Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Wat als uw oude woning nog niet verkocht is?

Toch lagere registratierechten bij aankoop nieuw pand.

Staat u op het punt uw huidige woning te verkopen om dan te verhuizen naar een nieuwe woonst? Dan hebt u in sommige gevallen toch recht op een voordelige regeling inzake registratierechten, hoewel die er in principe alleen is voor de aankoop van de ‘enige’ gezinswoning.

Vlaanderen

In Vlaanderen geldt sinds 1 juni een registratierecht van 7% voor de aankoop van een gezinswoning. De voorwaarde is dat de kopers nog geen eigenaar zijn van een andere woning of een bouwgrond. Hebben ze die wel, dan wordt bij de aankoop van de nieuwe woning nog het oude tarief van 10% toegepast. Voor een woning van 300.000 euro maakt dat een verschil van 9.000 euro.

Op deze regel gelden enkele uitzonderingen. Een ervan is dat u de oude gezinswoning nog niet verkocht hebt, terwijl u al een nieuwe wil kopen. In dat geval moet u eveneens maar 7% betalen. U moet er zich dan wel toe verbinden de oude woning binnen het jaar van de hand te doen. Bovendien moet dit gebeuren met het oog op de overstap naar het nieuwe pand.

Brussels gewest

In het Brussels gewest moet bij de aankoop van een gezinswoning 12,5% registratierechten worden betaald. Er is wel een korting voor wie een pand van minder dan 500.000 euro koopt. Die krijgt een vrijstelling op de eerste schijf van 175.000 euro, wat hem een besparing van 21.875 euro oplevert.

Aan de korting zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo moet de woning worden gekocht door een particulier. Voorts mag de koper geen andere woongelegenheid in volle eigendom bezitten. En de woning moet binnen de twee jaar na de registratie in gebruik worden genomen als hoofdverblijfplaats, wat ze nadien nog minstens vijf jaar ononderbroken moet blijven. Bij de aankoop van een appartement of een woning op plan of in aanbouw bedraagt de termijn om ze in dienst te nemen drie jaar.

Wie in Brussel wil genieten van de vrijstelling op de eerste schijf van 175.000 euro zal dus eerst zijn oude woning moeten verkopen vooraleer hij een nieuwe koopt en bijgevolg de verkoopakte moeten laten verlijden, uiterlijk op het moment dat het compromis voor de nieuwe woonst wordt getekend.

Waals gewest

In het Waals gewest bedragen de registratierechten eveneens 12,5%, waarbij de eerste schijf van 20.000 euro is vrijgesteld als het om de aankoop van de ‘enige’ gezinswoning gaat. Geen enkele van de medeaankopers mag dus al een woongelegenheid in eigendom hebben.

Het Waals gewest kent tevens een ‘klein beschrijf’ voor bescheiden woningen, waarbij de registratierechten tot 6% zakken. Voorwaarde is dat het kadastraal inkomen van de nieuwe woning niet hoger is dan 745 euro en het gezin ten hoogste twee kinderen ten laste heeft. Bij drie of vier kinderen stijgt die grens tot 845 euro, bij vijf of zes kinderen tot 945 euro en bij zeven of meer tot 1.045 euro.

De 6% wordt toegepast op een eerste schijf van 157.087,20 euro van de aankoopsom. Gaat het om een woning in een zone met verhoogde woondruk, dan stijgt de schijf tot 167.559,69 euro.

De 6% kan overigens nog worden verlaagd tot 5% voor personen die in aanmerking komen voor de toekenning van een sociale lening.

Ook voor deze verlagingen geldt dat de koper geen andere woongelegenheid in eigendom mag hebben, tenzij hij ze wil verkopen met het oog op de overstap naar de nieuwe woning. Ook hier krijgt hij hiervoor een jaar de tijd.

In het kort

  • Voordelige registratierechten gelden voor ‘enige’ gezinswoning.
  •  In Vlaanderen en Wallonië nog een jaar tijd om oude woning te verkopen.
  •  Brussel heeft andere regeling.

Hoe kunnen we u helpen?