Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Organisatie & cijfers

Organisatie & cijfers

  • Beobank is een Belgische bank die haar klanten dagelijks bijstaat dankzij haar producten en diensten voor particulieren, zelfstandigen en KMO's en haar netwerk van agentschappen. 

Beobank is een Belgische bank die haar 742.000 particuliere klanten, zelfstandigen en KMO’s dagelijks bijstaat via een netwerk van 213 agentschappen (Retail verkooppunten en PRO Centers). We nodigen u graag uit om kennis te maken.

Onze 1.366 medewerkers willen het leven van onze klanten vergemakkelijken met persoonlijke oplossingen. Daarbij bouwen ze samen met onze klanten een duurzame relatie uit om hen bij elke levensfase optimaal te kunnen begeleiden. 

Cijfers op datum van 31/12/2021.

Beobank in cijfers

Cijfers op datum van 31/12/2021

Perso
742.000 klanten
Icons_invest
213 agentschappen 
Euro
Waarvan 10 PRO Centers, agentschappen voor zelfstandigen en ondernemingen
Help_Buble
1.366 medewerkers
Organisatie

Organisatie

Als volwaardige retailbank met een ruim aanbod aan producten en diensten met een grote toegevoegde waarde, stellen we alles in het werk om u steeds een oplossing op maat aan te bieden. We zijn een bank op mensenmaat; we hechten dan ook veel belang aan een persoonlijke relatie en we werken op een hartelijke, constructieve en open manier om uw projecten mee te helpen realiseren.

Om u zo goed mogelijk te begeleiden, biedt Beobank eenvoudige contactmogelijkheden, duidelijke informatie en een permanente dialoog. Zowel via ons netwerk van agentschappen als via Beobank Online, Beobank Mobile of Beobank Service Center, stellen we alles in het werk om u zo goed mogelijk te informeren, adviseren en begeleiden. Zelfs buiten de openingsuren van onze agentschappen blijft Beobank beschikbaar. Zo hebt u de vrijheid om informatie te vragen of uw rekeningen te beheren zoals en wanneer dat u het beste past, 24u op 24.

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Beobank maakt deel uit van Crédit Mutuel Alliance Fédérale, een vooraanstaande en mutualistische bankgroep in Frankrijk. De groep staat ten dienste van haar klanten via meer dan 4 500 verkooppunten en 30 000 adviseurs. Dankzij haar coöperatieve en gedecentraliseerde organisatie, staat Crédit Mutuel dicht bij haar klanten. Als niet-beursgenoteerd bedrijf kiest de groep voor een langetermijnrelatie met haar coöperatieve klanten. Deze filosofie sluit nauw aan bij de waarden van Beobank.

Ontdek meer info over Crédit Mutuel Alliance Fédérale

Onze toezichthouders

Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

FSMA - Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Congresstraat 12-14
1000 Brussel

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

Algemene Directie Economische Inspectie
Koning Albert II laan 16
1000 Brussel

De Raad van Bestuur van Beobank

De Raad van Bestuur neemt de globale verantwoordelijkheid voor de Bank op zich.  Hiertoe bepaalt hij en oefent hij toezicht uit, zowel op de strategie en de doelstellingen van de bank als op het risicobeleid. Hij stippelt het algemeen beleid uit en controleert het Directiecomité dat geregeld verslag bij de Raad uitbrengt.

De Raad van Bestuur, op 01/01/2022, bestaat uit:

Voorzitter: Eric Charpentier

Onafhankelijke bestuursleden: Jean Courtin (Vice-Voorzitter) – Christiaan Dauw – Karel Ghesquière  – Robert Tollet (Vice-Voorzitter) – Luc Wynant

Uitvoerende leden: Cyril Guilloret – Guy Roosen – Guy Schellinck – Koen Spinoy – Wouter Van den Kerkhove

Niet-uitvoerende leden: André Halipré (Vice-Voorzitter) – Christian Nobili – Olivier Oger – Anne-Sophie Van Hoove

Het Directiecomité van Beobank

Het Directiecomité staat in voor het dagelijks bestuur van de Bank. Het is belast met de uitvoering van de strategie van de Bank in overeenstemming met de beleidskeuzes van de Raad van Bestuur. Het houdt tevens toezicht op de uitvoering van het businessplan en het budget.

Guy Schellinck: Voorzitter van het Directiecomité

Cyril Guilloret: Directeur Data, Digital & Growth Marketing

Guy Roosen: Directeur Sales

Koen Spinoy: Directeur Producten & Diversificatie

Wouter Van den Kerkhove: Directeur Risicobeheer & Permanente Controle

Hoofdzetel Beobank

Adres van onze hoofdzetel

Beobank NV/SA
Koning Albert II-laan 2,
1000 Brussel

Guy Schellinck

De groep Crédit Mutuel Alliance Fédérale en Beobank zijn niet beursgenoteerd, en daardoor beschermd tegen de druk van de financiële markten en de vaak overhaaste beslissingen die eruit kunnen voortvloeien.

Guy Schellinck, CEO

Hoe kunnen we u helpen?