Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Hoeveel houdt de fiscus in op uw groepsverzekering?

Groepsverzekering

Gaat u binnenkort met pensioen? Dan kunt u weldra ook uw groepsverzekering opvragen. Vergeet daarbij niet dat de Sociale Zekerheid en de fiscus ook hun deel willen. Heel wat bedrijven bieden hun werknemers een groepsverzekering aan, waarmee ze een extra pensioenkapitaal kunnen opbouwen. Daarbij betalen ze ook (een deel van) de premies. Vaak vragen ze hun arbeiders en bedienden niettemin om eveneens een deel zelf te financieren. Dat gebeurt dan door een afhouding op hun loon. Sinds 2016 kan een aanvullend pensioenkapitaal zoals de groepsverzekering maar worden uitbetaald op het moment dat de werknemer effectief met pensioen gaat. Er is wel nog een uitzondering voor de contracten die afgesloten werden bij een voormalige werkgever en het reglement van die groepsverzekeringen in de mogelijkheid van een vroegere uitbetaling voorziet.

Riziv-bijdrage en solidariteitsbijdrage

Bij het ontvangen van de groepsverzekering zit ook de overheid mee aan tafel. Ze int vooreerst een RIZIV-bijdrage van 3,55% op het totale kapitaal.

Daarnaast heft ze ook een solidariteitsbijdrage van 2%. Bedraagt het kapitaal minder dan 24.789,35 euro, dan zakt dit naar 1%. Onder de 2.478,94 euro is er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Bedrijfsvoorheffing

Op het bedrag dat na afhouding van deze sociale bijdragen overblijft, wordt vervolgens nog een bedrijfsvoorheffing ingehouden. Die wordt berekend op het kapitaal dat werd gevormd met de gewaarborgde rentes. Het deel van het kapitaal dat voortkomt uit de bijkomende winstdeelnemingen die u krijgt als de verzekeraar de premies met winst kan herbeleggen, is hiervan vrijgesteld.

Op het kapitaal dat door de eigen bijdragen van de werknemers werd opgebouwd, bedraagt de bedrijfsvoorheffing 10,09% voor de opbrengst van de stortingen na 1 januari 2013 en 16,66% voor de opbrengst van de oudere stortingen.

Op het kapitaal dat door bijdragen van de werkgevers werd verdiend, wordt 10,09% bedrijfsvoorheffing ingehouden als de werknemer op de wettelijke leeftijd met pensioen gaat en hij op dat moment nog actief is in de onderneming. Het maakt niet uit of dit in een voltijdse of deeltijdse baan is. Is de werknemer niet meer actief, dan bedraagt de bedrijfsvoorheffing op dit deel 16,66%.

Let wel: om van het voordelige tarief te genieten, moet u minstens de hele drie jaar voor uw pensionering effectief bij uw werkgever aan de slag geweest zijn.

De voordelige taxatie van 10,09% geldt ook voor mensen die vervroegd met pensioen gaan na een volledige loopbaan van 45 jaar, ongeacht hun leeftijd.

Voor 65 jaar

Het is ook voor anderen mogelijk om de groepsverzekering voor de wettelijke pensioenleeftijd op te vragen. Voor lopende contracten kan dat alleen bij een effectieve vervroegde pensionering. Gebeurt dat op 60-jarige leeftijd, dan stijgt de bedrijfsvoorheffing op het deel van het kapitaal dat door de bijdragen van de werkgever is gevormd tot 20,19%. Op 61 jaar is dat 18,17%. En vanaf 62 jaar 16,66%.

Contracten die nog werden afgesloten bij een werkgever waar u uit dienst bent gegaan,  kunnen nog wel voor de effectieve pensioenleeftijd worden opgevraagd. In dat geval bedraagt de bedrijfsvoorheffing op het werkgeversdeel van het kapitaal 16,66%.

Definitieve afrekening

Let wel: in de bedrijfsvoorheffing wordt niet alleen rekening gehouden met de belastingen van de federale overheid, maar ook met een deel gemeentebelasting. De uiteindelijke belastingfactuur verschilt evenwel per gemeente. Het definitieve resultaat ziet u dan ook pas in de belastingaanslag van het jaar na de uitbetaling van uw groepsverzekering.

Voor meer vragen over de groepsverzekering: contacteer uw werkgever of uw verzekeraar.

Voor mogelijkheden om uw groepsverzekering te herbeleggen: contacteer uw bank.

Hoe kunnen we u helpen?