Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Renovatiekrediet met rentesubsidie voor energie-investeringen in uw nieuwe woning

Ecocredit

Koopt u in het Vlaamse Gewest een woning die u binnen de vijf jaar energiezuinig wil maken? Dan kan u voor de bijkomende werkzaamheden in aanmerking komen voor een renovatiekrediet met rentesubsidie.

Voor dit renovatiekrediet met rentesubsidie, dat u bovenop uw hypothecaire woonkrediet kunt krijgen, kan u terecht bij uw bank. De interesten die u hiervoor betaalt, worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) terugbetaald indien u aan de voorwaarden voldoet. Dat gebeurt in de vorm van een rentesubsidie waarbij het Agentschap de interesten die u neertelde een keer per jaar op uw rekening terugstort.

Nieuwe eigenaars

Kocht u recent in Vlaanderen een woning of appartement in volle eigendom en hoofdzakelijk bestemd voor privédoeleinden met een slechte energieprestatie (label E of F)? Dan valt u sinds 1 januari 2023 onder de Vlaamse renovatieplicht, wat betekent dat nieuwe eigenaars vijf jaar de tijd hebben om hun woning energetisch te renoveren en zo een D-label of beter te bereiken. Naast een hypothecair krediet kan u hiervoor ook een renovatiekrediet aangaan. De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand. In 2021 en 2022 kon u hiervoor beroep doen op een renteloos renovatiekrediet. Sinds 1 januari 2023 werd dit echter omgevormd naar een renovatiekrediet met rentesubsidie, een korting ten opzichte van de marktrentevoet. De datum van de kredietaanvraag (niet de datum van de akte) bepaalt onder welke voorwaarden u valt.

Na afloop van de renovatie moet het label van uw woning of appartement A, B, C of D worden. Die resultaten vindt u op het EPC, het Energieprestatiecertificaat, dat aanduidt hoeveel energie u nodig hebt om uw woning te verwarmen. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe meer u kan lenen en hoe groter de rentesubsidie zal zijn. Wie zijn of haar woning met label E of F renoveert tot label A, kan tot € 60.000 lenen. Wie label B behaalt, kan tot € 45.000 lenen, voor label C is dat € 30.000 en voor label D € 20.000. Voor een appartement liggen de bedragen lager. Hier geldt een bovengrens van € 45.000 euro voor een appartement dat van label E of F tot label A wordt gerenoveerd. Wie label B behaalt, kan tot € 30.000 lenen, voor label C en D kan u respectievelijk tot €20.000 en € 10.000 lenen.

De korting t.o.v. de marktrentevoet varieert tussen de -2% (voor een renovatie tot label D) en de -3,5% (voor een renovatie tot label A). 

Een voorwaarde is dat het renovatiekrediet met rentesubsidie gekoppeld wordt aan een hypothecair krediet, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de aankoop van de woning. De aankoop van een pand dat gedeeltelijk wordt gebruikt voor de uitoefening van een beroep komt dus ook in aanmerking.

Via schenking of erfenis

Wie een woning geschonken krijgt of via een erfenis verwerft (zonder dat voor deze transactie zelf een hypothecair krediet afgesloten wordt), komt niet in aanmerking voor een renovatiekrediet met rentesubsidie. Sinds 1 september 2022 kan u hier ook geen Energielening+ meer voor afsluiten. U komt eventueel wel in aanmerking voor Mijn Verbouwlening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen tot de laagste of middelste inkomengroep van Mijn VerbouwPremie behoort. Vond de erfenis (datum overlijden) of schenking plaats voor 1 september 2022? Dan kan u wel nog een Energielening+ afsluiten bij het Energiehuis.

Premies

Het renovatiekrediet met rentesubsidie kan aangevraagd worden via uw bank en is combineerbaar met alle beschikbare premies voor energierenovatie, die via uw Energiehuis kan bekomen worden.

MijnVerbouwLening kan u uitsluitend aanvragen via uw Energiehuis van uw gemeente of via het aanvraagplatform. (inloggen met itsme of e-id). 

 

Bronnen

1. https://www.febelfin.be/nl/artikel/koop-je-2021-een-niet-energiezuinige-woning-check-dan-je-een-vlaams-renovatiekrediet-kan

2. https://www.energiesparen.be/renteloos-renovatiekrediet

 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Hypothecair krediet, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Bouwen, kopen of herfinancieren?

Ontdek ons hypothecaire lening

Hoe kunnen we u helpen?