Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke waarde kleeft u op een oude schenking?

Wilt u onder de oude of de nieuwe regeling vallen?

De waardebepaling van oude schenkingen is veranderd sinds 1 september 2018.

Heeft u de voorbije jaren een schenking aan uw kinderen gedaan? Dan bekijkt u best even of u iets moet bijsturen.

Hoe worden schenkingen verrekend bij een erfenis?

Wanneer iemand overlijdt, hebben sommige erfgenamen zoals de kinderen een bevoorrechte positie. Zij hebben recht op een minimumdeel van de erfenis. Slechts over het deel van de erfenis dat niet beschermd is, kan de erflater via een testament vrij beschikken.

Bij de regeling van een erfenis wordt ook rekening gehouden met schenkingen die de overledene tijdens zijn leven deed. Zo mogen ze dit zogenaamde reservataire deel niet hebben aangetast. Is dat wel het geval, dan moet een verrekening gebeuren.

Daarnaast is het nodig om rekening te houden met vroegere schenkingen om elke erfgenaam, die in eenzelfde positie verkeert, eenzelfde deel van de erfenis te kunnen geven.

Het is niet mogelijk om voor de ene schenking de oude berekeningsmethode toe te passen en voor een andere het nieuwe.

Waardebepaling van oude schenkingen

Maar welke waarde kleef je nu op schenkingen die vijftien, tien, vijf of twee jaar geleden gebeurd zijn? Tot september was de regeling dat voor roerende goederen de waarde van het moment van schenking werd genomen. Voor onroerende goederen was dat de waarde van het moment van overlijden.

Deze regeling kon tot bizarre toestanden leiden. Neem als voorbeeld iemand die destijds aan zijn twee kinderen elk een woning van 500.000 euro schonk. Het ene pand kon intussen in waarde verdubbeld zijn, terwijl de waarde van het andere gezakt was naar 200.000 euro omdat de buurt waarin het ligt nu verloederd is. Hoewel beide kinderen oorspronkelijk een gelijkwaardige schenking kregen, werden ze thans anders behandeld.

Voor overlijdens vanaf 1 september 2018 verandert de regeling. Dan zal zowel voor roerende als onroerende goederen de waarde van het moment van schenking worden genomen, die vervolgens zal worden geïndexeerd. Dat moet toelaten dat iemand die tien jaar geleden een schenking van 250.000 euro in cash kreeg en dat inmiddels al jaren kon beleggen op een gelijkwaardige manier wordt behandeld als iemand die eenzelfde schenking pas vorig jaar zou hebben gekregen.

Keuzevrijheid voor schenker

Om eventuele onbedoelde neveneffecten van de gewijzigde regeling op te vangen, krijgen de schenkers niettemin de tijd om toch nog voor de oude berekeningswijze te kiezen. Ze moeten daarvoor bij de notaris een verklaring tot behoud afleggen. Dat moet in principe gebeuren voor 31 maart 2019, al dringen de notarissen erop aan om de termijn te verlengen.

Wie van plan is om deze verklaring tot behoud af te leggen, wacht evenwel best niet te lang. Overlijdt hij en is er intussen geen dergelijke verklaring afgelegd, dan zullen de nieuwe regels sowieso worden toegepast.

Let wel: kiest u voor een verklaring van behoud, dan geldt die meteen voor al uw schenkingen. Het is niet mogelijk om voor de ene schenking de oude berekeningsmethode toe te passen en voor een andere het nieuwe.

In het kort

  • Sinds 1 september 2018 wordt voor zowel roerende als onroerende goederen de waarde van het moment van schenking genomen.
  • Wie het oude systeem verkiest, moet een verklaring van behoud afleggen vóór 31 maart 2019.

Hoe kunnen we u helpen?