Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

men chair

Spaarrekening Business Loyalty Savings Account van Beobank

  • De ideale rekening voor uw professionele spaartegoeden

  • Uw liquiditeiten zijn permanent beschikbaar

laptop men

Uitsluitend bestemd voor rechtspersonen

Met de niet-gereglementeerde spaarrekening Business Loyalty Savings Account kunt u uw liquiditeiten op korte termijn beheren.

men-caisse

Kenmerken

U beschikt op elk ogenblik over uw geld. Met de Business Loyalty Savings Account betaalt u geen kosten voor het openen en het afsluiten van de rekening, enkel een jaarlijkse beheerskost van 10€.

 

Productinfo en risico's

Type rekening

Niet-gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product is uitsluitend bestemd voor rechtspersonen die op elk moment over hun kapitaal willen kunnen beschikken. Dit product heeft een onbepaalde looptijd.

Risico’s

In geval van faillissement of risico op faillissement van de financiële instelling, loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of kan hij worden onderworpen aan een vermindering / omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij heeft op de financiële instelling boven het bedrag van 100.000 euro dat valt onder de depositogarantie (op voorwaarde dat het een spaarder betreft die in aanmerking komt).

Basisrentevoet

0,00% op jaarbasis vanaf de eerste kalenderdag volgend op de dag van storting, ongeacht het saldo op de rekening. De basisrente kan op elk moment gewijzigd worden. Een verandering van de basisrente geldt onmiddellijk, en dit voor alle bestaande en nieuwe stortingen.

Getrouwheidspremie

0,00% op jaarbasis gegarandeerd voor bedragen die 12 maanden ononderbroken op de rekening blijven, ongeacht het saldo op de rekening. De getrouwheidspremie kan op elk moment gewijzigd worden. Wijzigingen in de getrouwheidspremie zijn enkel van toepassing op nieuwe stortingen die gebeuren na de datum van wijziging, of op bestaande sommen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode aanvangt (aan de op dat ogenblik geldende rentevoet).

De basisrentevoet en getrouwheidspremies kunnen op elk moment gewijzigd worden, en wijzigingen worden meegedeeld via onze maandelijkse rekeninguittreksels.

Uitbetaling van de verworven interesten

De basisrente  en de getrouwheidspremie worden op uw rekening gestort met valutadatum 1 januari of wanneer u uw rekening afsluit. De basisinterest en de getrouwheidspremie worden apart op de rekening geboekt.

Fiscaliteit

Deze spaarrekening is geen gereglementeerde spaarrekening. De interesten zijn dus volledig onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%.

Jaarlijkse bijdrage

10 euro

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

Informatie fiche over de depositobescherming