier op 10 jaar versus een gemiddelde rente van 2,5% op Amerikaanse bedrijfsobligaties)* ten opzichte van het potentieel van bedrijfsobligaties die een rentevoordeel bieden maar ook steun genieten (de FED koopt kwalitatieve bedrijfsobligaties over) en interesse krijgen van beleggers op zoek naar rendement.
 • Goud bezitten tegen macro-economische schokken (dalende groei, geopolitieke onzekerheid, recessie, inflatie): goud kan een “hedge” (bescherming) zijn op middellange termijn omdat de centrale banken massaal geld hebben uitgegeven en er op termijn twijfels kunnen rijzen over de betrouwbaarheid van een aantal deviezen.

Wat zijn de vooruitzichten voor de aandelenmarkten?

We kunnen al besluiten dat de sectoren die positief gecorreleerd zijn met de rentevoetstijging (financiële sector, verzekeringen, grondstoffen, industrieën, infrastructuur) gegijzeld blijven door de monetaire beleidskeuzes van de centrale banken.

De segmenten die het zwaar te verduren kregen door Covid-19 (hotelsector, horeca, energie, luchtvaart, discretionaire consumptiegoederen) en die afhankelijk zijn van een vaccin, gaan gebukt onder een loodzware last tot aan het einde van dit jaar.

De groeiaandelen zouden dus profijt moeten blijven halen uit de lage rentevoeten en een gezonde balans (financiële ratio’s).

Wat met waardeaandelen?

Bij het kiezen van waardeaandelen*** is het essentieel om een onderscheid te maken tussen de goede en de slechte aandelen (liquiditeitsval). Hoewel waardeaandelen de impact van de coronacrisis zouden moeten weerstaan, hebben vele van hen een hoge schuldgraad. Deze situatie vormt een uitdaging voor de geldigheid van de waardering van de financiële ratio’s van bedrijven. Een bedrijf met hoge schulden kan bijvoorbeeld niet investeren in groeiopportuniteiten. Het zou voor de belegger dus gunstiger zijn om een positie in te nemen op waardebedrijven via de schulden (bedrijfsobligaties) omdat de centrale banken toch zullen voorkomen dat de grote kapitalisaties failliet gaan, terwijl ze aandeelhouders niet kunnen behoeden voor een plotse daling (zolang ze geen marktindexen overkopen).

Zolang de maatregelen die door de centrale banken worden genomen, de doelstelling nastreven om de werkgelegenheid te ondersteunen, de onzekerheid op de markten te beperken en de liquiditeitsstroom te behouden op de kredietmarkten, zullen beleggers blijven beleggen in bedrijven met goede boekhoudkundige resultaten of een lage schuldgraad.

Deze zelfde bedrijven zouden profijt moeten blijven halen uit de kredietvoorwaarden en uiteindelijk hun bedrijfsratio’s moeten zien stijgen (waardering van de winst per aandeel, ratio in lijn met de waarde van het eigen vermogen van het bedrijf). Vandaag lijken een aantal ratio’s abnormaal, maar een kundige belegger begrijpt dat je moet koorddansen tussen de fictie van de markten en de realiteit van de economie om er niet als verliezer uit te komen, wetende dat de Brexit er nog aankomt en dat de Amerikaanse verkiezingen een grote impact zullen hebben op alle allocaties van fondsbeheerders.

 


Bronnen:

* Bloomberg Analytics

**  https://www.cnbc.com/2020/09/01/nearly-3-in-4-adults-plan-to-get-a-coronavirus-vaccine-survey-shows.html ; https://www.theguardian.com/world/2020/aug/09/only-half-of-britons-would-definitely-have-covid-19-vaccination

*** Waardeaandelen zijn aandelen die ondergewaardeerd zijn. Hiermee wordt bedoeld dat hun koers relatief laag is ten opzichte van factoren zoals winst, dividend, omzet of boekwaarde.

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?