Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

koppel kijkt op gsm

Beobank termijnrekening PRO

 • Laat uw geld opbrengen in alle veiligheid
 • Beleg aan een vaste looptijd & vaste rente
 • Kies uit verschillende formules
vrouw lacht en kijkt naar laptop

Hoe werkt een termijnrekening?

Een termijnrekening is een rekening waarop u uw geld voor een vooraf bepaalde looptijd plaatst. De looptijd kan variëren van korte termijn (1 maand, 3 maand, 6 maand of 12 maanden) tot langere termijn (van 2 jaar tot 10 jaar). U krijgt er een vooraf afgesproken rente voor, die vastligt voor de hele looptijd. De toegekende rente is afhankelijk van de looptijd, het belegde bedrag en het devies (euro of vreemde munt) die u zelf kiest.

De voordelen van de Beobank termijnrekening PRO

 • Veilige belegging

  Een termijnrekening is kapitaalvast, ongeacht de evolutie van de financiële markten, die kunnen stijgen of dalen tijdens de looptijd van het termijncontract. Op de einddatum krijgt u dus uw kapitaal volledig terug. Uw termijnrekening is bovendien beschermd door het depositobeschermingsstelsel tot een maximumbedrag van 100.000 EUR per persoon en per bank.

 • Uw opbrengst ligt volledig vast

  Tijdens de looptijd zal de rente niet gewijzigd worden. U kan dus op voorhand precies berekenen hoeveel uw geld op het einde van de gekozen looptijd zal opgebracht hebben.

 • Verschillende formules mogelijk

  De termijnrekening kan al dan niet automatisch verlengd worden op de vervaldag. U kunt kiezen voor kapitalisatie of voor uitkering van de rente. U ontvangt dan de rente ofwel op de vervaldag van het contract ofwel op regelmatige tijdstippen.  De intrestbetaling kan op een betaal- of spaarrekening bij Beobank waarvan u houder of medehouder bent.

 • Ruime keuze uit termijnen en valuta

  Ontdek ze in de rubriek 'Productinfo'.

 • Geen kosten

  U betaalt geen in- en uitstapkosten, als het kapitaal tot op de vervaldag wordt aangehouden.

Productinfo & risico’s

Type rekening

Termijnrekening naar Belgisch recht gecommercialiseerd door Beobank NV/SA, een onderneming naar Belgisch recht. Dit product heeft een vooraf bepaalde looptijd (termijn) en een vooraf vastgelegde rente.

Termijnen & valuta

Bij Beobank kunt u een termijnrekening openen in EUR of in volgende vreemde valuta: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, HKD, JPY, NOK, NZD, SEK, USD.

Mogelijke termijnen in EUR: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar, 5 jaar, ... tot 10 jaar.

Mogelijke termijnen in vreemde valuta: 1 maand, 3 maanden, 6 maanden, 1 jaar.

Voor een termijnrekening in vreemde valuta kan een minimum intekenbedrag vereist zijn.

Rentevoeten

De rentevoeten van de termijnrekeningen in euro en in vreemde valuta wijzigen constant en worden dagelijks vastgelegd. Ze zijn beschikbaar op aanvraag in elk Beobank agentschap.

De rentevoet is gegarandeerd op het moment van intekening voor de gehele looptijd.

Uitbetaling van de verworven interesten

Uitbetaling van de rente kan aan het einde van de looptijd of jaarlijks voor rekeningen van 2 jaar of meer; met de mogelijkheid om de rente te kapitaliseren of op de rekening te storten die aan de termijnrekening is gekoppeld.

De gekoppelde rekening moet een Beobank spaar-, betaal- of Money Market rekening zijn in dezelfde valuta en waarvan u titularis of cotitularis bent.

Op de vervaldag

Het kapitaal en de rente worden na aftrek van de bronbelasting (momenteel 30%) gestort op een rekening in dezelfde valuta.

Ingeval van een automatische of stilzwijgende verlenging op de vervaldag is een verlenging van de termijnrekening mogelijk tegen de rentevoet dat geldt op het ogenblik van de verlenging van het contract. Bij verlenging kan de rente na aftrek van de roerende voorheffing aan het kapitaal worden toegevoegd of op een rekening in dezelfde valuta worden gestort.

Fiscaliteit

De inkomsten zijn onderhevig aan de Belgische roerende voorheffing van 30%.

De termijnrekening vervroegd afsluiten

De termijnrekening is een engagement waardoor het akkoord nodig is van beide partijen om het af te sluiten. Vervroegde afsluiting van de termijnrekening wordt enkel per uitzondering toegestaan en moet beargumenteerd worden. Indien er geen valabele reden gegeven wordt voor de vervroegde afsluiting, dan behoudt de bank zich het recht voor om de vervroegde afsluiting te weigeren.

Behoudens een aantal uitzonderlijke gevallen, gaat het afsluiten van een termijnrekening voor vervaldag steeds gepaard met het betalen van een boete of verbrekingsvergoeding.

Valutadatum

Voor de Beobank termijnrekening in euro en vreemde valuta geldt dagvalutering (D+0) voor stortingen.

Jaarlijkse bijdrage

0 euro (behoudens eventuele kosten die van toepassing zijn op de gekoppelde rekening)

Risico’s

 • Liquiditeitsrisico: Het kapitaal is pas beschikbaar na afloop van de termijn. Een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het kapitaal vóór het einde van de overeengekomen termijn is niet mogelijk.
 • Kredietrisico: Tegoeden tot maximaal 100.000 EUR per persoon vallen onder de depositogarantieregeling. Voor hogere bedragen loopt u dus het risico dat u dit deels of volledig verliest of in aandelen wordt omgezet (bail-in) in geval van faillissement van de bank.
 • Wisselkoersrisico: Voor een termijnbelegging in een vreemde munt speelt het wisselkoersrisico. Indien de vreemde munt waarin u belegt niet gunstig evolueert tijdens de looptijd, kan het rendement bij omzetting in euro negatief zijn.
 • Renterisico: Van u als belegger/spaarder wordt verwacht dat u tegen de geboden voorwaarden de hele looptijd uitzit, ook al zouden de rentevoeten intussen sterk stijgen. In die zin loopt u een renterisico.
 • Inflatierisico: Door aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kan uw kapitaal minder waard worden.

Klachten

Klachten met betrekking tot dit product en/of de diensten die eraan verbonden zijn, kunnen gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of