Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel mag ik bijverdienen na mijn pensioen?

Pensioen

Steeds meer mensen blijven ook na hun pensioen aan de slag. Dat komt onder meer omdat er extra mogelijkheden zijn om nog iets bij te verdienen. Via een flexi-job in de horeca of de kleinhandel kan dat zelfs zonder belastingen of sociale lasten te moeten betalen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf 1 januari van het jaar waarin ze 65 zijn geworden. Dat geldt ook voor wie jonger is, maar toch al een loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft. De extra inkomsten hebben geen invloed op hun pensioenbedrag.

Beperkt

Voor alle andere gepensioneerden staat er een rem op wat ze mogen bijverdienen. Wie meer verdient, ziet zijn pensioen dalen of zelfs wegvallen.

Hoeveel ze mogen bijverdienen om hun pensioen volledig te houden, hangt af van het stelsel (werknemer/ambtenaar of zelfstandige) en de situatie waarin ze zitten. Elke procent overschrijding leidt tot een procent terugbetaling van het pensioen. Bedraagt de overschrijding 100% of meer, dan moet het volledige pensioen voor dat jaar worden teruggestort.

Ook voor huwelijkspartners van mensen die een gezinspensioen ontvangen omdat hun echtgeno(o)t(e) weinig verdient, zijn er grenzen aan wat ze kunnen bijverdienen. Gaan ze daar over, dan wordt het gezinspensioen van hun partner verlaagd tot het pensioen van een alleenstaande en moet het verschil terugbetaald worden.

Bij een werknemer of een ambtenaar wordt naar het bruto-inkomen gekeken. Bij een zelfstandige naar het nettobedrijfsinkomen.

 

 

Maximale bijverdiensten
werknemer / ambtenaar

Maximale bijverdiensten zelfstandige

Jonger dan 65 of minder dan 45 jaar gewerkt bij start pensioen of jonger dan 65 en partner heeft een gezinspensioen

8.172 (12.258 met kinderlast)6.538 (9.807 met kinderlast)

Jonger dan 65 en speciaal stelstel (bv. vliegend personeel) of ouder dan 65 en partner heeft een gezinspensioen

23.604 (28.712 met kinderlast)18.883 (22.969 met kinderlast)

Flexi-job

Toch is er ook gunstig nieuws voor gepensioneerden die nog geen 65 zijn en evenmin al 45 jaar loopbaan de teller hebben. Zij kunnen, net als 65-plussers, bij een tewerkstelling in de horeca of de kleinhandel genieten van een vrijstelling van belastingen en sociale lasten op hun verdiensten van een flexi-job. 

Plussen

Daarnaast kunnen ze ook ‘plussen’ bij verenigingen en particulieren.  Bij particulieren mogen ze kleine onderhoudswerkzaamheden uitvoeren; de kinderen van school halen of bijles geven. Dit alles in zoverre het geen regelmatige activiteit wordt zoals elke week het grasveld maaien. 

Bij een vereniging mogen ze dan wel op regelmatige basis aan de slag gaan om bijvoorbeeld het terrein te onderhouden, training te geven of buitenschoolse opvang te verrichten.

Maximum

De vrijstelling van sociale en fiscale lasten geldt voor zover de betrokkenen niet meer dan 6.250 euro per jaar bijverdienen. In dat bedrag zitten naast de inkomsten van de flexi-job en het plussen ook de inkomsten uit de deeleconomie. Daarnaast gelden voor het ‘plussen’ in verenigingen en bij particulieren ook een maximum van 520,83 euro per maand. Voor een aantal activiteiten als animatoren, sportcoördinator, trainer, scheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger en seingever verdubbelt dat tot 1.041,66 euro.  Boven die grenzen worden de totale inkomsten belast als een beroepsinkomen.

Let wel 1: de bedragen uit flexi-jobs en ‘plussen’ worden meegeteld voor het berekenen van de toegelaten inkomsten van de gepensioneerde. Wie hiermee boven de grensbedragen komt, ziet zijn pensioen verminderd of geschorst worden.

Let wel 2: met de toegelaten inkomsten na de pensioenleeftijd bouwt u geen extra pensioenrechten op. Ze leiden dus niet naar een hoger pensioen.

Meer info: https://www.sfpd.fgov.be/nl/pensioenbedrag/bijverdienen
 

Hoe kunnen we u helpen?