Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De financiële markten: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 06/05/2022

Marktnieuws

De centrale banken: vriend of vijand van de markten?

In april kregen beleggers te maken met een ernstige correctie, waardoor het leeuwendeel van de winsten die tijdens de korte heropleving in maart werden geboekt, werd tenietgedaan.

De stijgende obligatierente in een context waarin de dollar sterker wordt, de sombere vooruitzichten voor de bedrijfswinsten na de sancties tegen Rusland en de zwakke groeivooruitzichten in China hebben de beleggers niet bepaald geholpen om terug wat rust te vinden.

Achter deze grote thema’s schuilen open vragen die de komende weken zullen doorwegen:

  • Hebben we onze productielimieten bereikt? Of het nu gaat om landbouwproducten, materialen of energie, de prijzen blijven stijgen. Deze sterke stijging zal de vraag naar goederen op lange termijn ongetwijfeld onder druk zetten.
  • Zal de technologische vooruitgang volstaan om een groeivertraging te voorkomen? Want technologische waarderingen die als onrendabel worden beschouwd, zijn in minder dan een jaar1 al met bijna 50% gezakt. Technologische vooruitgang wordt essentieel voor ondernemingen (automatisering van bepaalde diensten met een tekort aan arbeidskrachten) en moet dringend een versnelling hoger schakelen om looninflatie te voorkomen.

Verenigde Staten

Zoals verwacht trekt de FED de kortetermijnrente met 50 basispunten op en gaat ze de balans in de loop van juni verder afbouwen. De toon die gezet werd door Jerome Powell was in lijn met die van maart, toen hij verklaarde dat een gestage stijging van de rentes gepast is. Jerome Powell verklaarde woensdag ook dat de bestuurders van de centrale bank in volgende monetaire beleidsvergaderingen niet “actief” zullen overwegen om de rente met 75 basispunten te verhogen2.

Deze aankondiging sterkt ons in onze neutrale positie en wel om meerdere redenen:

  • De waarderingen (P/E) liggen in sommige sectoren extreem hoog (bijv. technologie2). 
  • De groei blijft robuust (bedrijfsinkomsten of winst op aandelen), maar de marktstructuur (op groei gericht) zou in een omgeving met stijgende rentevoeten nadelig zijn voor de VS-markt.
  • De schuldgraad van de bedrijven en de overheid ligt hoog3.

China, eindelijk op de terugweg?

Het coronavirus heeft nogmaals aangetoond dat het de economische groei sterk kan afremmen. De maand april werd zwaar verstoord door besmettingsgolven. Hopelijk is de piek bereikt4 en zien we tegen juni een geleidelijke normalisering en heropening van de economie.

We mogen niet vergeten dat het Politbureau5(Politieke Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China) vorige week heeft aangekondigd dat China de binnenlandse vraag zal aanstuwen, investeringen zal stimuleren en de aanleg van infrastructuur zal versnellen, en tegelijkertijd wil zorgen voor vlot vervoer, logistiek en bevoorradingsketens.

Wij blijven positief staan tegenover China en wel hierom:

  • Het monetaire versoepelingsbeleid bevordert het economisch herstel na Covid. Bovendien blijven Chinese bedrijven exporteren en marktaandeel veroveren2.
  • Hoewel de relaties tussen de VS en China niet op hun best zijn (onzekerheid rond Taiwan), zou het gewicht van de handel tussen deze twee naties China ertoe moeten aanzetten om op goede voet te blijven met de VS, vooral als de Chinese autoriteiten nog steeds streven naar een groei van 5%2.

Onze positie op de markten

De huidige situatie in Oekraïne buiten beschouwing gelaten, is onze portefeuille opgebouwd rond de potentiële herverdeling van rijkdom tussen de landen die de vruchten zullen plukken van de prijsstijging van goederen en diensten, zoals de landen die grondstoffen uitvoeren, ten koste van importerende landen.

Aandelenmarkten

Op de Europese markten blijven wij op middellange termijn de voorkeur geven aan sectoren die positief reageren op rentestijgingen (banken en verzekeringen). Als we het verschil analyseren tussen de stijging van de Duitse overheidsobligaties op 10 jaar (Bund) en de rendementen van de sector, kunnen we besluiten dat de rentestijging nog niet ingerekend is in de koers van bepaalde bedrijven.

Uiteraard wegen de sancties tegen Rusland door op het beleggerssentiment, maar andere elementen, zoals het Europese herstelplan6, zouden bepaalde markten moeten ondersteunen, zoals Italië (naar verwachting 191,5 miljard euro) en Spanje (naar verwachting 69,5 miljard euro). De heropening van de economieën zou het toerisme en de hotelsector in Zuid-Europa kunnen ondersteunen.

De Europese energiesector zou moeten blijven profiteren van de stijgende grondstoffenprijzen.

De Europese gezondheidssector (bv. Galenica AG, Sanofi) zou op korte termijn kunnen profiteren bij de inkrimping van de Europese economie (impact van de sancties tegen Rusland) en een defensiever karakter kunnen geven aan deze Europese subactivaklasse.

Wij blijven positief staan tegenover het VK, dat bekend staat als een markt met een hoog dividendrendement. Het dividendrendement bedraagt momenteel ongeveer 3,5% en is veel aantrekkelijker dan de coupon op Europese staatsobligaties.

Op de Amerikaanse markten geven wij de voorkeur aan bedrijven die profiteren van de stijgende rentevoeten (bv. Allstate Corp, Metlife) en energieprijzen (bv. Devon Energy Corp, Marathon Oil Corp). Zoals gezegd, staan wij neutraal ten aanzien van de Amerikaanse markt, dat overwegend een groeimarkt is.

Op de groeimarkten/Pacific blijven wij constructief over China (zie vorige paragraaf). Wij blijven positief tegenover Indonesië, een land dat profiteert van de stijgende grondstofprijzen en het potentiële herstel van het toerisme, en tegenover Zuid-Amerika, dat eveneens voordeel zou moeten halen uit de stijgende grondstofprijzen en lage waarderingen.

Obligatiemarkten

Wat overheidsobligaties betreft, blijven wij een flexibele benadering hanteren op het vlak van looptijd. Zo geven wij de voorkeur aan obligaties met kortere looptijden. Wij blijven blootgesteld aan landen die grondstoffen uitvoeren, zoals Canada.

Wat de zogenaamde investment grade (hoge kredietkwaliteit) en high yield (hoog rendement) bedrijven betreft, blijft onze voorkeur uitgaan naar de grondstoffen- en bankensector. Zo kunnen wij ons blootstellen aan bedrijven die profiteren van de terugkeer van inflatie

Obligaties van groeimarkten staan onder druk als gevolg van de stijgende rentevoeten in de VS en de waardestijging van de dollar. In onze portefeuille blijven wij echter een voorkeur hebben voor kwaliteitsvolle obligaties (investment grade) uit groeimarkten.

Onze obligatieportefeuille is dus eerder voorzichtig (via korte looptijden) maar tegelijkertijd blootgesteld aan de reflatie (terugkeer van de inflatie). 

 

Conclusie

April werd geteisterd door verschillende krachten (sancties, verwachte rentestijgingen van de centrale banken, seizoen van de bedrijfsresultaten, nultolerantie van Covid). Desalniettemin zouden de recente ingrepen van de centrale banken (FED en PBOC) wat meer duidelijkheid moeten scheppen op de markten. Op korte termijn blijven wij een voorzichtige aanpak volgen om veerkrachtig te kunnen blijven tijdens marktdalingen. De geopolitieke risico’s buiten beschouwing gelaten, zullen wij posities aanhouden in de belangrijkste thema's (stijgende grondstoffen, heropening van het toerisme, enz.), met een voorkeur voor bedrijven die van de terugkeer van inflatie kunnen profiteren en marktleiders zijn in hun sector.

Onze adviseurs staan steeds ter beschikking voor verdere toelichtingen. Aarzel niet om hen te contacteren.

 

___________

Bronnen:

1. https://www.principalglobal.com/knowledge/insights/tech-stocks-challenged-not-all-created-equal#:~:text=Goldman%20Sachs%20Non%2DProfitable%20Technology,initially%20weighted%20greater%20than%204.65%25

2. Bloomberg Analytics

3. https://www.federalreserve.gov/releases/z1/dataviz/z1/nonfinancial_debt/chart/

4. https://www.google.com/search?q=covid+chine+shanghai

5. https://www.reuters.com/article/chine-economie-politique-idFRKCN2ML0SA 

6. https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_nl

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?