Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wie moet de taks op de effectenrekening betalen?

De taks op de effectenrekening wordt berekend per rekening, niet per persoon.

De nieuwe taks op de effectenrekeningen is een feit. Ze wordt betaald door wie een dergelijke rekening bij een bank heeft als door wie een tak23-beleggingsverzekering bezit.

1 miljoen euro

De taks treft iedereen met een effectenrekening waarop voor minstens 1 miljoen euro aan waarde staat. Hij geldt zowel voor rekeningen op naam van privépersonen als voor rekeningen op naam van bedrijven of organisaties.

De taks bedraagt 0,15% en wordt op de totale waarde van de effectenrekening berekend en dus niet alleen op het bedrag boven 1 miljoen euro. Voor bedragen die maar nipt boven 1 miljoen euro komen, wordt de taks wel begrensd.

De taks wordt eenmaal per jaar betaald. Hij wordt berekend op de gemiddelde waarde van de effectenrekening op 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september. Voor 2021 geldt een overgangsregeling. Dit jaar wordt het gemiddelde van de waarde op 31 maart, 30 juni en 30 september genomen.

De taks wordt door de bank berekend, afgehouden en doorgestort aan de fiscus.

Dit is anders als u als inwoner van België in het buitenland over een effectenrekening zou beschikken. In dat geval moet u de aangifte en de betaling zelf doen, tenzij de buitenlandse bank dat op zich neemt.

Tak23-beleggingsverzekeringen

Maar niet alleen de houders van een effectenrekening bij een bank worden door de taks getroffen. Ook voor wie een tak23-belegginsverzekering heeft bij een Belgische verzekeringsmaatschappij ontsnapt er niet aan.

In dat geval kan de taks zelfs tegoeden treffen die kleiner zijn dan 1 miljoen euro. Indien het totaal van de bedragen die via een verzekeringsmaatschappij in een bepaald fonds worden belegd meer dan 1 miljoen euro bedraagt, is de taks eveneens verschuldigd, ook al hebben alle deelnemers aan de tak23-beleggingsverzekering elk apart voor (veel) minder dan 1 miljoen euro geïnvesteerd. De verzekeraar betaalt de taks en rekent hem nadien wellicht door aan de polishouders.

Bezit u een tak23-beleggingsverzekering bij een buitenlandse verzekeringsmaatschappij, dan is die niet onderworpen aan de Belgische taks.

Tak21-spaarverzekering

Houders van een tak21-spaarverzekering hoeven zich geen zorgen te maken. Zij zijn van de taks vrijgesteld.

Per rekening, niet per belegger

De taks wordt per effectenrekening berekend en dus niet per belegger. Heeft u twee effectenrekeningen van elk 600.000 euro en dus 1,2 miljoen euro in totaal, dan moet u de taks niet betalen. Heeft u daarentegen één effectenrekening met 1,2 miljoen euro aan waarden, dan bent u hem wel verschuldigd. Het maakt ook niet uit op hoeveel namen de rekening staat.

Dit zou een aantal bezitters van een effectenrekening ertoe kunnen aanzetten om hun effectenrekeningen te splitsen om zo de taks te ontlopen. Maar hier geldt dan weer een antimisbruikbepaling. Het louter splitsen van een rekening om fiscale redenen is niet toegelaten. Hetzelfde geldt voor het omzetten van effecten op de rekening naar effecten op naam in de registers van het uitgevende bedrijf als dit alleen fiscale motieven zou hebben. De fiscus hoeft met dergelijke constructies geen rekening te houden.

 

Bron:
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/02/17/2021040569/staatsblad

Hoe kunnen we u helpen?