Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is mecenaat aftrekbaar?

Application of gold leaf to an ancient picture frame

Al heel lang leveren mecenassen een bijdrage tot de kunst, de cultuur en het erfgoed in het algemeen. Zij doen dat op allerlei manieren, via giften, legaten, investeringen, ... Er is maar één probleem: in België bestaat er voor het mecenaat geen specifiek fiscaal kader. Het wetboek heeft het liever over “giften”. Het is niet alleen mogelijk om de wereld van kunst en creatie financieel te steunen, maar ook verenigingen en sinds kort zelfs start-ups. Sommige van deze mechanismen zijn toegankelijk voor particulieren, andere alleen voor ondernemingen.

 

Iedereen mecenas

Het gebeurt af en toe dat de overheid een beroep doet op de burgers om kerken, parken, musea of andere gebouwen te restaureren. Zo'n financiering wordt ook wel eens “volksinvestering” genoemd. Net zoals giften aan allerlei organisaties is deze sponsoring fiscaal aftrekbaar voor 45%, als het geschonken bedrag per kalenderjaar 40 euro of meer bedraagt. Maar het mag niet hoger zijn dan 10% van uw totale netto-inkomsten, noch het bedrag van 376.350 euro overschrijden (aanslagjaar 2016-inkomsten 2015 en aanslagjaar 2017-inkomsten 2016).

Ten slotte is belastingaftrek alleen maar mogelijk als de gemeente of overheidsinstelling die uw giften in dank aanvaardt u ook een fiscaal attest kan bezorgen.

 

Crowdfunding

Nu crowdfunding populair is, vond de federale regering het een goed idee om fiscaal haar duit in het zakje te doen. Een investeerder-crowdfunder die tot 7.500 euro aan kapitaal levert of tot 15.000 euro aan leningen verstrekt via een gereglementeerd crowdfundingplatform heeft recht op een belastingaftrek in zijn personenbelastingen en op een vrijstelling van roerende voorheffing op de interesten van de lening. Dit laatste ten belope van een eerste schijf van 9.965 euro.

 

Startup Plan

Voortaan kunt u een startend bedrijf een flinke duw in de rug geven en er ook nog fiscaal voor beloond worden. Als u maximaal 100.000 euro per jaar investeert in een microbedrijf of een “start-up”, dan mag u 45% van dat bedrag fiscaal aftrekken. Als u nieuwe aandelen verwerft van een beginnende KMO, dan mag u 30% aftrekken. In beide gevallen wordt de belastingaftrek toegekend via de personenbelasting.

 

Bedrijfsmecenaat

Bedrijven die het culturele erfgoed of creatieve krachten willen ondersteunen, mogen dergelijke investeringen tot 500.000 euro per jaar aftrekken. Maar opgelet: een gift is alleen maar aftrekbaar, als de begunstigde een erkende of bij wet aangeduide culturele instelling of vereniging is. In België zijn slechts 2.000 instellingen erkend die recht geven op fiscale aftrekbaarheid. Ze mogen wel tot diverse domeinen behoren en er zijn zowel sportverenigingen als culturele centra die in aanmerking komen.

 

Hoe kunnen we u helpen?