Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat verandert er op fiscaal vlak in 2021?

De greep van de fiscus wordt steeds strakker

Elk jaar veranderen wel een aantal zaken, ook op fiscaal vlak. Dat is in 2021 niet anders. Sommige wijzigingen zijn van belang voor particulieren, andere voor ondernemingen.

Saldo van uw rekeningen

Voor particulieren gaat het onder meer om de gegevens die banken moeten overmaken aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) bij de Nationale Bank. Tot nog toe was iedere financiële instelling verplicht om periodiek de identiteit van al haar klanten, alsook de nummers van hun rekeningen en contracten te melden. Daarnaast dienen ze ook de identiteit van volmachtdragers door te geven. Wie rekeningen in het buitenland heeft, moet dit zelf melden.

Vanaf 1 januari 2021 is de meldingsplicht verruimd. Naast deze basisgegevens moeten de banken voortaan ook het saldo van de rekeningen aan het CAP te melden. De verrichtingen op de rekeningen moeten niet worden overgemaakt.

De gegevens bij het CAP kunnen worden geconsulteerd door de belastingadministratie. Zij kan dus zien wie welke rekeningen heeft en welk bedrag op het moment van melding op die rekeningen stond.

Tot voor kort was dit enkel mogelijk mits een specifieke aanvraag en dan nog alleen bij een vermoeden van fraude. Voortaan is dat niet langer vereist. De mogelijkheid tot inzage blijft niettemin beperkt tot onderzoeken in het kader van een invordering van belastingschulden of na een voorafgaand onderzoek naar de vaststelling van een verschuldigde belasting.

Einde regularisatie gewestelijke belastingen

Wie belastingen heeft ontdoken, kon dit de voorbije jaren regulariseren bij het Contactpunt voor Regularisaties. Voor ontdoken gewestelijke belastingen (erfenisbelasting, registratiebelasting,…) liep de mogelijkheid evenwel af op 31 december 2020. Ze werd niet verlengd.

Voor federale belastingen (niet aangegeven lonen, intresten,…) kan een regularisatie nog steeds. Hoewel er voor deze belastingen een permanente procedure is, heeft de huidige regering de intentie om ze stop te zetten op 31 december 2023.

Na een regularisatie-aanvraag ontvangt de aangever een attest, dat hem fiscale en strafrechtelijke immuniteit geeft voor de geregulariseerde zaken.

Controle van bijzondere liquidatiereserve

Kleine vennootschappen konden in de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014 op basis van een tijdelijke regeling een bijzondere liquidatiereserve aanleggen tegen een tarief van 10%. Bij de latere uitkering van deze reserves ter gelegenheid van een vereffening van de vennootschap, moet dan geen bijkomende belasting meer worden betaald. Vanaf 2015 werd de regeling permanent gemaakt.

Wie van deze regeling gebruik wil maken, moet voldoen aan strikte voorwaarden. Zo is ze voorbehouden aan kleine vennootschappen.

De fiscale administratie startte in 2020 met de controle van deze bijzondere liquidatiereserves. Ze zal een correcte toepassing van de voorwaarden nu in de praktijk beoordelen.

Hoe kunnen we u helpen?