Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Pensioenspaarfondsen: een extraatje voor uw pensioen

Pensioenspaarfonds

Voor veel jongeren is het pensioen een ver-van-mijn-bed-show. Dat is begrijpelijk, want vaak is hun pensionering nog decennia ver weg. Nochtans loont het de moeite om er op tijd even over na te denken, want “op pensioen gaan” betekent vaak een inkomensdaling. Wie zijn levensstandaard wil behouden, zal dus zelf en op voorhand maatregelen moeten nemen. Zoals beleggen in een pensioenspaarfonds.

Wat is een pensioenspaarfonds?

Een pensioenspaarfonds is een beleggingsfonds dat belegt in aandelen en obligaties en is bijgevolg onderhevig aan verschillende risico’s1. Hoe goed het fonds presteert, hangt dus af van de prestatie van de financiële markten.

Een pensioenspaarfonds biedt daarom geen gegarandeerd rendement en geen kapitaalbescherming. In theorie kan de waarde van het fonds dus kleiner zijn wanneer u uitstapt en, als de beheerder van het fonds in faling zou gaan, kunt u uw inleg (gedeeltelijk) verliezen.

Wat zijn de voordelen van een pensioenspaarfonds?

Met een pensioenspaarfonds kunt u tijdens uw beroepsloopbaan een mooi aanvullend kapitaal opbouwen voor na uw pensionering. Door te beleggen in een pensioenspaarfonds kunt u mogelijks profiteren van stijgende beurskoersen, zonder dat u een doorwinterd financieel specialist moet zijn. De selectie van de aandelen en de hoeveelheid die gekocht of verkocht moet worden en de markttiming, is immers de verantwoordelijkheid van de beheerders van het fonds.

Dat wil niet zeggen dat u helemaal geen inspraak heeft. U bepaalt nog altijd zélf de mate van het risico dat u wilt aangaan, van zeer voorzichtig tot meer dynamisch. In het eerste geval zal uw portefeuille vooral vastrentende obligaties bevatten en minder aandelen, in het andere geval zal dat net omgekeerd zijn. Het doel van een fonds is net het risico te spreiden door zoveel mogelijk te diversifiëren. Een fonds bestaat vaak uit tientallen tot zelfs honderden onderliggende financiële activa.

Fiscale voordelen

Naast de potentiële rendementen kiezen veel mensen ook voor een pensioenspaarfonds vanwege de fiscale voordelen2. De overheid stimuleert immers dat mensen zelf voor hun oude dag sparen en beloont dat ook concreet: van elke storting tot 1.020 euro die u jaarlijks stort in een pensioenspaarfonds, krijgt u 30% terug via een belastingvermindering. Voor stortingen tussen 1.020 euro en 1.310 euro (het huidige maximumbedrag) geldt vandaag een belastingvermindering van 25%3

Op uw zestigste verjaardag (of na 10de verjaardag van het contract wanneer aangegaan na 55 jaar) wordt er automatisch een anticipatieve heffing van 8% afgehouden. Houdt u het fonds ook aan na uw zestigste? Dan mag u nog stortingen doen tot en met het jaar van uw 64e verjaardag. Deze stortingen zijn niet meer belastbaar, maar blijven fiscaal aftrekbaar. Dat is een cadeautje van de overheid. Het enige wat de fiscus niet graag ziet gebeuren, is dat u de gelden uit het fonds opvraagt voor uw zestigste. Het is technisch perfect mogelijk, maar dan betaalt u een behoorlijk stevige 33% aan belastingen.

Tot slot: wil u graag zelf zo veel mogelijk de touwtjes in handen houden bij uw beleggingen? Dat blijft natuurlijk mogelijk. Beleggen in een pensioenspaarfonds wil uiteraard niet zeggen dat u daarnaast ook geen beleggingen in andere fondsen – zonder fiscaal gunstregime - kunt doen. Het ene sluit het andere absoluut niet uit.

Deze publicatie bevat algemene informatie en vormt geen persoonlijk advies. Deze informatie kan veranderen of onderworpen zijn aan specifieke regels of interpretaties, afhankelijk van de situatie. Beobank is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de bijgewerkte versie van de informatie uit de genoemde bronnen.

1Vooraleer te beleggen in dit type van product, is het aangeraden om kennis te nemen van het document Essentiële Informatie (KID) van het betreffende product.

2De informatie in deze paragraaf is niet exhaustief. Voor de volledige fiscaliteit rond pensioensparen raden we aan om contact te nemen met een Beobank adviseur.

3Dit fiscale regime is van toepassing op een natuurlijke persoon met woonplaats in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte én onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst.

 

Interesse om te beleggen in een pensioenspaarfonds?

Maak een afspraak met een Beobank adviseur.

Hoe kunnen we u helpen?