Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Verzeker uw oude dag met een pensioenspaarverzekering

Pensioenspaarverzekering

Ook al worden we er meestal niet graag aan herinnerd, er valt niet aan te ontsnappen: we worden allemaal ouder en op een gegeven moment zullen we met pensioen gaan. Bij veel mensen volgt vaak de vaststelling dat het wettelijke pensioen niet volstaat om hun levensstandaard te behouden. Het is dus absoluut een goed idee om ook zelf te sparen voor uw oude dag. Met een pensioenspaarverzekering doet u dat in alle gemoedsrust.

Wat is een pensioenspaarverzekering?

Een pensioenspaarverzekering is een levensverzekering van het type Tak 21 waarmee u over de jaren heen een bijkomend kapitaal opbouwt, dat beschikbaar komt op de vervaldag - doorgaans de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar - of bij vervroegde pensionering of overlijden van de verzekeringsnemer. 

Zo’n pensioenspaarverzekering heeft enkele interessante voordelen. Vooreerst biedt ze kapitaalbescherming. Dat wil zeggen dat u op het einde van het contract uw ingelegd spaargeldterugkrijgt, los van de economische situatie, de inflatie, de rentevoeten of hoe hoog of laag de financiële markten staan. Dat komt omdat de gelden die in de pensioenspaarverzekering zitten, belegd worden in defensieve financiële instrumenten waarvan de opbrengsten meestal goed op voorhand ingeschat kunnen worden, zoals bijvoorbeeld obligaties.

Bovenop uw spaargeld krijgt u ook een gegarandeerde minimumrente en eventueel ook een jaarlijkse winstdeelname. Hoewel dit gebruikelijk is, schrijven we “eventueel”, want dit hangt wél af van de economische conjunctuur en, vooral, van de financiële resultaten van de verzekeringsmaatschappij.

Een pensioenspaarverzekering is beperkt onderhevig aan risico’s waaronder bijvoorbeeld het inflatierisico2. Voor pensioenspaarverzekeringen geldt wel het systeem van de staatswaarborg. In het (toegegeven: vrij onwaarschijnlijke) geval dat uw verzekeringmaatschappij in faling zou gaan, is uw kapitaal beschermd tot een maximum van 100.000 euro via het zogenaamde Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen.

De fiscus

Pensioenspaarverzekeringen zijn daarnaast ook fiscaal erg interessant3. Van elke premie tot 1.020 euro die u jaarlijks stort in een pensioenspaarverzekering krijgt u 30% terug via een belastingvermindering. Stort u premies tussen 1.020 euro en 1.310 euro (het maximum), dan is er 25% belastingvermindering op het geheel voorzien4. Op uw zestigste verjaardag (of na 10de verjaardag van het contract wanneer aangegaan na 55 jaar) betaalt u een anticipatieve heffing van 8%. Al de stortingen die u nog doet in uw pensioenspaarverzekering na uw 60e verjaardag tot en met het jaar van uw 64e verjaardag - zijn niet meer belastbaar maar blijven fiscaal aftrekbaar.

Het enige wat de fiscus niet graag ziet gebeuren, is dat u de gelden uit uw pensioenspaarverzekering opvraagt voor uw zestigste, wat technisch perfect mogelijk is, maar dan wordt u fiscaal afgestraft met een behoorlijk stevige taks van 33% (exclusief gemeentebelastingen).

Wat is het verschil met een pensioenspaarfonds?

Het grote verschil tussen een pensioenspaarverzekering en een pensioenspaarfonds, is dat deze laatste geen vast rendement biedt. Het rendement kan variëren. Dat komt omdat pensioenspaarfondsen beleggen in beleggingsfondsen die op hun beurt opgebouwd zijn uit obligaties én aandelen. Het rendement is dus volledig afhankelijk van hoe goed die onderliggende activa presteren. Dat brengt meteen ook mee dat pensioenspaarfondsen niet voorzien in een kapitaalbescherming. Daarnaast geldt er ook geen staatswaarborg voor pensioenspaarfondsen, net zomin als die geldt voor beleggingsfondsen of aandelen.

Brengt een pensioenspaarverzekering wel genoeg op?

Het rendement van een pensioenspaarverzekering wordt gevormd door het gegarandeerd rendement – de laatste jaren met de lage rentevoeten was dit eerder beperkt te noemen – en een potentiële winstdeelname. Maar in feite moet u dit bekijken vanuit uw persoonlijk standpunt en de het risico dat u bereid bent te nemen. Bent u eerder defensief ingesteld of wenst u geen kapitaalrisico te nemen, weet dan dat er een formule is die perfect aansluit bij uw profiel.

Waarom kiezen voor een pensioenspaarverzekering?

Na een lange periode met een positief beursklimaat durven we al eens uit het oog verliezen dat producten met kapitaalbescherming en een minimum gewaarborgd rendement hun plaats hebben in een goed gediversifieerde portefeuille. De pensioenspaarverzekering is zo’n product bij uitstek. Net door de kapitaalbescherming zijn ze goed gewapend op momenten wanneer het economisch minder gaat. Tot slot geniet de pensioenspaarverzekering ook van een staatswaarborg in geval van faling van de verzekeringsmaatschappij. Zo mag u op beide oren slapen.

Geïnteresseerd?

Maak een afspraak

Deze publicatie bevat algemene informatie en vormt geen persoonlijk advies. Deze informatie kan veranderen of onderworpen zijn aan specifieke regels of interpretaties, afhankelijk van de situatie. Beobank is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de bijgewerkte versie van de informatie uit de genoemde bronnen.

1Exclusief instapkosten

2Vooraleer te beleggen in een pensioenspaarverzekering, is het aangeraden om kennis te nemen van de financiële informatiefiche en de algemene voorwaarden van het betreffende product.

3De informatie in deze paragraaf is niet exhaustief. Voor de volledige fiscaliteit rond pensioensparen raden we aan om contact te nemen met een Beobank adviseur.

4Dit fiscale regime is van toepassing op een natuurlijke persoon met woonplaats in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte én onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst.

 

Hoe kunnen we u helpen?