Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzekeringen
Beobank Home Secure

Verbonden alarmsysteem met 24/24 uur telebewaking. Vanaf 22€/maand

De financiële markten: stand van zaken

Door Yves Kazadi, Senior Analyst - 08/10/2021

Marktnieuws

De stijgende Amerikaanse rente: reden tot ongerustheid

Zoals vele beleggers hadden zien aankomen, zijn de Amerikaanse rentes terug aan het stijgen. Deze rentestijging valt samen met onrust op de Chinese vastgoedmarkt, een dalende consumptie in de VS, de deltavariant en het begin van tapering1.

Deze rentestijging veroorzaakt op de aandelenmarkten een stijlrotatie van groeiaandelen naar waardeaandelen. Die stijlrotatie doet zich al enkele weken voor als gevolg van de prijsstijging van het koper en het ijzer, de sterke prijsstijging van steenkool, gas en aardolie. De sectoren die het hardst moeten inboeten zijn de vastgoedsector, de duurzame consumptie en de gezondheid, samen met de Tech, die het meest getroffen zijn in tegenstelling tot de banken-, energie- en automobielsector. Als die stijlrotatie aanhoudt, zou dat nadelig zijn voor de VS die worden beschouwd als een markt die meer gericht is op groeiaandelen.

Vluchtige, tijdelijke of aanhoudende inflatie?

Heel wat economen zijn van oordeel dat de huidige inflatie het gevolg is van het onevenwicht in het normale productiecircuit van goederen (heropening van de economieën na de lockdown: havens en bedrijven die tijdens de eerste lockdown gesloten waren).

Die inflatie is niet te verwarren met de inflatie die zou voortvloeien uit de vraagstijging (sterke economische groei waar bedrijven zich niet meteen aan kunnen aanpassen). Gelet op de langzame daling van de werkloosheid, de lage lonen en de benutting van de bedrijfscapaciteiten2, zouden we kunnen besluiten dat inflatie aan de vraagzijde een uit te sluiten scenario is.    

Daarnaast is er ook de inflatie die door de centrale banken wordt veroorzaakt via hun herstelplannen (de geldpers) en die overspringt op de zogenaamde risicovolle activa (grote hoeveelheden liquiditeit die niet naar de reële economie gaan maar naar de financiële markten die een hoger rendement bieden), zoals vastgoed, aandelen en momenteel de grondstoffen.

Tot slot is er een factor die door beleggers vaak over het hoofd wordt gezien, namelijk de toenemende spanningen tussen China en de VS over Taiwan3 (Taiwan behoort tot de top 4 van landen die halfgeleiders produceren en het tekort aan chips helpt niet om aan de toenemende vraag van bedrijven te voldoen4).

Bovendien geeft de verschuiving in China van een exportbeleid ("Made in China") naar een beleid gericht op de interne markt (de binnenlandse vraag stimuleren5) het idee dat de spotgoedkope goederen uit China een uitstervend model is. China zou haar wisselkoers kunnen verhogen (een sterke munt leidt tot een daling van de export) of eenvoudigweg een prijsstijging op goederen kunnen doorvoeren. Dan zou er sprake kunnen zijn van een uit China geëxporteerde inflatie, die helaas wel zou kunnen aanhouden in de tijd.

Wat met de energieprijzen?

De energieprijzen kennen een sterke stijging, wat gepaard gaat met een stijgende inflatie. Als de prijsstijging blijft duren, kan dit leiden tot een dalende koopkracht en uiteindelijk lagere bedrijfsinkomsten.  

Het is belangrijk te begrijpen dat verschillende factoren de energieprijzen opdrijven. De elektriciteitsprijzen zijn trouwens sterk gestegen in Europa, maar nog niet in de VS.

Wat aardolie en -gas betreft, is het de sterke afhankelijkheid van één producerend land dat een onevenwicht veroorzaakt in het aanbod, waardoor de prijzen gevoeliger worden voor (opwaartse of neerwaartse) schommelingen. Daarom is het belangrijk dat Europa het evenwicht tussen vraag en aanbod kan beheren, als ze het hoofd wil kunnen bieden aan deze prijsstijging.

Een van de grote winnaars is Rusland, dat de vruchten zou moeten blijven plukken van de inflatieterugkeer en dat eveneens zijn winst per aandeel zou moeten zien stijgen. De waarderingen op de Russische markt zijn nog steeds zeer aantrekkelijk2 en dat geldt ook voor de dividenden die de oliemaatschappijen uitkeren.

Als we de MSCI World Energy Index (met energiebedrijven) vergelijken met de prijs van de Brentolie2, zien we nog steeds een aanzienlijk verschil, wat zou betekenen dat er nog rendementspotentieel is bij de energiebedrijven (de prijsstijging is nog niet te zien in de bedrijfsinkomsten).

Kan Europa hier voordeel uit halen?

Europa zou van deze Amerikaanse rentestijging moeten profiteren, aangezien de bankensector positief gecorreleerd is met de rentetarieven. Andere sectoren, zoals het verzekeringswezen, de automobielindustrie, bouwmaterialen en de goederen- en dienstensector, zouden ook tot de grote winnaars kunnen behoren.

Als we naar waarderingen op de markten kijken, zien we dat Europa aantrekkelijk blijft met een winst per aandeel geraamd op circa 62% voor de Euro Stoxx 50, tegenover 47% voor de S&P5002.

Het zal interessant zijn om de grote continentale bedrijven (ex-VK) te volgen. In een rotatiefase bieden perifere landen een potentieel om verschillende redenen:

  • Perifere landen zouden op termijn moeten gedijen bij de heropening van de economie.
  • Perifere landen zouden de vruchten moeten plukken van het Europees Herstelfonds.
  • Italië is een van de Europese markten met de meeste blootstelling aan banken en dankzij de diverse steunplannen van de ECB (Europese Centrale Bank) kunnen zij een betere balans voorleggen dan voorheen.

Op sectorniveau zou de verzekeringssector moeten profiteren van de herinvoering van dividenden die hoger zouden moeten liggen dan het marktgemiddelde (geraamd op 5% tegenover een Europees gemiddelde van 3%2) en uiteraard van lager dan verwachte verliezen tijdens de Covidcrisis.

Om voordeel te halen uit de inflatieterugkeer, is het aan obligatiezijde belangrijk om de voorkeur te geven aan vermogensbeheerders met een korte looptijd of duration (minder dan 7%2, wat dicht bij het marktgemiddelde voor staatsobligaties ligt) die inspelen op de reflatie (terugkeer van de inflatie).

 

____________

Bronnen:

1. Tapering: een geleidelijke afbouw van de aankoopprogramma's van de Amerikaanse centrale bank (FED).

2. Bloomberg analytics

3. https://www.nouvelobs.com/monde/20211006.OBS49526/taiwan-chine-la-situation-la-plus-sombre-depuis-quatre-decennies-la-tension-a-son-comble.html

4. https://www.lesechos.fr/weekend/business-story/semi-conducteurs-tsmc-ce-geant-taiwanais-qui-peut-paralyser-le-monde-1301043

5. https://www.reuters.com/article/china-economy-kemp-idUSL8N2AW6LX

Maak een afspraak met een van onze experten

Beginnende of ervaren belegger? Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons beleggingsadvies is gratis en verbindt u nergens toe.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?