Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Energierenovatie: striktere regels vanaf 2023

Verplichte energierenovatie vanaf 2023

Vlaanderen maakt als eerste gewest energierenovatie verplicht. In Wallonië en in Brussel zijn deze werken aangeraden en kunnen ze rendabel zijn.

De Europese Unie (EU) heeft zich tot doel gesteld om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te worden. Deze ambitie heeft uiteraard veel gevolgen, meer bepaald op het vlak van mobiliteit en huisvesting. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik en 36% van de uitstoot van broeikasgassen in de EU1. Concreet moeten alle gebouwen tegen 2050 energiezuinig zijn. Dat betekent dat vanaf 2030 jaarlijks 2% van het gebouwenbestand moet worden gerenoveerd, tegenover 1% in 2021-2022. In België is Vlaanderen het eerste gewest dat een langetermijnplan (tot 2050) heeft opgesteld2.

Renovatieverplichting in Vlaanderen

De renovatieplicht zal toenemen in 2028, 2035, 2040 en 2045, totdat alle woningen en appartementen een A-label krijgen. Het noordelijke landsgedeelte voerde de verplichting in om vanaf 2023 de meest energie-intensieve woningen te renoveren. Om dat te bepalen is er het EPC-energieprestatiecertificaat (schaal van A tot F), het Vlaamse equivalent van het EPB. Vanaf 1 januari 2023 zullen nieuwe eigenaars van een woning met een EPC-label E of F hun woning binnen vijf jaar na aankoop (of erfenis, schenking, ...) moeten renoveren om een D-label of beter te bereiken. Wie vóór 2023 al een energie-inefficiënte woning bezat, heeft tot 2030 de tijd om niveau D te bereiken.

Vooruitlopen op verplichtingen

De andere gewesten hebben dit soort verplichtingen nog niet bepaald, maar scherpen ook hun regelgeving aan. In Wallonië wordt de hervorming nog besproken, maar het is de bedoeling dat alle woningen een energiecertificaat A behalen. Dat betekent echter geenszins dat u zolang moet wachten. Integendeel, de bouwsector heeft er al herhaaldelijk op gewezen dat de versnelling van de vereiste renovaties de beschikbare materialen en arbeidskrachten onder druk zal zetten. In Brussel, daarentegen, wordt een energieaudit verplicht voor alle woningen tegen 2025. Het EPB-certificaat zal een lijst van vijf prioritaire werken bevatten die om de vijf jaar moeten worden uitgevoerd en waarvan de renovatie ten laatste in 2030 moet zijn uitgevoerd.

Rendabele energierenovatie

Kortom, het is beter te anticiperen dan te wachten op de verplichting. Er zijn verschillende dingen waaraan u moet denken bij een renovatie. Het verbeteren van de energieprestatie van uw woning kan financieel interessant zijn. In de huidige context van hoge energieprijzen is de potentiële winst zelfs aanzienlijk. Door uw huis te isoleren kan uw energieverbruik met 60% of meer verminderen, aldus het Franse energieagentschap Ademe3. Een warmtepomp verbruikt twee tot drie keer minder energie dan een conventioneel verwarmingssysteem. Bovendien kan een verbetering van het EPC- of EPB-label ook de marktwaarde van uw woning verhogen. Volgens een studie van de KULeuven worden huizen met een goed energielabel verkocht voor een prijs die 10,6% hoger ligt4.

Uw renovatie financieren

Er bestaan gewestelijke premies die u kunnen helpen om de kosten van de werkzaamheden te beperken: Mijn VerbouwPremie in Vlaanderen, Rénolution in Brussel en Primes habitation in Wallonië. Verder zijn er ook verschillende mogelijkheden om u vandaag nog te laten genieten van een energiezuinige, koolstofarme en comfortabele woning.

Beobank biedt een lening op afbetaling voor energierenovaties: het Ecokrediet met een aantrekkelijke rentevoet.

Geïnteresseerd in een energierenovatie? Maak uw woning milieuvriendelijker met het Beobank Ecokrediet. Doe een online simulatie.

Uw woning energiezuiniger maken?

Ontdek ons Ecokrediet

Simuleer uw lening

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Hoe kunnen we u helpen?