Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

laptop

Cashflow beheer

 • Om het beheer van uw kasmiddelen te optimaliseren en wisselende behoeften aan bedrijfskapitaal op te vangen, bieden wij u efficiënte oplossingen. 

Elk bedrijf heeft er belang bij om de cashflow positief te houden. Hieronder vindt u enkele tips om uw cashflow optimaal te beheren, zodat uw bedrijf steeds een positieve cashflow behoudt. Want een gezonde cashflow betekent een gezond bedrijf.

Hoe kunt u uw cashflow beheren?

 • Kaskrediet

  Een soepele en snelle formule waarmee u het verschil tussen uw inkomsten en uitgaven overbrugt.

  Ontdek het Kaskrediet

 • Flexline

  U beschikt over een specifieke rekening met daarop een geldreserve. Daarmee kunt u uw handelsactiviteit financieren en zorgt u voor een stabiele cashflow voor uw bedrijf. 

  Ontdek Flexline

 • Kasfaciliteit

  Een ideale oplossing om het hoofd te bieden aan onvoorziene omstandigheden (betaalachterstand bij klanten, onvoorziene uitgaven, daling in de rendabiliteit,…).

  Ontdek de Kasfaciliteit

 • Voorafbetalingen belastingen

  Een fiscaal voordelige kredietformule waarbij u de nodige geldsommen leent om een voorafbetaling van uw belastingen te doen.

  Ontdek VAB

 • Vakantiegeld en 13de maand

  Door de betalingen te spreiden, hoeft u geen grote geldsommen vrij te maken en behoudt u uw cashflow.

  Ontdek de financiering vakantiegeld en 13de maand

3 formules voor cashflow beheer

    

Kasfaciliteit

Kaskrediet

Flexline

Doelstelling

 • Financiering exploitatiecyclus op korte termijn
 • Financiering nood aan financiële middelen

 • Dekking onverwachte uitgaven

 • Financiering exploitatiecyclus uitrusting
 • Dekking nood aan financiële  middelen ten gevolge van een verschil in de betaaltermijnen van leveranciers en klanten
 • Dekking onverwachte uitgaven
 • Financiering uitbouw activiteiten
 • Hulp om het bedrijfskapitaal uit te breiden
 • Het hoofd bieden aan schommelingen in de beschikbare middelen of het bedrijfskapitaal
 • Financiering commerciële activiteiten bij tijdelijk gebrek aan liquide middelen
 • Financiering contante betalingen aan leveranciers
 • Financiering voorraad

Bedrag

 • Minimaal: € 650
 • Maximaal: € 10.000
 • Minimaal: € 2.500
 • Maximaal: € 200.000
 • Minimaal: € 25.000

Duur

OnbepaaldBepaald of onbepaald Bepaald of onbepaald

Opname

PRO-rekening  PRO-rekening Speciaal hiervoor geopende rekening

Nulstelling

1x/trimester1x/jaar1x/trimester

Rentevoet

Schommelt in functie van de rentevoeten op de marktSchommelt in functie van de rentevoeten op de marktSchommelt in functie van de rentevoeten op de markt en het gebruikte bedrag

Kosten

Geen dossier- of beheerkosten
 • Dossierkosten: € 500 tot € 800 (in functie van het online bedrag) 
 • Reserveringsprovisie: 1,00 %
 • Andere kosten  
 • Dossierkosten: € 500 tot € 800 (in functie van het online bedrag) 
 • Reserveringsprovisie: 1,00%
 • Andere kosten 

Fiscaliteit

Alle intresten zijn aftrekbaar als beroepskostenAlle intresten zijn aftrekbaar als beroepskostenAlle intresten zijn aftrekbaar als beroepskosten

Voordelen

 • Gebruik in functie van de dagdagelijkse behoeften zonder bewijsstukken
 • Geen bijkomende kosten. U betaalt enkel intresten op de effectief opgenomen bedragen en gedurende het aantal dagen dat de rekening in het rood staat
 • Het krediet wordt makkelijk aangezuiverd door inkomsten op de zichtrekening

Ontdek de Kasfaciliteit

 • Gebruik in functie van de dagdagelijkse behoeften zonder bewijsstukken
 • De depositorente wordt betaald in functie van de effectieve benutting van de kredietlijn en mag als beroepskost worden ingebracht
 • Limieten kunnen tijdelijk of definitief in functie van uw behoeften worden aangepast

 

 

Ontdek het Kaskrediet

 • Gebruik in functie van de dagdagelijkse behoeften zonder bewijsstukken
 • Enorme flexibiliteit in gebruik
 • Lagere tarieven dan voor een klassiek kaskrediet
 • Een soepele, flexibele en meer voordelige oplossing dan een klassiek kaskrediet

 

 

 

Ontdek Flexline

Vragen?

Ga voor het juiste cashflowplan

Hoe zorgt u voor een goed cashflowbeheer in tijden van inflatie?

Een goed cashflowbeheer stelt u in staat grote uitgaven in te plannen en de groei van uw bedrijf te financieren.
Zomer, vakantie en cashflowproblemen

7 tips om cashflowproblemen vast te stellen en op te lossen

De zomer is financieel een heikele periode voor bedrijven, door de uitbetaling van het dubbele vakantiegeld en het risico van laattijdige betalingen.
Is je cashflowplan klaar?

In topvorm? Maak een (cashflow)plan!

We kunnen het niet genoeg herhalen: de cashflow is van levensbelang voor uw KMO . Net zoals de brandstof voor een auto! Zonder cash geraakt u geen meter vooruit …
Met welke KPI’s zet je de koers uit voor je KMO?

4 KPI’s om uw KMO optimaal te beheren

KPI’s zijn onmisbare indicatoren om uw KMO op het rechte pad te houden, uw prestaties dagelijks op te volgen en bij te sturen en uw kansen op succes te vergroten.
Contacteer ons

Meer inlichtingen over de steunmiddelen van de overheid vindt u op www.financieringvanondernemingen.be/nl/wetgeving en www.financieringvanondernemingen.be/nl/steun-en-waarborgen. Beobank is niet aansprakelijk voor de inhoud van die site.

In het kader van de analyse van het kredietdossier vraagt de bank aan de kredietnemer, en desgevallend aan de persoon die een persoonlijke zekerheid stelt, alle relevant geachte informatie om de haalbaarheid van het betrokken project, hun financiële positie, hun terugbetalingscapaciteit en hun lopende financiële verbintenissen te beoordelen. Het spreekt voor zich dat de meegedeelde informatie juist en volledig moet zijn, zoals er ook een zorg- en informatieplicht van de bank tegenover de kredietnemer geldt.

Bij onenigheid met de bank kan de klant zich wenden tot de "Ombudsman in financiële geschillen" www.ombudsfin.be, mail : ombudsman@ombudsfin.be