Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Overschrijvingen 100% Europees

Overschrijvingen 100% Europees

Wat is SEPA?

Vóór 2002 gebeurden de betalingen, overschrijvingen en domiciliëringen in België of naar het buitenland, buiten de Belgische grenzen. Sinds 1 januari 2002 ontstond er in Europa geleidelijk aan een eengemaakte betalingsmarkt: de betalingssystemen omvatten een gebied dat SEPA (Single Euro Payments Area/Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied) wordt genoemd.

Maar de echte integratie gebeurde op 1 februari 2014. Ongeacht het land waar men woont, zijn alle betalingen in Europa voortaan intern. Ze gebeuren bovendien met dezelfde betaalmiddelen (kaarten, overschrijvingen en domiciliëringen). De transacties van en naar buitenlandse rekeningen in de SEPA-zone gebeuren even snel en gemakkelijk als naar Belgische rekeningen. SEPA geldt voor betalingen in euro, ook naar landen die geen deel uitmaken van de eurozone, zoals Zweden en Zwitserland.

IBAN-rekening en BIC-code

Uw oude Belgische rekeningnummer van 12 cijfers werd omgezet naar een IBAN-nummer (International Bank Account Number) van 16 karakters. U bent er al enkele jaren mee vertrouwd.
In België bestaat het IBAN-nummer uit de letters BE, gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van uw oude rekeningnummer. Alle IBAN-nummers zijn op dezelfde manier samengesteld: 2 letters om het land aan te duiden (FR voor Frankrijk, DE voor Duitsland, NL voor Nederland, …). Het totale aantal karakters varieert van land tot land: 27 voor Frankrijk, 22 voor Duitsland, 18 voor Nederland, …
Dat nummer wordt gevolgd door een BIC-code (Business Identifier Code) van 8 of 11 karakters dat de bank identificeert. Wat verandert: vanaf 1 februari 2014 moet de BIC-code niet meer vermeld worden voor nationale betalingen. En vanaf 1 februari 2016 ook niet meer voor Europese overschrijvingen.

Domiciliëringen

Het zijn niet langer de banken die uw domiciliëringsmandaten beheren, maar wel uw leveranciers. Indien u een domiciliëring wilt starten, dient u zich te richten tot de (Belgische of Europese) schuldeiser. U geeft hem een mandaat en hij opent een domiciliëring voor u bij de bank. Indien u een domiciliëring wilt stopzetten, richt u zich weer rechtstreeks tot de schuldeiser.

Goed om weten: wat gebeurt er in geval van betwisting? Het systeem voorziet beschermingsmechanismen. U kunt bijvoorbeeld aan uw bank een zwarte lijst van ondernemingen bezorgen die uw rekening niet kunnen debiteren. Het is ook mogelijk een terugbetaling te vragen binnen de acht weken na een uitgevoerde domiciliëring.

 

Meer informatie vindt u op www.sepabelgium.be

Hoe kunnen we u helpen?