Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Ongevallenverzekering privéleven: uw dagelijkse bescherming!

Van de trap of van uw fiets vallen, u verbranden aan de barbecue, u bezeren bij het klussen: een ongeval thuis is snel gebeurd.

Een ongevallenverzekering privéleven vult de bescherming van uw ziekenkas en uw andere verzekeringen aan als er thuis of tijdens uw vrijetijd iets misloopt.

Zoals de naam al doet vermoeden, dekt de ongevallenverzekering privéleven geen ziekte of ongevallen op het werk (of op school). Ongevallen in het verkeer die door een specifieke verzekering worden gedekt, zijn eveneens uitgesloten. In het algemeen gaat het om ongevallen thuis (van de trap vallen, ongelukken in de tuin, ...), tijdens vrijetijdsactiviteiten (fietstochten, boswandelingen, ...) of bij uitzonderlijke gebeurtenissen (overstromingen, stormen, terroristische aanslagen, ...).

Dit soort ongelukken komt wellicht veel vaker voor dan u denkt. Volgens de laatste Sciensano-enquête over ongevallen die medische verzorging vereisen, werd in één jaar 3% van de Belgen het slachtoffer van een ongeval thuis en 3,4% van een ongeval bij het beoefenen van een vrijetijdsactiviteit, wat veel meer is dan het percentage landgenoten dat betrokken geraakte bij een verkeersongeval (1,2%).

Niet te verwarren met de familiale verzekering

Hoewel ze erop lijkt, is een ongevallenverzekering privéleven iets heel anders dan een familiale aansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste dekt u en uw gezin als u schade toebrengt aan een derde partij, bijvoorbeeld als uw bloempot van uw balkon rechtstreeks op een auto eronder valt, als uw jongste kind met zijn fiets krassen maakt aan een auto of als uw hond een ongeluk veroorzaakt. De familiale aansprakelijkheidsverzekering dekt uw verantwoordelijkheid, wat zeker niet overbodig is gezien de schade omvangrijk kan zijn. Ze beschermt u en uw gezin evenwel niet, in tegenstelling tot een ongevallenverzekering privéleven. Deze laatste dekt u in geval van ziekenhuisopname, arbeidsongeschiktheid of invaliditeit ten gevolge van een ongeval thuis of tijdens uw vrijetijdsbesteding. Ook kan worden voorzien in een uitkering voor de familie in geval van een tragische afloop.

Aanvulling van uw ziekte- en hospitalisatieverzekering

Uiteraard bent u al gedekt door uw ziekenfonds of zelfs uw hospitalisatieverzekering. Een ongevallenverzekering privéleven heeft echter een bredere dekking, doordat zij voorziet in een (forfaitaire) tegemoetkoming waarmee u niet-terugbetaalde kosten kunt dekken. Het belangrijkste is dat ze voorziet in een financiële compensatie als een ongeval langdurige gevolgen heeft voor u en uw gezin.

Bij een ongeval waardoor u (tijdelijk) niet kunt werken, betaalt het ziekenfonds slechts 40 tot 60% van uw loon.

Flexibele verzekering van Beobank

Beobank biedt u een ongevallenverzekering privéleven die aan uw behoeften kan worden aangepast, met verschillende formules naargelang de samenstelling van uw gezin, vanaf 8 euro per maand. U kunt ook een extra overlijdensdekking toevoegen.

Het basisaanbod voorziet in een forfaitaire uitkering van 500 euro en een dagvergoeding van 20 euro in geval van arbeidsongeschiktheid (> 30 dagen) of ziekenhuisopname (> 2 dagen) om uw medische kosten en inkomensverlies te dekken. Als u niet volledig herstelt, wordt u ook een kapitaal uitgekeerd naargelang de mate van invaliditeit (basiskapitaal van 100.000 euro).

Goed om te weten

De ongevallenverzekering privéleven, de familiale aansprakelijkheidsverzekering en de hospitalisatieverzekering vullen elkaar dus volledig aan en stellen u in staat uw gezin te beschermen bij ongeval of ziekte.

Een ongevallenverzekering privéleven bevat echter doorgaans bepaalde uitsluitingen. Let hier extra op als u professioneel sport of een extreme discipline beoefent.

Ongevallenverzekering Privéleven

van Partners Verzekeringen NV

Meer info

De Ongevallenverzekering Privéleven is een product van Partners Verzekeringen NV, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, verdeeld door Beobank als verbonden verzekeringsagent van Partners. Raadpleeg eerst het informatiedocument

Hoe kunnen we u helpen?