Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

moto woman

Investeringskrediet van Beobank

 • Financiering van professionele investeringen op middellange en lange termijn

 • U leent aan uw eigen tempo

 • U leent een vast bedrag voor een bepaalde periode

credit invest 2

Bedrijfsfinanciering

Bent u op zoek naar een lening voor uw bedrijf dat net opgestart of in
volle expansie is? Met het investeringskrediet van Beobank kan u
uw professionale investeringen zoals de aankoop van een gebouw of
materiaal financieren aan een vast bedrag, op middellange of lange termijn.

Maak een afspraak

3 Terugbetalingsformules

U kiest

1
Vaste maandaflossingen

Vast bedrag, kapitaal en intresten

2
Degressieve maandaflossingen

Vast bedrag, kapitaal en variabel bedrag intresten

3
Vaste termijn

Kapitaal terugbetaald op de vervaldag, intresten worden maandelijks terugbetaald

6 redenen om te kiezen voor een investeringskrediet

 • De ideale oplossing om uw beroepsactiviteit op te starten of uit te breiden

 • Een financiering op middellange en lange termijn

  Met het investeringskrediet kunt u professionele investeringen financieren op middellange of lange termijn.

 • U leent aan uw eigen tempo

  U kunt eindelijk uw belangrijke investeringen financieren en terugbetalen volgens de overeengekomen voorwaarden.

 • De maximale looptijd is 25 jaar

  Een vast bedrag en een vaste looptijd.

 • U bevordert de groei van uw activiteiten

  Met het investeringskrediet kunt u vennootschapsaandelen of onroerende goederen aankopen, maar ook een handelsfonds overnemen of de wedersamenstelling van het bedrijfskapitaal financieren.

 • Een rentevoet op maat

  Een vaste of variabele rentevoet. Maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse en vaste of degressieve terugbetalingen. De intresten zijn in principe fiscaal aftrekbaar als beroepskosten, onder voorbehoud van wijzigingen in de fiscale wetgeving.

FAQs

Wat is het minimumbedrag?

25 000 €

Vanaf welk bedrag is hergebruik mogelijk?

12 500 €

Is vervroegde terugbetaling mogelijk?

Ja, onder bepaalde voorwaarden

Welke factoren bepalen het bedrag en de looptijd?

Dit is afhankelijk van de doel van de lening en de economische levensduur van de activa die u wenst te financieren.

Infofiche Investeringskrediet

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op: http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en http://www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen

Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be , mail :ombudsman@ombudsfin.be