Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Combineer uw woonlening met langetermijnsparen

Hoe haalt u fiscaal het maximum uit uw woonleningen en het langetermijnsparen?

Wilt u maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om uw belastingfactuur te beperken, dan kunt u de fiscale voordelen van een lening voor de eigen woning voortaan volop combineren met de belastingvermindering voor het langetermijnsparen.

Tot voor kort zaten de fiscale voordelen van een woonlening en die van het langetermijnsparen nog in één gemeenschappelijke pot, waarvoor een maximum gold. Wie nog een krediet aan het afbetalen was, haalde bijgevolg weinig fiscaal voordeel uit zijn langetermijnsparen.

Sinds 2016 ligt dat anders en kunt u volledig genieten van zowel de fiscale voordelen van het langetermijnsparen als van de belastingvermindering voor de lening voor het huis of het appartement dat u zelf bewoont. Dat is ook logisch. Door de staatshervorming zijn de fiscale voordelen voor de woonlening een regionale bevoegdheid geworden, terwijl de belastingvermindering voor het langetermijnsparen een federale bevoegdheid bleef.

Langetermijnsparen

Met het langetermijnsparen zorgt u voor een extra kapitaal tegen het moment dat u de pensioenleeftijd bereikt. Dat gebeurt via een tak21-spaarverzekering. Die biedt u een gewaarborgde minimumrente, die jaarlijks nog kan worden aangevuld met een winstdeelneming als de financiële markten en de resultaten van de verzekeraar dat toelaten.

Het bedrag dat u jaarlijks kan storten, hangt af van uw inkomsten. Er is een maximum van 2.350 euro voor 2019. Op de gestorte bedragen krijgt u een belastingvermindering van 30 procent.

Woonlening

Wie in Vlaanderen een hypotheeklening afsluit voor het kopen of bouwen van de woning waar hij effectief woont, krijgt een belastingvermindering van 40 procent van het bedrag dat hij betaalt aan aflossing van het kapitaal, aan intresten en aan premies voor de schuldsaldoverzekering. Er is wel een globaal maximum van 1.520 euro. De eerste tien jaar van de lening wordt dat maximum nog verhoogd met 760 euro indien de woning waarin de belastingplichtige woont ook zijn enige woning is. En daar kan nog eens 80 euro bijkomen indien de aanvrager bij het aangaan van zijn lening minstens drie kinderen ten laste had. De totale belastingvermindering kan zo uitkomen op 40 procent x (1.520 euro + 760 euro + 80 euro) of 944 euro + uitgespaarde gemeentebelasting. Het voordeel geldt per persoon. Twee mensen die samen een lening hebben lopen, genieten dus elk ten volle van de belastingvermindering.

In het Waalse gewest biedt de Chèque habitat een fiscaal voordeel voor wie een hypothecair woonkrediet afsloot voor de woning waar hij zijn domicilie vestigt.

Wie in 2019 een netto belastbaar inkomen van 22.273 euro of minder verdient, heeft recht op een belastingvermindering van 1.520 euro. Ligt uw inkomen tussen 22.273 euro en 85.910 euro, dan wordt het gedeelte boven de 22.273 euro vermenigvuldigd met 1,275 procent. Dat cijfer wordt dan afgetrokken van het basisbedrag van 1.520 euro. Hoe meer u verdient, hoe minder steun u krijgt.

Bovenop deze bedragen komt nog een vaste som van 125 euro per kind ten laste, verdeeld over de twee ouders. De regeling geldt voor de eerste tien jaar. De volgende tien jaar worden de fiscale voordelen gehalveerd. Na twintig jaar is er geen fiscaal voordeel meer.

De aftrek kan ook niet hoger zijn dan het bedrag dat werd terugbetaald aan kapitaal en intresten plus de premie voor de levensverzekering.

Inkomens boven 85.910 euro komen niet in aanmerking voor een belastingvermindering. De situatie wordt jaarlijks bekeken.

Cumuleren

Leningen die voor eind 2015 werden afgesloten, vallen nog wel in een gemeenschappelijke pot. Wie nog een lening uit die periode afbetaalt, zal er dus weinig of geen ruimte hebben voor een bijkomend fiscaal voordeel voor het langetermijnsparen.

Nog dit: in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat sinds 2017 geen fiscaal voordeel meer voor het afsluiten van een hypothecaire woonlening. Het werd vervangen door een rechtstreekse vermindering van de registratierechten voor wie aan de voorwaarden voldoet.

Samengevat

  • Wie aan langetermijnsparen doet, krijgt een belastingvermindering van 30 procent.
  • Wie in het Vlaams of Waals Gewest een hypothecaire lening afsluit voor het huis of het appartement dat hij bewoont, kan een belastingvermindering van 40 procent krijgen.
  • Voor leningen vanaf 2016 kunnen beide worden gecumuleerd.
  • Voor oudere leningen vallen beide voordelen in één pot, wat een grens zet op de belastingbesparing.

Hoe kunnen we u helpen?