Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Bereid u voor op het nieuwe schooljaar met een Ongevallenverzekering

Van de trap of van uw fiets vallen, u verbranden aan de barbecue, u bezeren bij het klussen: een ongeval thuis is snel gebeurd.

Terwijl we zenuwachtig uitkijken naar nieuwe klaslokalen, vrienden en uitdagingen, is het belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van onze dierbaren. Een persoonlijke ongevallenverzekering biedt de geruststelling die u nodig heeft om het schooljaar met vertrouwen tegemoet te treden.

Wat is een ongevallenverzekering voor het privéleven?

Zoals de naam al doet vermoeden, dekt de ongevallenverzekering privéleven u bij ongevallen thuis (van de trap vallen, ongelukken in de tuin...), tijdens vrijetijdsactiviteiten (fietstochten, boswandelingen...) of bij uitzonderlijke gebeurtenissen (overstromingen, stormen...). De verzekering dekt geen ziekte of ongevallen op het werk (of op school), eveneens als ongevallen in het verkeer die door een specifieke verzekering worden gedekt. Kortom, een ongevallenverzekering privéleven betaalt een forfaitaire vergoeding volgens referentiekapitaal die uw ziekenfonds niet terugbetaalt als er thuis of tijdens de vrijetijd iets misloopt.

Dit soort ongelukken komt wellicht veel vaker voor dan u denkt: volgens de laatste Sciensano-enquête over ongevallen die medische verzorging vereisen, werd in één jaar 3% van de Belgen het slachtoffer van een ongeval thuis en 3,4% van een ongeval bij het beoefenen van een vrijetijdsactiviteit, wat veel meer is dan het percentage landgenoten dat betrokken geraakte bij een verkeersongeval (1,2%).

Niet te verwarren met de familiale verzekering

Hoewel ze erop lijkt, is een persoonlijke ongevallenverzekering iets heel anders dan een familiale aansprakelijkheidsverzekering. Die laatste dekt u en uw gezin als u schade toebrengt aan een derde partij, bijvoorbeeld als uw bloempot van uw balkon rechtstreeks op een auto eronder valt, als uw jongste kind met zijn fiets krassen maakt aan een auto of als uw hond een ongeluk veroorzaakt. De familiale aansprakelijkheidsverzekering dekt uw verantwoordelijkheid, wat zeker niet overbodig is gezien de schade omvangrijk kan zijn. Ze beschermt u en uw gezin evenwel niet tegen eigen opgelopen schade en letsels. Daar komt de ongevallenverzekering privéleven wel tussen, denk hierbij aan dekkingen in geval van ziekenhuisopname, volledige arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ten gevolge van een ongeval thuis of tijdens uw vrijetijdsbesteding. Ook kan worden voorzien in een uitkering voor de familie in geval van een tragische afloop.

Aanvulling op uw ziekte- en hospitalisatieverzekering

Uiteraard bent u al gedekt door uw ziekenfonds of zelfs uw hospitalisatieverzekering. Een ongevallenverzekering privéleven heeft echter een bredere dekking, doordat die voorziet in een (forfaitaire) tegemoetkoming waarmee u niet-terugbetaalde kosten kunt dekken. Het belangrijkste is dat ze voorziet in een financiële vergoeding als een ongeval langdurige gevolgen heeft voor u en uw gezin.

Bij een ongeval waardoor u (tijdelijk) niet kunt werken, betaalt het ziekenfonds slechts 40 tot 60% van uw loon.

Flexibele verzekering van Beobank

Beobank biedt u een ongevallenverzekering privéleven van ACM Belgium NV die aan uw behoeften kan worden aangepast, met verschillende formules naargelang de samenstelling van uw gezin, vanaf 8 euro per maand. U kunt ook een overlijdensdekking toevoegen. 

In het geval dat het ongeval leidt tot arbeidsongeschikthied, ontvangt u een forfaitaire dagvergoeding van € 20 vanaf de 31ste dag van arbeidsongeschiktheid. Deze tegemoetkoming blijft gedurende een maximale periode van 60 dagen geldig. Naast deze dagvergoeding voor arbeidsongeschiktheid, voorzien we ook in een ander scenario: wanneer het gedekt ongeval resulteert in een ziekenhuisopname van meer dan 2 dagen, of wanneer uw volledige arbeidsongeschiktheid langer dan 30 dagen duurt, ontvangt u een forfaitair bedrag van € 500. 

Als u niet volledig herstelt, wordt u ook een kapitaal uitgekeerd naargelang de mate van invaliditeit (basiskapitaal van € 100.000).

Goed om te weten

De ongevallenverzekering privéleven, de familiale aansprakelijkheidsverzekering en de hospitalisatieverzekering vullen elkaar dus volledig aan en stellen u in staat uw gezin te beschermen bij ongeval of ziekte, elk op hun manier. 

Een ongevallenverzekering privéleven bevat echter doorgaans bepaalde uitsluitingen. Let hier extra op als u professioneel sport of een extreme discipline beoefent.

 

Kom meer te weten over de Beobank Ongevallenverzekering Privéleven en ontdek hoe het een aanvulling kan zijn op uw plannen (en die van uw kinderen) voor het komende seizoen. Raadpleeg eerst het informatiedocument alvorens de verzekering te onderschrijven. 

Ongevallenverzekering Privéleven

van ACM Belgium NV

Meer info

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB. Raadpleeg eerst het informatiedocument.

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV. 

Hoe kunnen we u helpen?