Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Geen fiscaal voordeel meer bij schenking via Nederlandse notaris

Een omweg maken via een Nederlandse notaris om geen schenkingsrechten te moeten betalen, behoort tot het verleden.

Wil u roerende goederen schenken, dan heeft u er geen fiscaal voordeel meer bij om dit nog via een Nederlandse notaris te doen. De regering sloot de zogenaamde kaasroute.

Handgift of bankgift

Wie roerende goederen wil schenken, heeft meerdere mogelijkheden. Het eenvoudigste is een gewone handgift of bankgift. In dat geval geeft de ene persoon bepaalde goederen gewoon aan de andere of schrijft hij een bedrag of effecten van zijn rekening over naar die van de begunstigde.

Op een dergelijke hand- of bankgift moet geen schenkbelasting worden betaald indien de schenker nog minstens drie jaar leeft. Sterft hij voor die periode om is, dan keert het geschonken goed terug in het vermogen van de schenker en moet er erfbelasting op worden betaald. Voor niet-geregistreerde schenkingen van familiebedrijven bedraagt die periode van mogelijke terugkeer zelfs zeven jaar.

Via een Belgische notaris

Een tweede mogelijkheid is een schenking via een notaris. Hierbij moet wel schenkbelasting worden betaald, al is die beperkt. In Vlaanderen geldt een tarief van 3% voor schenkingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonende partners en partners die minstens één jaar feitelijk samenwonen, alsook voor schenkingen in rechte lijn (ouders, kinderen,…). Voor alle andere schenkingen bedraagt het tarief 7%. Brussel past dezelfde tarieven toe, maar het hoofdstedelijk gewest heeft geen voorrangsbehandeling voor feitelijk samenwonenden. In Wallonië bedraagt het tarief 3,3% voor schenkingen tussen echtgenoten, wettelijk samenwonenden en in rechte lijn en 5,5% voor alle andere.

Een schenking via een Belgische notaris is meteen definitief op fiscaal vlak. Bij een overlijden van de schenker moet de schenking niet meer terugkeren naar diens vermogen. Er moet ook geen erfbelasting meer betaald worden. Deze schenkingsvorm is populair omdat schenkingsrechten lager liggen dan erfbelasting.

Een bijkomend voordeel is dat de schenking wordt opgenomen in een akte, die juridisch meer zekerheid geeft. Ook kan er later geen discussie meer zijn over de datum waarop de schenking gebeurde. En de schenker kan zich in de akte het vruchtgebruik laten voorbehouden.

Via een Nederlandse notaris

Tot vorig jaar was ook een schenking via een Nederlandse notaris – die vaak ook gekend stond als de kaasroute – populair. Ze combineerde een schenking via een notaris met het feit dat de Nederlandse notaris de schenking in ons land niet moest registreren en er bijgevolg geen schenkbelasting werden geheven.

Het nadeel was dan weer dat door die niet-registratie de periode van drie jaar bleef spelen. Stierf de schenker binnen de drie jaar, dan keerde de schenking terug naar het vermogen van de schenker en moest er erfbelasting worden betaald.

De federale regering heeft die Nederlandse route echter sinds 15 december 2020 gesloten. Er mag nog steeds een beroep worden gedaan op een Nederlandse notaris, maar de schenking van roerende goederen voor een buitenlandse notaris moet nu sowieso geregistreerd worden in ons land, zodat er toch schenkbelasting kan op worden geheven.

Wie wil schenken zonder schenkbelasting te moeten betalen, houdt nu alleen hand- of bankgift over. Het risico dat daarbij alsnog erfbelasting moet worden betaald, kan worden opgevangen met een tijdelijke levensverzekering, die in de uitkering van een kapitaal voorziet bij het sterven van de schenker tijdens de eerste drie jaar. Daarmee kan dan de erfbelasting worden betaald.

Schenking onroerende goederen

Schenkingen van onroerend goed moesten al langer verplicht geregistreerd worden in ons land. De kaasroute – of een soortgelijke route via Zwitserland – had voor deze schenkingen geen meerwaarde.

Hoe kunnen we u helpen?