Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten & COVID-19: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 30/04/2021

Marktnieuws

Nog steeds op zoek naar nieuwe beleggingsopportuniteiten?

Het startschot is gegeven en de jacht op de laatste opportuniteiten in deze economische relancefase na COVID-19 is geopend. Zoals we al een aantal weken kunnen zien, zoeken de aandelenmarkten naar een tendens, of deze nu opwaarts of neerwaarts is.

Wat buiten kijf staat, is dat de macro-economische indicatoren zoals de PMI-index voor de nijverheid of de daling van de werkloosheid, beleggers natuurlijk doet hopen op een markt met een opwaartse tendens. Wat deze potentiële euforie nog kan versterken, is het laatste plan van de regering Biden, het “America Family Plan”1 van zo’n 1800 miljard dollar om de huishoudens te steunen.

Ondanks al dit goede nieuws doet de weifelende tendens op de markten bij ons toch een fundamentele vraag rijzen: moeten we de aandelen met hoge waarderingen blijven kopen die gekend zijn bij het grote publiek (record voor de S&P 500, de Nasdaq, de aandelen in de technologie- en gezondheidssectoren) of moeten we eerder koers zetten naar nieuwe horizonten?

Om op deze vraag te antwoorden in de huidige context, volgen wij voor onze aandelenportefeuilles de zogenaamde GARP2 (growth@reasonable price) waarin de voorkeur wordt gegeven aan groei- of waardebedrijven die regelmatige rendementen bieden, en laten we bedrijven met buitensporige waarderingen links liggen. Kortom, wij zetten niet specifiek in op groeiaandelen die op spectaculaire wijze de vruchten hebben geplukt van de daling van de rentevoeten sinds 2008, noch op waardeaandelen die op hun beurt hebben gedijd bij de onverwachte stijging van de rentevoeten sinds november 2020. Wij gaan eerder op zoek naar bedrijven met een solide balans en een businessmodel dat in lijn is met de nieuwe ESG (Environmental, Social & Governance)-normen.

Dit zijn de Europese sectoren die sterk aanwezig zullen zijn in onze portefeuilles:

Industrie

  • Kapitaalgoederen (vooral gedragen op de Scandinavische markten): Sommige bedrijven gespecialiseerd in de plaatsing en het onderhoud van leidingen, elektrische systemen en ventilatie zouden baat moeten hebben bij de heropening van de winkels na de opheffing van de COVID-maatregelen. In het kader van strengere energielabels hebben ook bedrijven die ESG-oplossingen aanbieden met prefabwoningen, gebouwen en materiaal zoals deuren of raamwerk een voorkeursplaats in onze portefeuilles.  
  • Transport (VK): De heropening van de Angelsaksische economie zou gunstig moeten zijn voor de verschillende vervoersmaatschappijen, of het nu de intercity snelbussen zijn, de klassieke bussen, de toeristenbussen of de nationale en internationale treinen.

Basismaterialen

  • Verpakkingen (Zwitserland)3: Bedrijven die steriele verpakkingsoplossingen aanbieden voor de voedingsindustrie (geschikt voor een bepaald type klant) of die systeemonderhoudsdiensten aanbieden, of zelfs inzetten op de digitalisering van de productieketen (tracering om de kwaliteit van de voedingsmiddelen te garanderen) zouden in trek moeten zijn bij de consumenten die steeds beter geïnformeerd willen zijn over de kwaliteit en de herkomst van hun voeding.
  • Papierproducten (Finland): Het aanbieden van kwaliteitspapier en het garanderen van een ESG-benadering bij het ontwerpen van dozen, door boomvezels van goede kwaliteit te gebruiken die geschikt zijn voor een veelvuldig hergebruik, is een weinig bekend onderwerp, maar ook dit thema zou moeten profiteren van de groeiende vraag naar consumptiegoederen. Het is een veelbelovende sector op de kruising van een groot aantal industrieën (verpakkingen voor geneesmiddelen, parfums, voeding, schoolbenodigdheden enz.)

Consumptie

  • Greenfieldinvesteringen (VK)4: We hebben een voorkeur voor investeringen van buitenlandse consortia in counties, met heel wat voordelen op het vlak van gediplomeerde arbeidskrachten en economisch potentieel. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die de ontwikkeling bevorderen van bedrijven in plattelandsgebieden aan de rand van grote steden, zoals de home counties (Surrey, Berkshire, Sussex, Essex), het zuidwesten (Dorset, Devon, Cornouaille, Gloucestershire) en de Midlands die gegeerd zijn bij investeerders in onroerend goed omdat het gunstige zones zijn voor zelfstandigen of bedrijven die zich niet willen vestigen in megalopolissen met veel verkeer, zoals Londen of Manchester. De Brexit en de heropening van bedrijven zouden de interne vraag moeten stimuleren en de consultingactiviteiten moeten bevorderen die tijdens de lockdown op stand-by werden gezet.
  • Welzijn (Italië): De wellness- en fitnessbranche ligt al meer dan 8 maanden stil. Niet alleen de heropening van de wellness- en sportcentra na COVID-19, maar ook de modernisering van prestatiegerichte toestellen zoals multifunctionele machines en sportuitrustingen zouden moeten profiteren van de groeiende consumptie.

Onderwijs

Voor beleggers die een eerste element van diversificatie willen introduceren in een snel veranderende wereld, kan het interessant zijn om het thema onderwijs een plaats te geven in een goed gespreide portefeuille om te profiteren van het Amerikaanse relanceplan dat op woensdag 28 april werd aangekondigd door de regering Biden. Dit is een thema waar we al eerder over spraken tijdens de eerste lockdown (28 mei 2020). Onderstaande aandachtspunten van toen zijn nog steeds relevant: de infrastructuur, schoolbenodigdheden en de gerelateerde diensten.

  • Qua infrastructuur zou het essentieel zijn om schoolgebouwen die niet aan bepaalde energielabels voldoen volledig te renoveren, of intelligenter te maken (het integreren van geavanceerde technologie, bijv. om energie te besparen). Voor kleuter- en basisscholen zou het nuttig zijn om de speelomgeving aan te passen aan de nieuwe technologische ontwikkelingen (TAL, Bright Horizons).
  • Wat de schoolbenodigdheden betreft, is er nood aan meer online-inhoud en een migratie van papieren naar elektronische media. Het oprichten van een virtuele bibliotheek zou de toegankelijkheid van informatie verbeteren en het papierverbruik verminderen. Ook de toegankelijkheid van softwares om applicaties of beslissingstools te leren ontwerpen zal moeten toenemen (Pearson, Chegg, Informa).
  • Tot slot zullen ook de gerelateerde diensten, zoals gezonde voedingsdiensten en openbare vervoerdiensten, zich moeten aanpassen aan de nieuwe consumptienormen (Aramark, Xior, Idp).

Dankzij de technologie zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk en kunnen opleidingen tegelijkertijd worden verbeterd en gepersonaliseerd. Tussen 2000 en 2015 zijn computers 100% krachtiger geworden, terwijl de kosten zelf met 99% zijn gedaald. Als het onderwijs zich verder digitaliseert, zal dit het onderwijssysteem helpen verbeteren én de kosten verlagen.

Vroeger bestond de leercyclus uit "spelen (0-5 jaar) - leren (5-25 jaar) - werken (25-65 jaar) - met pensioen gaan (+ 65 jaar)”. Voor de Z-generatie (geboren na 1997) bestaat de leercyclus uit spelen - leren - werken. Het zal niet langer alleen een kwestie zijn van te studeren en een diploma te behalen, maar ook van het blijven ontwikkelen van vaardigheden door middel van opleidingen, beroepservaring en een inhoud die aangepast is aan de wereld van morgen. Deze aanpak zal veel doeltreffender zijn voor onze samenleving en meer voordelen opleveren, als er op de juiste manier wordt geïnvesteerd.

____________

Bronnen:

1. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/28/fact-sheet-the-american-families-plan/

2. https://www.investopedia.com/terms/g/garp.asp

3. https://ksusentinel.com/2021/04/27/global-dairy-packaging-market-2021-growth-analysis-teta-laval-sig-combibloc-elopak-amcor/

4. https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/greenfield-investment/

 

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?