Het Investeringskrediet van Beobank

 • Financiering van professionele investeringen op middellange en lange termijn

 • U leent aan uw eigen tempo

 • U leent een vast bedrag voor een bepaalde periode

Maak een afspraak
credit invest 2

Professionele investeringen financieren

Uw bedrijf is net opgestart of in volle expansie? Ontdek het Investeringskrediet van Beobank waarmee u professionele investeringen kunt financieren op middellange en lange termijn.

photo 3

Vaste activa financieren

Met het Investeringskrediet leent u een vast bedrag voor een bepaalde periode. Dankzij die lening kunt u de aankoop van vaste activa financieren.

3 Terugbetalingsformules

U kiest

1
Vaste maandaflossingen

Vast bedrag, kapitaal en intresten

2
Degressieve maandaflossingen

Vast bedrag, kapitaal en variabel bedrag intresten

3
Vaste termijn

Kapitaal terugbetaald op de vervaldag, intresten worden maandelijks terugbetaald

6 redenen om te kiezen voor het Investeringskrediet

 • De ideale oplossing om uw beroepsactiviteit op te starten of uit te breiden

 • Een financiering op middellange en lange termijn

  Met het investeringskrediet kunt u professionele investeringen financieren op middellange of lange termijn.

 • U leent aan uw eigen tempo

  U kunt eindelijk uw belangrijke investeringen financieren en terugbetalen volgens de overeengekomen voorwaarden.

 • De maximale looptijd is 25 jaar

  Een vast bedrag en een vaste looptijd.

 • U bevordert de groei van uw activiteiten

  Met het Investeringskrediet kunt u vennootschapsaandelen of onroerende goederen aankopen, maar ook een handelsfonds overnemen of de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal financieren.

 • Een rentevoet op maat

  Een vaste of variabele rentevoet. Maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse en vaste of degressieve terugbetalingen. De intresten zijn in principe fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale wetgeving.

FAQs

Quel est le montant minimum ?

25 000 €

À partir de quel montant la réutilisation est-elle possible ?

12 500 €

Quelle est la durée maximale ?

25 ans

Is vervroegde terugbetaling mogelijk?

Ja, onder bepaalde voorwaarden

Quels facteurs déterminent le montant et la durée ?

Ils dépendent du but du crédit et de la vie économique de l'actif à financer.

Infofiche Investeringskrediet

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail :ombudsman@ombudsfin.be