Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Waarom u het best nu al begint met pensioensparen

Pensioensparen

Denkt u dat het nutteloos is om voor uw veertigste met pensioensparen te beginnen? Think again: hoe eerder u begint, hoe makkelijker het is om een aanzienlijk kapitaal op te bouwen, zodat u uw levenskwaliteit kan behouden tijdens uw pensioen. Bovendien profiteert u ook nu al van belastingvermindering als u aan pensioensparen doet. Redenen genoeg dus om er vroeg mee te beginnen! 

De pensioenhervormingen volgen elkaar op en het wordt almaar duidelijker dat u een reservekapitaal moet opbouwen om uw levensstandaard in stand te kunnen houden als u eenmaal op pensioen bent. Dat lijkt misschien nog veraf, maar hoe eerder u begint, hoe meer voordeel u doet op korte en lange termijn.

Belastingvermindering voor pensioensparen 2023

Vanaf uw 18e verjaardag kan u een pensioenspaarplan starten en uw voordeel doen met een belastingvermindering. In 2023 bedraagt dit fiscale voordeel 30% als u tot € 990 spaart (ofwel maximaal € 297), en 25% als u tot € 1.270 spaart (ofwel maximaal € 317,50)1.

Stel dat u uw eerste bijdrage stort in het jaar waarin u 30 wordt, dan zal u als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft meer dan € 11.000 belastingvoordeel genoten hebben.

Samengestelde intrest: het achtste wereldwonder

Het tweede voordeel van op jonge leeftijd te starten met pensioensparen is wat samengestelde interest (of rente op de rente) wordt genoemd. Einstein noemde samengestelde intrest ooit “het achtste wereldwonder” en een praktisch voorbeeld laat zien waarom.

Laten we dat voorbeeld baseren op het gemiddelde rendement van pensioenspaarfondsen in België. Elk trimester berekent de BEAMA (Belgian Asset Managers Association) het gemiddelde theoretische rendement van pensioenspaarfondsen op jaarbasis. Voor het laatste trimester van 2022 was dat 3,8% voor een periode van 10 jaar en 4,1% voor een periode van 25 jaar. We houden hierbij geen rekening met bijvoorbeeld de inflatie of de belasting op het kapitaal op 60-jarige leeftijd 2.

Stel nu dat u begint te sparen op uw 45e tot het jaar waarin u 64 wordt. Dat wil zeggen: gedurende twintig jaar stort u elke maand € 82,50 (dat is jaarlijks dus € 990). Als rendement nemen we de 4,1% die de BEAMA berekende. Dan heeft u, in theorie, op het einde een kapitaal bijeengespaard van ongeveer € 30.500. Een mooi bedrag, maar stel nu even dat u begon met sparen op uw 25e en dus 40 jaar aan pensioensparen zou gedaan hebben. Dan tikt het bijeengespaarde kapitaal af op liefst € 98.500! U krijgt dus meer dan drie keer zo veel eindkapitaal, terwijl u slechts dubbel zo lang hebt gespaard3.

Overigens: de reden waarom we hier met maandelijkse stortingen werken, is omdat een jaarlijkse eenmalige storting soms lastig kan zijn, vooral aan het begin van uw carrière en als u al verschillende vaste uitgaven heeft (huis, kinderen, ...). Om uw pensioensparen eenvoudiger en gemakkelijker te beheren, kan u dus kiezen voor een maandelijkse betaling van € 82,50, wat een jaarlijks spaarbedrag van € 990 maakt.

Pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering?

U kan kiezen tussen een pensioenspaarfonds en een pensioenspaarverzekering.

Bij een pensioenspaarfonds worden de gestorte bedragen belegd in aandelen en obligaties en hangt het opgebouwde kapitaal volledig af van de ontwikkeling van de financiële markten.

Bij een pensioenspaarverzekering wordt uw geld belegd in een spaarverzekering met een gewaarborgd kapitaal en een gegarandeerd minimumrendement. De gegarandeerde rente kan jaarlijks worden aangevuld met een eventuele winstdeelname, in functie van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Een pensioenspaarverzekering kan bovendien ook in aanmerking komen voor een andere fiscale vermindering, het langetermijnsparen.

Uw keuze hangt af van de risico’s die u wil nemen. Een pensioenspaarfonds kan u een hoger rendement opleveren, maar als de aandelenmarkt slecht presteert, kan u geld verliezen. Het potentiële rendement van een pensioenverzekering is beperkter, maar uw kapitaal loopt minder risico.

Houd er rekening mee dat het om fiscale redenen niet raadzaam is uw spaargeld van een fonds naar een pensioenverzekering over te hevelen en omgekeerd.

Goed voor de planeet

Beobank besteedt bij haar beheer bijzondere aandacht aan de ESG-aspecten (milieu, mens & maatschappij, goed bestuur) Het managementteam past de volgende uitsluitingen toe:

1 Dit fiscale regime is van toepassing op natuurlijke personen met woonplaats in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte én onderworpen aan de Belgische personenbelasting. De fiscaliteit kan echter wijzigen in de toekomst. Bron: https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/pensioensparen#q5

2 https://febelfin.be/nl/pers/sparen-en-beleggen/cijfers-icb-sector-4de-trimester-2022

3 De eindwaarde van maandelijkse stortingen met samengestelde rente wordt met volgende formule berekend: Opbrengst = V * (( 1 + r ) ^ i -1) * ( 1+r ) / r

Waarbij:

V = het elke maand gespaarde bedrag

r = de rente die u per maand verkrijgt oftewel r/mnd = ( 1 + r ) ^ (1/12) – 1

i = het aantal maanden dat u spaart

Wij herinneren u eraan dat aan beleggingsproducten risico's verbonden zijn, waaronder het mogelijke verlies van het belegde kapitaal. De beleggingsproducten zijn geen bankdeposito's en worden niet gegarandeerd door Beobank NV/SA.

De Agenia Fiscal pensioenverzekering is een tak 21 levensverzekering van ACM Belgium Life NV, een verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

Heeft u nog vragen over pensioensparen of wilt u advies op maat van uw situatie?

Neem contact op met een Beobank-adviseur.

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?