Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 19/07/2021

Marktnieuws

De Deltavariant, een rem om te beleggen?

 

Van november 2020 tot maart 2021 hebben de aandelen die de heropening van de economie weerspiegelen een boost1 gekend dankzij de versoepeling van de beperkingsmaatregelen en de vaccinaties. Deze tendens is de laatste weken afgezwakt. Een van de hardst getroffen sectoren is de luchtvaart, hoewel het aantal vluchten statistisch gezien toeneemt sinds het begin van dit jaar2.

Ondanks de opkomst van een nieuwe variant, blijven economen positief over de groei in het tweede kwartaal 2021. Zij wijzen op verschillende elementen, waaronder:

 • De normalisering van de groei, die in het voordeel zou moeten zijn van Europa (9% reële bbp-groei in Q2 versus 3% in Q1) en de groeilanden (6% reële bbp-groei versus 2% in Q1)1;
 • De dalende werkloosheidscijfers met een nog steeds hoog spaarniveau, wat de stelling versterkt over de stevige koopkracht voor de Europese huishoudens1;
 • De gegevens die wijzen op toenemende uitgaven door Amerikaanse huishoudens, zelfs meer dan vóór de pandemie3;
 • Tot slot de mobiliteitsindexen die aantonen dat de activiteit wel degelijk groeit in Europa4.

In het licht van dergelijke argumenten en gelet op de huidige tendens op de markten, stellen we ons deze vraag: anticiperen de markten op een verstrenging van de beperkingsmaatregelen en een dalende mobiliteit, of zijn ze met stomheid geslagen door de houding van de centrale banken tegenover de inflatie?

We herinneren hier aan de woorden van Christine Lagarde, die op 8 juli 2021 liet verstaan zich ertoe te verbinden dat haar beslissingen “verankerd in de tijd”5 zijn en dat zij de fout niet meer zal begaan om haar monetaire beleid vroegtijdig te verstrengen, met een inflatiedoelstelling van 2% en niet langer “circa 2%”. Deze verklaring was de voorbode van een grote wijziging in het inflatiebeleid, want deze doelstelling was in 18 jaar niet meer herzien.

Het blijft echter moeilijk om te weten of de inflatie in Europa nu zal komen van de vraag- of de aanbodzijde. Dit lijkt een banale bedenking, maar de consumptiegewoonten hebben de structuur van de vraagcurve van huishoudens na COVID-19 (1ste golf) sterk veranderd1. E-commerce is verdubbeld1, wat een impact heeft op bedrijven van bepaalde aard (minder bezoekers in grote shoppingcentra omdat klanten hun pakjes thuis ontvangen, winkels moeten hun stock aanpassen). Het telewerk heeft vele huishoudens aangemoedigd om vastgoed te zoeken buiten de grote steden6 (daling van de transportmiddelen, cateringdiensten, zaalhuur) en om zich beter uit te rusten in elektronica7 (pc, headset…). Tot slot worden huishoudens door de nieuwe energienormen en de energietransitie ook genoopt tot het vernieuwen van hun woning8 en uitrusting (elektrische installatie, isolatie, wagen, laadpaal thuis…). Al deze veranderingen leiden tot een hogere vraag naar elektronica (tekort aan halfgeleiders), in de vastgoedsector (uitrusting inbegrepen) en, willen of niet, er voltrekt zich wel degelijk een consumptieshift van diensten naar goederen (industriële productie-index voor de EU van 63,3 versus 58,3 voor de diensten)1.

Als deze kentering aanhoudt in de tijd, kan ze een risico vormen voor de werkgelegenheid en de inflatie. Als immers geen personeel wordt aangeworven in die kernsectoren waar de vraag explodeert tegenover het aanbod, kan dit leiden tot een hogere looninflatie (tekort aan gekwalificeerd personeel, met hogere lonen tot gevolg om de beste krachten niet te verliezen). Bovendien, als de vraag in bepaalde sectoren te sterk is en het aanbod van bedrijven niet kan volgen, kan ook dit tot inflatie leiden (prijsstijging van de grondstoffen).

Het wordt dus essentieel dat de stimulansen voorgesteld door de Europese lidstaten in de vorm van toekomstige herstelplannen worden toegespitst op het aanbod van bedrijven9(nadruk op onderzoek en ontwikkeling, infrastructuur en onderwijs). Ook moeten deze stimulansen omvangrijk genoeg zijn om in te spelen op mogelijke evoluties in de vraag van huishoudens.

Met deze bedenkingen in het achterhoofd, nemen we hierna een aantal sectoren onder de loep die in de geschetste situatie zitten, die zouden kunnen gedijen bij het positieve elan dat de economen verwachten en die nog beleggingsopportuniteiten op middellange en lange termijn bieden.

 

Automobielsector

De automobielsector werd sterk getroffen. Tijdens de 1ste lockdown heeft de vraag naar auto’s bijna geflirt met de nul, met een volledige stopzetting van de aankoop van wagens. Na de lockdown kon de vraag zich stilletjes herstellen, wat leidde tot een aanbodtekort als gevolg van de sluiting van productieketens (tekort aan halfgeleiders). Een lichtpuntje voor deze sector is de nieuwe regelgeving over de koolstofarme economie. Doordat grote steden diesel- en benzinewagens bannen, hebben autobouwers hun strategische prioriteiten en hun doelstellingen voor onderzoek en ontwikkeling op middellange termijn moeten herzien. Vanuit het oogpunt van de consument, in een omgeving met lage rentes en minder mobiliteit, zouden we kunnen verwachten dat de sector in 2022 gedijt bij de heropening van de economieën.

In deze sector bieden verschillende thema’s een beleggingsopportuniteit op middellange termijn:

 • De infrastructuur voor de elektrificatie van auto’s (laadpalen) zou moeten boomen10 met een jaarlijkse verkoopstijging van elektrische wagens geraamd op +30% tot in 20251;
 • Bandenbedrijven zouden de vruchten moeten plukken van deze vraagstijging;
 • Bedrijven die jarenlange herstructureringen hebben gekend (bijv. Renault) zouden voordeel moeten halen uit hun pricing power (betere rendabiliteit) en penetratiegraad op de Europese markt.

Duurzame consumptiesector

In deze sector gaat onze aandacht uit naar de drankindustrie waarvan meer dan 30%1 van de omzet afkomstig is uit de evenementensector, cafés en restaurants. Hoewel sommige subsegmenten op korte termijn nog onder druk gaan staan, denk maar aan discotheken en toerisme, zou de normalisatie en de heropening van cafés en restaurants gunstig moeten zijn voor deze sector.

 

Mediasector

Het reclamesegment is in 2020 met 10%1 gekrompen, maar deze sector zou baat moeten hebben bij al het extra spaargeld en de potentieel hogere uitgaven van huishoudens wanneer het leven weer normaal wordt (zoals voor COVID-19).  

 • Reclame is sterk gelinkt aan de macro-economische groei, wat volgens de gegevens voor 2022 en 2023 (bbp van de eurozone geraamd op 4,3 in 2022 en op 2 in 2023)1 positief zou moeten zijn voor dit segment;
 • Buitenreclame-exploitanten (bijv. JCDecaux) zouden weer een normaal activiteitenniveau moeten hebben eens meer mensen op straat komen en het transport zich herstelt (reizen);
 • De evenementensector zal ook kunnen rekenen op de terugkeer van publiek naar stadia, musea, zakelijke lunches… 
 • Digitale marketingbedrijven zouden eveneens moeten gedijen bij dit herstel. Sommige bedrijven zouden na hun heropening en door de digitale disruptie namelijk kunnen inzetten op een modernisering van hun communicatie.

Vrijetijdssector

De samenkomst- en reisbeperkingen hebben een sterke impact gehad op de pretparken en hotelsector. Traiteurs werden getroffen door massale annuleringen van grote evenementen en festivals. Hoewel het zou kunnen dat er in de toekomst minder bedrijfsevenementen plaatsvinden als gevolg van meer telewerk, zouden de vakantiereizen wel in de lift moeten zitten met een modernisering van de traiteurdiensten in luchthavens11 (minder VIP-restaurants, meer afhaal, beperktere menukaarten).

In een volgende editie zullen we nog andere beleggingsopportuniteiten bespreken, zoals de infrastructuur, maar we mogen alvast besluiten dat de huidige omstandigheden ons deze zomer een opportuniteit bieden om een positie in te nemen op middellange termijn in beleggingsthema’s met aantrekkelijke financiële ratio’s.

 

____________

Bronnen:

1 Bloomberg analytics

2 https://www.flightradar24.com/data/statistics

3 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/us-consumer-spending-after-covid.html.

4 https://covid19.apple.com/mobility

5 https://www.tradingsat.com/actualites/marches-financiers/marche-la-bce-evitera-tout-resserrement-premature-assure-lagarde-976075.html

6 https://www.nytimes.com/2021/05/29/business/economy/new-home-building-suburbs.html

7 https://www.rsc.org/news-events/articles/2021/jan/precious-elements-lockdown/

8 https://www.lecho.be/les-marches/actu/general/le-secteur-du-bois-soutenu-de-tous-cotes-par-la-pandemie/10319916.html

9 https://www.rtbf.be/info/economie/detail_feu-vert-definitif-de-l-ue-aux-plans-de-relance-de-12-pays?id=10803457

10 https://www.cnbc.com/2021/07/01/nissan-announces-plans-to-build-ev-battery-gigafactory-in-uk.html

11 https://50skyshades.com/news/manufacturer/worlds-first-virtual-kitchen-for-in-flight-catering-production

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?