Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

voorafbetaling belastingen

Financiering Voorafbetaling Belastingen van Beobank

  • Vermijd een belastingvermeerdering

  • Fiscaal aftrekbare interesten

  • Uw voorafbetalingen worden op tijd betaald

men in hospital

Waarom uw belastingen vooraf betalen?


U kunt als zelfstandige, vrije beroeper of in een vennootschap een belastingvermeerdering vermijden (indien de storting voldoende is). Meer nog, als zelfstandige in fysieke persoon kunt u een belastingvermindering (bonificatie) genieten.

VAB

Hoe kan Beobank u helpen?

Dankzij de fiscaal voordelige kredietformule kunt u de nodige geldsommen lenen voor de financiering van de voorafbetaling van uw belastingen. Zo hoeft u uw cashflow niet aan te spreken en geniet u een fiscaal voordeel.
 

Deze financiering geeft u de keuze tussen 2 terugbetalingsformules. U kiest de formule die het beste aansluit op uw professionele situatie. De bank zorgt voor tijdige betalingen aan de fiscale autoriteiten. En u kunt uw terugbetalingen spreiden over het hele jaar.

Terugbetalingsformules

U kiest

1
Deposito-storting formule

De 1ste terugbetaling van het krediet gebeurt 3 maanden vóór de voorafbetaling (looptijd van 12 maanden)

2
Klassieke formule

De 1ste terugbetaling van het krediet vindt plaats tijdens de maand die volgt op de voorafbetaling (looptijd van maximaal 12 maanden)

6 redenen om te kiezen voor de V.A.B. van Beobank

  • U hoeft uw kasmiddelen niet aan te spreken

  • Geen belastingvermeerdering

  • Belastingvermindering (bonificatie) mogelijk voor zelfstandigen in fysieke persoon

  • Fiscaal aftrekbare interesten als beroepskosten (onder voorbehoud van fiscale wijzigingen)

  • Beobank zorgt voor de tijdige betalingen aan de fiscale autoriteiten

  • Competitieve rentevoet

maak een afspraak

Maak tijd voor een afspraak met een adviseur

Description

Neem de tijd om met ons over uw doelstellingen te praten. We delen met plezier onze expertise met u. Ons advies is gratis en verbindt u nergens toe.

Contacteer ons

Infofiches

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgenBeobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be, mail : ombudsman@ombudsfin.be