Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 03/08/2020

Marktnieuws

COVID-19: de Amerikaanse verkiezingen naderen met rasse schreden… met een EUR/$-koers op 1.4 tot gevolg?

Nadat het Europese herstelplan werd aangekondigd, spraken vele politici en journalisten lovend over het eerherstel van de Europese munt. Hoewel deze koersstijging van de euro lijkt op een herstel van het vertrouwen, blijft Europa toch voornamelijk een exporteconomie. In de huidige economische context zou een te snelle stijging van de eenheidsmunt in bepaalde sectoren kunnen leiden tot wat we in de economie de “Hollandse ziekte” noemen (overwaardering van de wisselkoers, wat nefast is voor het prijsconcurrentievermogen van sommige sectoren). Andere marktspelers vragen zich af of deze daling van de dollar niet gewoonweg een voorproefje is van de overwinning van Joe Biden in de Amerikaanse verkiezingen.

Om dit idee toe te lichten, analyseren we hieronder een aantal maatregelen uit zijn verkiezingsprogramma. Eén van de maatregelen betreft bijvoorbeeld het optrekken van de vennootschapsbelasting van 21% naar 28%1, wat nadelig zou kunnen zijn voor de economische relance. Hieronder belichten we:

  • De strategische speerpunten van Bidens kiesprogramma;
  • Hoe de markten de situatie analyseren;
  • Welke beleggingskeuzen wij kunnen adviseren.

Wat zijn de strategische speerpunten van Joe Bidens programma?

Om zoveel mogelijk kiezers achter zich te scharen, heeft Joe Biden het idee geopperd om het gemiddelde loon in de VS op te trekken. Uit studies van het CBO (het Congressional Budget Office) blijkt dat bijna 58% van de Amerikanen een uurloon volgens salarisschaal trekt. Bijna 392.000 Amerikanen verdienen het federale minimumloon van 7,25$ per uur en meer dan 1 miljoen werknemers (jobstudenten, personen met een beperking) trekken zelfs minder dan dat minimumloon. Volgens het CBO2 zouden bijna 17 miljoen werknemers meer gaan verdienen als het minimumloon tegen 2025 wordt opgetrokken naar 15$ per uur. Als het minimumloon met 1$ stijgt, zouden de looninkomsten per kwartaal met 250$ toenemen en zouden de huishoudens per kwartaal 750$ meer uitgeven. Uiteraard lijkt dit een aantrekkelijke manier om de vraag van huishoudens een boost te geven, maar sommige ondernemingen zouden niet kunnen overleven (door de loonstijging, de lagere winstmarges en de lagere arbeidsintensiteit).

Ten tweede zouden infrastructuuruitgaven een prioriteit kunnen zijn om arbeiders na COVID-19 weer aan de slag te krijgen. Verschillende projecten leggen de focus op alternatieve energiebronnen, op het moderniseren van het openbaar vervoer (autosnelwegen) en op communicatiesystemen (5G), wat sommige nationale bedrijven in de civiele bouw ten goede zou moeten komen.

Ten derde zouden de spanningen tussen de VS en China kunnen bedaren. We kunnen niet ontkennen dat de handelsoorlog over importheffingen op goederen van de VS naar China een negatieve impact heeft op de inkomsten van sommige bedrijven van de S&P (verlies van 5 tot 8% voor 2019). In het huidige scenario (waarin China zijn dominantie en technologische onafhankelijkheid wil behouden), zou het kunnen dat Biden vakkundig afstapt van de frontale aanpak die Donald Trump verkiest en eerder opteert voor een landencoalitie tegen de Chinese dominantie.  

Wat is de kijk van de markten op de situatie?

Voor we overgaan tot de strikt financiële overwegingen, moeten we toch even stilstaan bij de mogelijke oorzaken van een koersdaling van de dollar:

  • Het monetaire beleid dat de FED (de Federal Reserve) tijdens de Covid-19-crisis voerde, was de meest expansionistische binnen de OESO. De hoeveelheid geld dat in de economie werd geïnjecteerd om de kredietvraag te stuwen was ongezien. De Amerikaanse monetaire basis (geld rechtstreeks gecreëerd door Centrale Bank) ging van 3.500 miljard dollar aan het begin van COVID-19 naar bijna 5.109 miljard, versus een stijging van 3.261 miljard euro naar bijna 3.765 miljard euro3.
  • Als Joe Biden de koploper blijft en de verkiezingen wint, zou de mogelijk hogere belasting op bedrijfswinst en op rijkdom, zonder de verhoging van het minimumloon naar 15$ te vergeten, heel wat buitenlandse beleggers kunnen ontmoedigen om te beleggen in de Amerikaanse aandelenmarkt. De maatregelen die Donald Trump invoerde, hebben de markten ondersteund. In een wereld waarin de economie volop vertraagt, kan het plan om bedrijven nog meer te gaan belasten nadelig zijn voor de markten en de pensioenen van de Amerikaanse burgers (beleggers gaan altijd op zoek naar een optimale allocatie van hun middelen en het pensioenfonds van de Amerikanen is grotendeels belegd op de beurs).
  • Wanneer kapitaal wegvloeit uit de zogenaamde risicomarkten, zoals de groeilanden, nemen beleggers hun toevlucht tot de ontwikkelde of “Safe” markten. De marktnorm zet beleggers aan om terug te vallen op de US-dollar. Toch stellen we sinds de maand april van dit jaar vast dat dit mechanisme zich niet heeft voltrokken. De dollar is de historische referentiemunt in risicoperioden (beschouwd als veilige belegging) maar sinds het begin van COVID-19 (maart 2020) zien we dat deze marktnorm niet meer geldt4.

Wat buiten kijf staat, is dat de financiële markten in hun koersen nog niet helemaal rekening houden met een overwinning van Joe Biden. Dit kunnen we aantonen door te kijken naar de marktindicatoren. Als Joe Biden de verkiezingen wint, dan:

  • Zouden de financiële markten krimpen omwille van de bedreiging van hogere belastingen op meerdere vlakken (persoonlijke rijkdom, bedrijfsinkomsten, lonen). Een stijging van de lonen zou in vele sectoren die nu al door de economische vertraging en de maatschappelijke impact van Covid-19 in slechte papieren zitten (en zelfs afstevenen op een faillissement, zoals de energiesector, het toerisme en de luchtvaart) automatisch leiden tot lagere bedrijfsinkomsten.
  • Zouden de Amerikaanse markten minder geldstromen aantrekken, wat zou leiden tot veel lagere geldstromen en een waardevermindering van de dollar. Ja, de dollar is inderdaad reeds in waarde gezakt, maar dat heeft meer te maken met de beslissing van de FED om een grote hoeveelheid geld te creëren. Deze stijging van de liquide middelen in het financiële circuit dient te worden verteerd door de economische spelers (huishoudens, bedrijven) opdat beleggers vertrouwen blijven hebben in het Amerikaanse relanceplan.  
  • Zou de inflatie naar verwachting stijgen als gevolg van de hogere gemiddelde lonen. Als de lonen stijgen, stijgt ook het consumptiepotentieel, wat leidt tot een onevenwicht tussen het huidige goederenaanbod en tot een ‘plotse’ stijging van de vraag van huishoudens. Het gebrek aan goederen (of zelfs hun zeldzaamheid) zou de prijzen de hoogte in jagen en onrechtstreeks de inflatie verhogen.

Wat zijn de mogelijke beleggingsopportuniteiten? 

Vóór wij een aantal beleggingsopportuniteiten meegeven, dient te worden benadrukt dat de situatie waarop we nu afstevenen (met de mogelijkheid van een tweede lockdown) om Covid-19 in te dijken, zwaardere economische gevolgen zou kunnen hebben dan de eerste lockdown.

Vele bedrijven hadden vóór de eerste lockdown een gezonde balans. Hun schuldgraad was aanvaardbaar en ze maakten over het algemeen winst. Covid-19 heeft deze dynamiek volledig verstoord. Vandaag, aan de vooravond van een mogelijke tweede lockdown, zitten bedrijven met heel lage winsten en met een kolossale schuldenberg (vele KMO’s konden de betaling van hun huurgelden uitstellen tot september en hun schulden spreiden). De winsten per aandeel zijn voor 2020 bijvoorbeeld drastisch gedaald met bijna 20% en het percentage faillissementen zit in Europa rond 3% en in de VS rond 6%, om nog maar te zwijgen van de toegenomen werkloosheid in vele landen.  

Een mogelijk risico voor de overheden is dat hun centrale bank massaal geld blijft injecteren in de markten. De overvloed aan liquide middelen kan het vertrouwen van beleggers in de valuta die sterk worden blootgesteld aan massale geldcreatie aan het wankelen brengen. Op termijn zou niet enkel aan de dollar kunnen worden getwijfeld, maar ook aan de euro en andere munten die, door de geldinjectie vanwege de centrale banken, in de ogen van beleggers meer zouden beginnen lijken op Monopolybriefjes. 

Qua beleggingsopportuniteiten zouden we beginnen met in de VS de blootstelling te verminderen aan waardeaandelen (aandelen met een zwakke waardering maar afhankelijk van de rentevoeten: banken) en aan groeiaandelen, de “BIG Techs” (ondernemingen die hun winst herinvesteren om te innoveren) zoals de GAFA. Wij zouden de voorkeur geven aan defensieve aandelen (bedrijven die minder vatbaar zijn voor de marktvolatiliteit). Op de Europese markten is een eerste mogelijkheid te vinden in lokale bedrijven (die het leeuwendeel van hun omzet in Europa genereren) die niet massaal moeten exporteren, maar ook de defensieve Europese aandelen zijn een optie. De blootstelling aan het Verenigd Koninkrijk via bedrijven die grondstoffen (goud) produceren en die exporteren in een context met een sterke euro, zou ook interessant kunnen zijn in deze sectorrotatie in de aanloop naar de verkiezingen. In de veronderstelling dat Joe Biden wint, verdient het de aanbeveling om te kiezen voor thema’s zoals infrastructuur, alternatieve energiebronnen, gezondheid en bedrijven die inkomsten genereren in China en/of Chinese goederen importeren in de VS.


 

Bronnen:

1.https://www.cnbc.com/2020/07/27/top-ceos-give-big-to-gop-as-biden-threa…

2.https://www.npr.org/2019/07/08/739607964/-15-minimum-wage-would-boost-1…

3.https://data.imf.org/?sk=B83F71E8-61E3-4CF1-8CF3-6D7FE04D0930

4.Bloomberg Analytics

 

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?