Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Profiteer van dubbel fiscaal én financieel rendement van pensioensparen

Pensioensparen: fiscaal en financieel voordeel

Dankzij pensioensparen profiteert u van belastingvermindering én van een financieel rendement dat ervoor zorgt dat u uw levenskwaliteit kan behouden tijdens uw pensioen.

Wanneer u stopt met werken, is de kans groot dat uw pensioen1 niet volstaat om uw huidige levenskwaliteit te behouden. In 2020 bedroeg het rustpensioen volgens PensionStat 1.255,45 euro netto per maand voor een werknemer en 904,20 euro voor een zelfstandige.

Belastingvermindering

U heeft er dus alle baat bij om te sparen voor uw pensioen, zeker omdat pensioensparen ook fiscaal wordt aangemoedigd. U zorgt niet alleen voor een aanvulling van uw inkomsten later, maar profiteert ook van een jaarlijkse belastingvermindering via uw belastingaangifte. Hoeveel dat fiscaal voordeel precies bedraagt, is afhankelijk van het gestorte bedrag.

  • Als u in 2021 aan pensioensparen doet en maximaal 990 euro stort, profiteert u van een belastingvermindering van 30%, ofwel maximaal 297 euro.
  • Voor stortingen tot 1.270 euro is de belastingvermindering 25%, ofwel maximaal 317,50 euro.

Vanuit een fiscaal standpunt houdt dat verschil in percentage in dat u beter geen bedrag tussen de 991 en 1,187 euro stort, aangezien uw belastingvermindering dan minder dan 297 euro bedraagt.

De fiscaliteit kan uiteraard wijzigen in de toekomst. De tendens is echter wel gunstig, aangezien de autoriteiten over het algemeen geneigd zijn om de opbouw van pensioenreserves te ondersteunen.

Financieel rendement

Als u wil beginnen met pensioensparen heeft u de keuze tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering. In het eerste geval spaart u in een fonds door te beleggen op de financiële markten in producten als obligaties en acties. Volgens BEAMA (Belgian Asset Managers Association = Belgische Vereniging van Asset Managers) hebben pensioenspaarfondsen in België de voorbije 25 jaar een substantieel rendement van 6,2% per jaar opgeleverd.

In het tweede geval spaart u in een beleggingsverzekering met een gewaarborgd kapitaal en een gegarandeerd minimumrendement, aangevuld met een eventuele winstdeling. Een pensioenspaarverzekering kan bovendien ook in aanmerking komen voor een andere fiscale vermindering, het langetermijnsparen.

Wanneer investeren?

Op fiscaal vlak geven alle stortingen vanaf uw 18e verjaardag tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt, recht op een belastingvermindering. U heeft er dus alle baat bij om zo vroeg mogelijk te starten, vanaf u een regelmatig inkomen heeft, om zo lang mogelijk te profiteren van het fiscaal voordeel.

Bovendien profiteert u door vroeg te beginnen met sparen ook van samengestelde interest (wat we ook rente op rente noemen). Dat wil zeggen dat over de rente die op uw kapitaal wordt gekweekt, ook weer rente wordt betaald. Een voorbeeld: u stort tussen uw 20e en uw 45e jaarlijks 990 euro. Volgens het gemiddeld rendement van een pensioenspaarfonds beschikt u op uw 65e over een kapitaal van bijna 188.000 euro. Als u 15 jaar later begint, wordt de uiteindelijke waarde geschat op iets meer dan 78.000 euro. In tegenstelling tot een pensioenspaarverzekering biedt een pensioenspaarfonds geen gewaarborgd kapitaal of een gegarandeerd minimumrendement.

1 Voor het inkomstenjaar 2021 bedraagt de belastingbesparing 30% op de gestorte premies tot maximum 990 euro of 25% op de gestorte premies tussen 990 euro en 1.270 euro maximum, afhankelijk van de gekozen formule. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst.

Pensioensparen bij Beobank

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?