Spaarrekening Business Savings Account van Beobank

  • De ideale rekening voor uw beroepsactiviteiten

  • Uw liquiditeiten zijn permanent beschikbaar

  • Opening en afsluiting van de rekening zonder kosten

Maak een afspraak
women hand desk office

Uitsluitend bestemd voor rechtspersonen

Bent u een rechtspersoon? Met de niet-gereglementeerde spaarrekening Business Savings Account kunt u uw liquiditeiten op korte termijn beheren. Als klant ontvangt uw onderneming een vergoeding in de vorm van interesten (met basisrente en getrouwheidspremie).

smartphone men

U kunt uiteraard op elk ogenblik over uw geld beschikken. Met de Business Savings Account betaalt u geen kosten voor het openen en het afsluiten van de rekening.

De rentevoet verschilt in functie van het creditsaldo op de spaarrekening.

Productinfo en risico’s

Type rekening
Niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die op elk moment over hun kapitaal willen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.

Risico’s
In  geval van faillissement of risico van faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaartegoed te verliezen of kan hij onderworpen worden aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in aanmerking komt).


Basisrentevoet 
0,05% op jaarbasis vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting, indien de rekening een saldo heeft van maximum 1.000.000 euro. De basisrentevoet bedraagt 0,01% op jaarbasis indien de rekening een saldo heeft van meer dan 1.000.000 euro. De basisrente is niet gegarandeerd en kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie
Voor elk bedrag: 0,05% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden onafgebroken op de rekening blijven. De getrouwheidspremie kan op elk moment worden gewijzigd. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet).
Basisrentevoeten en getrouwheidspremies kunnen op elk moment worden gewijzigd en deze wijzigingen zullen worden meegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Uitbetaling van de verworven interesten
De basisrente en de getrouwheidspremie worden op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De basisinterest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.

Fiscaliteit
Deze spaarrekening is geen gereglementeerde spaarrekening. De interesten zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Jaarlijkse bijdrage 
Geen


Klachten
Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

Informatie fiche over de depositobescherming