Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Anders rijden, anders beleggen

Beleg zoals u rijdt.

Al nagedacht over hoe u zich in 2030 verplaatst? Het wordt anders dan vandaag. Beleggers houden er maar beter rekening mee. Wie de trends het best aanvoelt, kan er voordeel uit halen.

Het consultingbedrijf pwc merkt drie belangrijke trends in de nieuwe automobiliteit. De eerste is de doorbraak van het elektrisch rijden. Tegen 2025 is in Europa al 17% van de nieuwe wagens puur elektrisch, luidt de prognose. In China – waar de grootste toename van het wagenpark wordt verwacht - is dat zelfs 19%. Aan de basis daarvan liggen de verscherpte CO2-doelstellingen. De VS lopen achterop. Daar gaat pwc slechts uit van een penetratiegraad van 5% omdat de overheidssteun voor een omschakeling er lager ligt.

Een tweede trend is die van de opkomst van het autonoom rijden. Maar die verloopt veel trager dan wat men oorspronkelijk verwacht had, stelt pwc nog. Dat komt omdat de hard- en software en de wegeninfrastructuur slechts stapsgewijs worden verbeterd. De echte doorbraak verwacht het consultingbedrijf pas tegen 2035.

De derde trend is die van de gedeelde mobiliteit, waarbij het belangrijker is om over een voertuig te kunnen beschikken op het moment dat men dat wil, veeleer dan zelf een eigen voertuig te hebben. Hierin bestaan twee varianten. Vooreerst de actieve, waarin men zelf rijdt met een voertuig, dat men deelt met anderen. En ten tweede: de passieve, waarin men zich laat oppikken door andere chauffeurs. Denk hierbij aan Uber. Pwc verwacht dat de eerste het sterkst zal groeien in Europa en in 2025 al goed zal zijn voor 10% van het aantal personenkilometers. De tweede variant kent dan weer de beste vooruitzichten in China.

Beleggers

Beleggers die op deze thema’s willen inspelen, moeten wel belangrijke keuzes maken. Belegt u rechtstreeks of onrechtstreeks (via fondsen) in aandelen van autogroepen die de omschakeling maken naar elektrisch rijden? Of opteert u liever voor een belegging in bedrijven zoals Tesla, die zich uitsluitend op elektrisch rijden toeleggen?

U kunt ook kiezen voor aandelen van bedrijven uit de toeleveringsketen: denk maar aan leveranciers van materialen voor batterijen. Weet ook dat hier verschillende technologieën zijn. Of nog: aandelen van bedrijven die laadpalen installeren om uw auto op te laden. Een optie in dit verband is het Nederlandse Alfen.

Een ander thema waarop u kunt inspelen, is dat van de deelplatformen, waarvan Uber wellicht het meest bekende is.

Op iets langere termijn staan ook de autonoom rijdende voertuigen voor een doorbraak. Daarvoor zijn een heleboel sensoren nodig. Bedrijven die hierin actief zijn kunnen daar garen bij spinnen.

Olie en vastgoed

En misschien moet u ook aan vastgoed denken. Zullen er nog veel parkeertorens of ondergrondse parkings nodig zijn als de autonome voertuigen doorbreken? Of als de steden steeds meer de voertuigen uit hun centra weren?

En wat mag u nog verwachten van de olieproducenten? Zij zien bij de overschakeling naar elektrisch rijden een belangrijk stuk van de vraag wegvallen, maar misschien leidt net dat naar onderinvesteringen waardoor pieken in de vraag naar sterke prijsstijgingen kunnen leiden?

Thema

Met welke snelheid en in welke mate de trends zich doorzetten, moet de toekomst uitwijzen. Mobiliteit is en blijft de komende jaren hoe dan ook een belangrijk thema. Er wordt dan ook volop in geïnvesteerd. Denk maar aan de miljarden die gevestigde autoproducenten uittrekken om in te spelen op de elektrische en autonome voertuigen.

Vandaag zitten heel wat bedrijven nog in de zaaifase. Het wordt afwachten wie het best zal kunnen oogsten. Daarop kunt u zowel via individuele aandelen als via gespecialiseerde fondsen inspelen. Uw adviseur kan u er wellicht meer over vertellen.

Hoe kunnen we u helpen?