Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoe berekenen banken de Euribor-rente?

De Euribor rente heeft meer belang dan u denkt.

Sla vandaag een economische krant open en je komt vrijwel zeker de term Euribor tegen. Hoewel het begrip in de eerste plaats banken aanbelangt, is het ook voor beleggers goed om te weten wat de zogenaamde Euribor-rente precies inhoudt, hoe ze wordt berekend en welke factoren de Euribor kunnen doen stijgen of dalen.  

Wat is de Euribor-rente?

Euribor is een afkorting voor ‘Euro Interbank Offered Rate’, ofwel de gemiddelde rentevoet waartegen de belangrijkste Eurozone banken elkaar leningen verstrekken. Sommige banken baseren zich op de Euribor om te bepalen welke intresten ze aan kredieten, spaarrekeningen voor particulieren koppelen. Ook aandelen, obligaties en andere beleggingsproducten worden op de Euribor afgestemd. De Euribor-rente is op haar beurt afhankelijk van de ECB-rente, ook wel refirente genoemd. “Refirente” staat voor refinancing rate. Dat is de rente die banken betalen wanneer ze zelf geld lenen van de Europese Centrale Bank

Panel van 20 Europese banken

De Euribor wordt elke dag opnieuw berekend door een panel van twintig Europese banken die voldoende kredietwaardig worden geacht. Dit zijn zowel eurozone als niet-eurozone banken, maar ze moeten allemaal voldoende in de eurozone handelen om gekozen te worden.  De Stuurcommissie van de Federatie van Europese Banken stelt het panel samen. De Federatie van Europese Banken vertegenwoordigt de banksector in EU- en EVA-landen (Ijsland, Noorwegen, Lichtenstein en Zwitserland, die allemaal deel maken van de Europese Interne Markt en de Schengen zone, maar geen EU lidstaten zijn). 

Hoe wordt Euribor dan berekend?

Om de Euribor te berekenen, vergelijkt het panel de rentetarieven van 57 Europese banken, telkens in functie van acht verschillende termijnen: 1 week, 2 weken, 1 maand … tot en met 12 maanden. Uitschieters worden niet in de berekening opgenomen.

Wat gaat de Euribor-rente nu doen?

Er zijn verscheidene factoren die de evolutie van de Euribor beïnvloeden. Uiteraard is er vraag en aanbod om rekening mee te houden, net zoals de huidige economische omstandigheden, inflatie en deflatie, alsook de kredietwaardigheid van de Europese banken, het consumentenvertrouwen en, niet onbelangrijk, de Europese Centrale Bank die de refirente bepaalt. 

Libor versus Euribor

Naast Euribor zul je ook de term ‘Libor’ af en toe tegenkomen. Die staat voor ‘London Interbank Offered Rate’; een gelijkaardig concept dat toch nog een tikkeltje anders is. Meer bepaald betreft Libor het gemiddelde tarief waartegen banken op de Londense markt elkaar leningen verstrekken in diverse valuta.
 

Hoe kunnen we u helpen?