Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Is het afkopen van uw studiejaren interessant?

Is het afkopen van uw studiejaren voor uw pensioen interessant of zijn er betere alternatieven?

Ook zelfstandigen en werknemers kunnen voortaan zien of het voor hen interessant is om hun studiejaren ‘af te kopen’ om later een hoger pensioen te krijgen. Het volstaat dat ze daarvoor naar mypension.be surfen, zich daar aanmelden en vervolgens een simulatie doen. Aanvankelijk was die alleen mogelijk voor ambtenaren, nu dus ook voor andere beroepsgroepen.

Waarover gaat het?

Heel wat mensen raken niet meer aan een volledig pensioen omdat ze daarvoor niet aan de benodigde 45 jaren arbeid komen.  Vaak studeren ze ‘te lang.’

Nog tot 1 december 2020 heeft iedereen nu de kans om tegen een ‘voordelig’ tarief ook de studiejaren te laten meetellen om aan een hoger aantal jaren te komen.  Dit aantal heeft geen invloed op de datum waarop ze met pensioen kunnen, wel met het pensioenbedrag dat ze zullen ontvangen.  Zo zal het bijvoorbeeld mogelijk worden om door het afkopen van vier studiejaren 42/45ste in plaats van 38/45ste van een volledig pensioen te krijgen.

Welke studieperiodes?

Er kunnen vijf studieperiodes worden afgekocht:

  • de studiejaren in het hoger onderwijs, weliswaar beperkt tot de minimumduur die nodig is om een diploma te halen. Bisjaren, voorbereidende jaren en halve jaren tellen dus niet mee. Er kan ook maar één studie worden geregulariseerd. Het diploma moet ook effectief behaald zijn.
  • de jaren voorbereiding op een doctoraatsthesis, weliswaar met een maximum van 2 jaar.
  • de stageperiode die leidt tot een beroepskwalificatie, ook hier beperkt tot het minimaal aantal vereiste jaren.
  • sommige periodes met een leerovereenkomst vanaf 18 jaar, met een maximum van één jaar.
  • secundair na secundaire-opleidingen, voor de minimale opleidingsduur.

Hoeveel kost het?

Personen die bij het ingaan van de regeling op 1 december 2017 al meer dan tien jaar afgestuurd waren, kunnen hun studiejaren nog tot 30 november 2020 tegen een ‘voordeeltarief’ afkopen. 

Het regulariseren van een studiejaar kost hen voor elk jaar vanaf 1 januari waarin de twintigste verjaardag valt 1.529,94 euro (tegen spilindex 144,42 punten, van kracht sinds 1 september 2018).  Na 1 december 2020 wordt dit bedrag verhoogd, waarbij rekening wordt gehouden met een intrestvoet en een coëfficiënt die gekoppeld wordt aan de sterftetafels.

De uitgaven voor het afkopen zijn bovendien fiscaal aftrekbaar als socialezekerheidsbijdrage.  Ze mogen daartoe op de belastingaangifte worden ingevuld naast codes 1257/2257 als niet ingehouden persoonlijke sociale zekerheidsbijdragen.

Hoeveel brengt het op?

Elk afgekocht jaar brengt een alleenstaande jaarlijks 271,98 euro extra aan pensioen op. Wie een gezinspensioen krijgt – dit zijn gehuwden wiens partner geen of weinig inkomen hebben – vangt 339,33 euro per jaar.

Let wel: dit zijn brutobedragen. U moet er dus nog belastingen op betalen.

Bovendien kan het zijn dat u de verhoging niet of niet volledig krijgt. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u zonder het afkopen van de studiejaren of met een gedeeltelijke afkoop al aan 14.040 dagen arbeid of gelijkgestelde periodes kwam.

U bouwt de extra pensioenrechten op in het stelsel (werknemer / zelfstandige / ambtenaar) waaronder u valt op moment van aanvraag.

Alternatieven

Is de afkoop van uw studiejaren interessant of zijn er betere alternatieven? Misschien kunt u kiezen voor een vorm van langetermijnsparen, waarbij u zelf voor een extra pensioenkapitaal zorgt.  Vooral voor wie nog een heel eind van zijn pensioen afstaat, kan het interessant zijn de afweging te maken. Hou er ook rekening mee dat bij een vroegtijdig overlijden de financiële inspanning van een afkoop vergeefs is. Bij langetermijnsparen ontvangen uw nabestaanden nog een kapitaal. Niets belet u ook om beide te combineren.

Samengevat

  • Nog tot 30 november 2020 kunnen bepaalde studiejaren worden ‘afgekocht’. Ze tellen dan mee als arbeidstijd voor de berekening van het pensioen.
  • Er is een voordeeltarief van 1.529,94 euro. Het bedrag is bovendien fiscaal aftrekbaar.
  • De afkoop van een jaar levert later jaarlijks 271,98 euro (alleenstaande) of 339,33 euro (gezinspensioen) bruto aan extra pensioen op.
  • Bekijk of een vorm van langetermijnsparen niet interessanter is.

Meer weten over alternatieve pensioenspaaroplossingen?

Praat erover met uw Beobank adviseur

Maak vrijblijvend een afspraak voor meer info

Hoe kunnen we u helpen?