Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Vul het onderstaande formulier in om een kredietkaarttransactie te betwisten

Ontvangen informatie

Was de kaart in uw bezit op het moment van de transactie ?

Uw gegevens

Het referentienummer bevindt zich op de laatste lijn van uw kredietkaart of bovenaan uw maandelijkse rekeninguittreksel.
95
Het referentienummer bevindt zich op de laatste lijn van uw kredietkaart of bovenaan uw maandelijkse rekeninguittreksel.
95

Kaart in bezit

De kredietkaart was in mijn bezit op het moment van de transactie.
Bellen naar cardstop op het nummer 078 170 170 om de kredietkaart onmiddellijk te blokkeren. Gelieve de kaart ook te vernietigen en weg te gooien.

Heeft u een klacht ingediend?

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve een kopie van de gedetailleerde verklaring van het proces-verbaal bij te voegen bij de volgende stap.

Alle andere nuttige informatie over de betwisting (bv. vermoedens over de dader of andere gebruikte frauduleuze kaarten)

De betwisting kan pas 30 dagen na de verwachte leveringsdatum ingaan.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve het document bij te voegen waarop de verwachte leveringsdatum/dienst vermeld staat , een bewijs van contact met de handelaar en een beschrijving van het gekochte artikel of de niet uitgevoerde dienst.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve een bewijs bij te voegen dat de goederen door de klant zijn teruggezonden met een verklaring waarom de goederen defect zijn.

Een geautoriseerde transactie werd meermaals aangerekend door dezelfde handelaar op dezelfde dag.

De transactie werd eveneens gedebiteerd van mijn kredietkaart.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve een bewijs van betaling met andere middelen bij te voegen, kasticket, kopie van een andere kredietkaartverrichting.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Voeg een factuur of ontvangstbewijs bij.

In geval van annulering door de handelaar met belofte van terugbetaling.

Bewijs van krediet

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve het bewijs van belofte van de gedateerde krediet bij te voegen In geval van annulering door de handelaar met belofte van terugbetaling.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Voeg een bewijs van gedateerde kredietbelofte toe.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Voeg een bewijs bij dat de handelaar de goederen heeft teruggekregen, een bewijs van verzending per aangetekende post of een ondertekend ontvangstbewijs van de handelaar.

Afhaling cash

De reden voor het geschil

Heeft u een klacht ingediend?

Bij te voegen document VERPLICHT:

Gelieve een kopie van de gedetailleerde verklaring van het proces-verbaal bij te voegen bij de volgende stap.

Alle andere nuttige informatie over de betwisting (bv. vermoedens over de dader of andere gebruikte frauduleuze kaarten).
Alle andere nuttige informatie over de betwisting (bv. vermoedens over de dader of andere gebruikte frauduleuze kaarten).

Te betwisten transacties

Heeft u 4 of meerdere transacties te betwisten?
TransactiedatumNaam van de handelaarBedrag

Voeg hieronder de gevraagde documenten toe :

  • Gelieve een kopie van het rekeninguittreksel bij te voegen waarop de betwiste transacties omcirkel zijn.

Lijst met bij te voegen documenten:

Gelieve een kopie van de gedetailleerde verklaring van het proces-verbaal bij te voegen bij de volgende stap.

Lijst met bij te voegen documenten:

Document waarop vermeld staat de verwachte leverings-/servicedatum, een bewijs van contact met de handelaar en een beschrijving van het gekochte of de niet uitgevoerde service.

Lijst met bij te voegen documenten:

Bewijs dat de handelaar de goederen retour heeft ontvangen, bewijs van verzending per aangetekende post of verzendbewijs getekend voor ontvangst door de handelaar.

Lijst met bij te voegen documenten:

Bewijs van betaling met een ander middel / kwitantie / kopie van de transactie met een andere creditcard.

Lijst met bij te voegen documenten:

Bewijs bij te voegen dat de goederen door de klant zijn teruggezonden met een verklaring waarom de goederen defect zijn.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Factuur of ontvangstbewijs/kasticket.

Bij te voegen document VERPLICHT:

Factuur of ontvangstbewijs/kasticket.

Bij te voegen document verplicht:

Gelieve het gedateerde bewijs van krediettoezegging bij te voegen.

Een bestand kiezen
Maximaal 5 bestanden.
15 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png, txt, html, odf, pdf, doc, docx.

Ik geef Beobank de toelating om de betwiste verichting(en) te onderzoeken/ corrigeren.
Ik voeg hierbij de vereiste documentatie zoals hierboven vermeld.

CAPTCHA

Hoe kunnen we u helpen?