Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Welke soorten beleggingsfondsen bestaan er zoal? Goede vraag!

Dakfondsen, vastgoedfondsen, monetaire fondsen… wat betekent dit allemaal?

Je hebt wat spaargeld opzij staan en de kogel is door de kerk: je gaat beleggen in fondsen. Maar daarmee heb je je laatste beslissing nog niet gemaakt, want er bestaan heel wat verschillende soorten beleggingsfondsen. We nemen de belangrijkste types van beleggingsfondsen door maar beschrijven ten eerste sommige punten van overeenkomst:

Over beleggingsfondsen in het algemeen

Beleggingsfondsen worden ingedeeld in distributiedeelbewijzen en kapitalisatiedeelbewijzen. Distributiefondsen keren dividenden uit aan hun beleggers. Als je in een kapitalisatiefonds hebt geïnvesteerd en de opbrengsten wilt opstrijken, moet je het fonds verkopen. Verkoop je niet, dan worden de opbrengsten herbelegd in het fonds.

Ieder fonds krijgt een risico-indicator van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Dat is het risico dat de waarde van de beleggingsproducten waarin het fonds heeft geïnvesteerd schommelt.

Lees ook: hoe ga je slim met de volatiliteit van de markten om?

Een fonds dient een beleggingsbeleid bepalen en dient zich hieraan te houden bij het uitvoeren van beleggingsbeslissingen. Het beleggingsbeleid beschrijft onder andere in welke activa categorieën (bv. aandelen, obligaties, ...) het fonds hoofdzakelijk zal investeren.

Aandelenfondsen

Een aandelenfonds is een type beleggingsfonds dat zijn vermogen belegt in – je raadt het al – aandelen. Historisch gezien zijn de gemiddelde prestaties van aandelen op de lange termijn beter dan vrijwel alle andere beleggingen. Aandelenfondsen kunnen zich richten op een geografische (bv. Europa, Verenigde Staten) of sectorale benadering (bv. Biotechnologie). Maar niets verbiedt hen dat ze volledig wereldwijd belegd zijn in allerlei sectoren en thema's.

Obligatiefondsen

Obligatiefondsen beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden: bedrijfsobligaties, staatsobligaties, kwaliteitsvolle obligaties, hoogrentende obligaties, … Obligaties zijn doorgaans minder volatiel dan aandelen, aangezien de emittent zich ertoe verbindt om deze op vervaldag terug te betalen. Meestal bieden ze een vast rendement.

Gemengde fondsen

Gemengde fondsen beleggen in een mengeling van aandelen, obligaties, liquiditeiten, grondstoffen en vastgoed. De verhouding tussen aandelen (hoger risico), obligaties (minder risico dan aandelen) en andere activa in het fonds wordt aangepast in functie van het beleggingsbeleid.

Dakfondsen

Een dakfonds is een fonds dat zelf in andere fondsen belegt. De dakfondsbeheerder selecteert fondsen die goed presteren en voldoende gespreid zijn. In functie van het beleggingsbeleid selecteert de beheerder fondsen die in bepaalde activa’s, regio’s en sectors investeren. 

Vastgoedfondsen

Vastgoedfondsen beleggen in vastgoed of in vastgoedcertificaten (daarmee heb je recht op een deel van de inkomsten en de verkoopwaarde van een gebouw). De beleggingen kunnen in één of meerdere landen en of in bepaalde vastgoedcategorieën gebeuren.

Monetaire fondsen

Monetaire fondsen worden ook weleens thesauriefondsen of kortetermijnfondsen genoemd. Ze beleggen in liquide middelen (schuldbewijzen van de Belgische Staat, kortlopende schuldtitels en depositobewijzen), en obligaties die hun eindvervaldag naderen. Het gaat altijd om beleggingen op zeer korte termijn (minder dan 1 jaar). Monetaire fondsen worden voornamelijk aangewend in tijden van correcties (bv. een crisis) en als buffer in beleggingsportefeuilles.

Pensioenspaarfondsen

Pensioenspaarfonds leg je op eigen initiatief aan als individuele pensioenreserve. In functie van je stortingen krijg je elk jaar een fiscaal voordeel toegekend.

Laat je adviseren

Meer weten over de verschillende soorten beleggingsfondsen? Onze adviseurs maken je graag wegwijs. Maak snel een afspraak!

Hoe kunnen we u helpen?