Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wanneer mag ik met pensioen?

Op welke leeftijd kan ik met pensioen? Is een vervroegde pensionering ook mogelijk?

Is het dagelijkse arbeidsritme u te veel geworden en kijkt u uit naar uw pensioen? Weet dan dat de wettelijke pensioenleeftijd vandaag nog steeds 65 jaar is. Alleen mensen met een voldoende lange loopbaan of mensen met een speciaal statuut kunnen vroeger met pensioen.

De pensionering gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin men de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Sinds 2009 is die voor mannen en vrouwen gelijkgeschakeld op 65 jaar, voordien konden vrouwen vroeger met pensioen. In 2025 stijgt hij naar 66 jaar, in 2030 naar 67 jaar. De verhoging van de pensioenleeftijd wordt dus voelbaar voor pensioenen die ingaan vanaf respectievelijk 1 februari 2025 en 1 februari 2030.

Wie een voldoende lange loopbaan heeft, kan niettemin nog steeds vroeger met pensioen. In 2019 is pensioen vanaf 60 jaar nog altijd mogelijk voor mensen met een loopbaan van 44 jaar. Op 61 met pensioen gaan, kan voor mensen met een loopbaan van 43 jaar. En op 63 met pensioen gaan, kan voor mensen met een loopbaan van minstens 42 jaar.

Ook voor een aantal beroepscategorieën gelden afwijkende regels. Zo geldt voor magistraten een wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. Voor de magistraten bij het Hof van Cassatie is dat zelfs 70 jaar. Een lagere pensioenleeftijd is er dan weer voor onder meer treinbestuurders van de NMBS die 30 jaar op hun actief hebben (55 jaar) en militairen (56 jaar). Ook voor mijnwerkers was er een ‘gunstregime’.

Volledig pensioen

Pas stoppen met werken bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd betekent niet dat u automatisch een ‘volledig pensioen’ geniet. Dit is alleen weggelegd voor wie minstens 45 loopbaanjaren op de teller heeft. Komt u maar aan 42 jaar, dan zal u 42/45ste ontvangen van een ‘volledig pensioen'. In vaktaal heet dat de pensioenbreuk.

In de praktijk wordt niet meer met jaren gerekend, maar met dagen. Een loopbaanjaar komt nu overeen met 312 gewerkte dagen. Voor een volledig pensioen is een tewerkstelling van 312 dagen x 45 loopbaanjaren of 14.040 dagen nodig.

Die 'gewerkte dagen’ mag u ruim interpreteren. Dagen van werkloosheid, ziekte en loopbaanonderbreking of gemotiveerd tijdskrediet, tellen eveneens mee. Zij gelden als ‘gelijkgestelde’ dagen. Tijdens die periodes bouwt u ook pensioenrechten op.

Hoeveel ‘gewerkte dagen’ of loopbaanjaren u al op de teller heeft, kunt u opzoeken op mypension.be. Daar zal u zien dat zowel de periode die u aan de slag was als werknemer meetelt, alsook de tijd dat u tewerkgesteld was als ambtenaar of zelfstandige. Ook het aantal jaren dat u in het buitenland actief was, kan worden meegeteld als dit in internationale overeenkomsten wordt voorzien.

Niet verplicht

Let wel: u bent niet verplicht met pensioen te gaan als u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. Zelfstandigen kunnen sowieso doorwerken, maar ook werknemers en ambtenaren mogen na het bereiken van de leeftijdsgrens aan de slag blijven. Voor deze laatste twee categorieën geldt wel dat ze hiervoor de toestemming van hun werkgever moeten hebben.

Samengevat

  • De wettelijke pensioenleeftijd is nog altijd 65 jaar, zowel voor mannen als voor vrouwen.
  • Wie een lange loopbaan achter de rug heeft, kan nog steeds vroeger met pensioen.
  • Voor een aantal categorieën geldt een lagere of een hogere pensioenleeftijd.
  • U bent niet verplicht om met pensioen te gaan.

Wilt u goed voorbereid aan uw pensioen kunnen beginnen?

Praat erover met uw Beobank adviseur

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?