Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

femmme

Beobank Flexline

  • Beroepskrediet op korte en lange termijn

  • U gebruikt alleen wat u nodig hebt

Couturier

Een flexibele kredietoplossing

Een flexibele kredietoplossing waarbij u over een specifieke rekening beschikt met daarop een geldreserve. Hiermee kunt u uw handelsactiviteit financieren en uw bedrijf een stabiele cashflow bezorgen. Dankzij de lage rentevoet is deze kredietformule voordeliger dan het klassieke kaskrediet.

Livraison

In de praktijk

Beroepskrediet op korte en lange termijn

U gebruikt alleen wat u nodig hebt

Lagere rentevoet dan bij een klassiek kaskrediet

Interesten en kosten in principe fiscaal aftrekbaar, onder voorbehoud van fiscale wijzigingen

6 redenen om te kiezen voor Flexline

  • Minimumbedrag: € 25.000

  • Doorgaans onbepaalde duur. Het is ook mogelijk om in te tekenen voor een beperkte looptijd en/of met een lineaire afname

  • Vervroegde terugbetaling mogelijk

  • Interesten en kosten in principe fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van fiscale wijzigingen

  • Rentevoet als het aangewende bedrag lager is of gelijk aan € 25.000: standaardrentevoet van het Beobank Kaskrediet

  • Rentevoet als het aangewende bedrag hoger is dan € 25.000: vlottende rentevoet die wekelijks wordt herzien en minder hoog is dan bij een Kaskrediet

FAQs

Wat zijn de dossierkosten voor een flexline?

Ze variëren afhankelijk van het geleende bedrag:

Krediet ≤  250 000 € =  500 €

Krediet >  250 000 € ≤ 500 000 € = 700 €

Krediet >  500 000 € =  800 €

Flexline Infofiche

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail : ombudsman@ombudsfin.be