Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

54: de scharnierleeftijd voor uw pensioensparen

Pensioensparen zonder valkuilen

Pensioensparen is een fiscaal interessante formule om kapitaal op te bouwen voor uw pensioen. Maar u moet wel uw stortingen goed opvolgen, vooral op uw 54ste.

Vanuit het besef dat het wettelijke pensioen meestal niet volstaat om uw levensstandaard aan te houden, introduceerde de wetgever in de jaren ‘80 de pensioenspaarregeling. Het belangrijkste voordeel is fiscaal. Gedurende de volledige looptijd van het contract kunt u immers rekenen op belastingverminderingen op uw stortingen, terwijl de eindbelasting vrij beperkt is. U heeft de keuze tussen een pensioenspaarverzekering (als u voorzichtiger ingesteld bent) en meer dynamische pensioenspaarfondsen.

Twee plafonds

Maar terug naar de fiscale aspecten en de belastingvermindering. Sinds enkele jaren bestaan er twee verschillende plafonds.

  1. Als u maximaal 1.020 euro per jaar betaalt (het basisplafond), bedraagt uw belastingvoordeel 30%, dus een belastingvermindering tot 306 euro en zelfs iets meer als u rekening houdt met de opcentiemen die per gemeente zijn vastgelegd.
  2. Het verhoogde plafond bedraagt 1.310 euro met een belastingvermindering van 25%, dus maximaal 327,50 euro (exclusief gemeentelijke opcentiemen).

Beide plafonds kunnen aanleiding geven tot een fiscale valkuil. Wanneer u meer dan 1.020 euro maar minder dan 1.224 euro stort, zal het bedrag van uw belastingvermindering lager liggen dan wanneer u 1.020 euro stort. Bovendien moet u rekening houden met het feit dat de maximumbedragen elk jaar geïndexeerd worden. 

Eindbelasting

Als algemene regel geldt dat het kapitaal van uw pensioenspaarplan het jaar waarin u 60 wordt, belast wordt aan een tarief van 8%.

Zodra deze eindbelasting is afgetrokken, kunt u vragen om uitbetaling van het kapitaal. Maar het is fiscaal veel aantrekkelijker om te blijven sparen. U betaalt geen belasting meer op het extra rendement en de betalingen die u doet tot en met 31 december van het jaar waarin u 64 wordt, blijven fiscaal aftrekbaar. Dit betekent dat u gedurende vijf jaar kunt profiteren van belastingverminderingen van 25% tot 30% zonder belasting te betalen.

Er is echter één uitzondering op de eindbelasting op 60-jarige leeftijd. Als u uw polis afgesloten heeft na uw 55ste, wordt de eindbelasting geheven op de tiende verjaardag van de polis. Het kapitaal dat u opbouwt na uw 60ste wordt dus ook belast. Het is dus in uw belang om eerder te beginnen, zeker omdat u dan uw voordeel doet met wat de samengestelde intrest wordt genoemd, waardoor u meer kapitaal opbouwt voor uw pensioen.

54: de scharnierleeftijd

Opgelet: Het bedrag dat u betaalde in het jaar dat u 54 werd, is een soort individueel plafond. Als u dat tussen uw 55ste en 60ste zelfs maar één keer overschrijdt, beschouwt de belastingdienst dat als een nieuw contract. De eindbelasting wordt dus niet afgetrokken op uw 60ste verjaardag, maar tien jaar na het moment waarop u te veel betaalde (of bij afloop van het contract).

Om deze valkuil te voorkomen, bepaalt uw bank hoeveel u vanaf 55 jaar maximaal kunt bijdragen aan uw pensioensparen. Er zijn drie scenario’s mogelijk:

1. Als u het verhoogde plafond (1.310 euro in 2024) betaalde in het jaar dat u 54 werd, dan kunt u dit tussen uw 55ste en 60ste verjaardag blijven betalen.

2. Betaalde u het basisplafond (1.020 euro in 2024) in het jaar dat u 54 werd, dan kunt u tussen uw 55ste en 60ste dit maximale basisbedrag blijven betalen of zelfs optrekken tot het maximale verhoogde aftrekbedrag.

3. Als u een bedrag lager dan het basisplafondbedrag heeft betaald, is uw individuele aftrekbare maximum afhankelijk van de betalingen die u de afgelopen vijf jaar heeft gedaan. Concreet zal dit worden bepaald op basis van een percentage van het belastingplafond.

Maximum storten

Door het maximaal mogelijke bedrag te betalen in het jaar dat u 54 wordt, houdt u alle opties open. U kunt er dan voor kiezen om zoveel mogelijk te betalen om uw belastingvoordeel tot 60 jaar te maximaliseren zonder het risico te lopen dat de eindbelasting uitgesteld wordt, of om het bedrag te verlagen als u dat wenst.

Heeft u andere vragen over pensioensparen of wilt u advies op maat van uw persoonlijke situatie?

Neem contact op met uw Beobank-adviseur

Hoe kunnen we u helpen?