Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

homme coffee

Spaarrekening Business Savings Account van Beobank

  • De ideale rekening voor uw beroepsactiviteiten

  • Uw liquiditeiten zijn permanent beschikbaar

  • Opening en afsluiting van de rekening zonder kosten

women hand desk office

Uitsluitend bestemd voor rechtspersonen

Met de niet-gereglementeerde spaarrekening Business Savings Account kunt u uw liquiditeiten op korte termijn beheren.

smartphone men

Kenmerken

U kunt op elk ogenblik over uw geld beschikken. Met de Business Savings Account betaalt u geen kosten voor het openen en het afsluiten van de rekening.

Productinfo en risico’s

Type rekening
Niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die op elk moment over hun kapitaal willen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.

Risico’s
In geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaartegoed te verliezen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in aanmerking komt).

Basisrentevoet 
0,00% op jaarbasis vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting, ongeacht het saldo van de rekening. De basisrente kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie
Voor elk bedrag: 0,00% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven. De getrouwheidspremie kan op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet).
Basisrentevoeten en getrouwheidspremies kunnen op elk moment worden gewijzigd en deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Uitbetaling van de verworven interesten
De basisrente en de getrouwheidspremie worden op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De basisinterest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.

Fiscaliteit
Deze spaarrekening is geen gereglementeerde spaarrekening. De interesten zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Jaarlijkse bijdrage 
10 euro

Klachten
Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

Informatie fiche over de depositobescherming