Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

In welke landen geldt uw zorgvolmacht?

Vergeet niet na te kijken of de lasthebber van uw zorgvolmacht ook kan instaan voor het beheer van uw buitenlandse eigendom. Kies daarbij ook volgens welk recht dat moet gebeuren.

Gaf u een zorgvolmacht aan iemand die uw zaken moet beredderen op het moment dat u dit zelf niet meer kunt? Dan geldt die voortaan ook in een aantal andere landen.

Steeds meer mensen sluiten een zorgvolmacht af. Ze zijn dan zeker dat de beslissingen over hun persoon (bijvoorbeeld opname in een rusthuis,…) en hun vermogen (betaling van facturen, aankopen, herbeleggingen,…) op het moment dat ze daar niet meer toe in staat zijn worden genomen door iemand die ze zelf hebben aangeduid. Dat kan wegens ouderdom zijn, maar evengoed na bijvoorbeeld een ongeval.

Succes

Het geven van een zorgvolmacht is mogelijk sinds 2015. En dat met steeds meer succes. Uit cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat er in ons land op 31 december 2020 al 210.696 werden geregistreerd.

U kunt zelf kiezen wie u aanduidt. Het kan een familielid zijn, of een vriend of iemand waarin u veel vertrouwen stelt. U moet dit uiteraard doen op het moment dat uzelf daar nog toe in staat bent. U kunt daarbij ook bepalen in welke omstandigheden de zorgvolmacht in werking treedt. Tevens kunt u aanduiden hoe groot de beslissingsmacht van de zogenaamde lasthebber is.

Heeft u zelf niemand aangeduid, dan kunnen uw familie en vrienden volledig buitenspel worden gezet op het moment dat u zelf niet langer ‘wilsbekwaam’ bent. De rechtbank stelt dan namelijk een bewindvoerder aan om uw belangen te behartigen. Dat kan iemand zijn die u totaal vreemd is. Voor bepaalde beslissingen moet hij wel steeds een voorafgaande machtiging van de vrederechter hebben.

Buitenland

Sinds 1 januari 2021 wordt de Belgische zorgvolmacht ook aanvaard in een aantal andere landen. Het gaat om landen die het zogenaamde Verdrag van ’s Gravenhage inzake de bescherming van kwetsbare personen – ook Haags Verdrag genoemd – hebben onderschreven. Het gaat naast België om Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Cyprus, Tsjechië, Finland, Letland, Estland, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Monaco en Zwitserland. Uw gevolmachtigde moet in dat land dus niet meer naar een rechtbank om uw rechten te laten gelden. Hij of zij ontsnapt bijgevolg aan een pak formaliteiten.

Op basis van dat verdrag kan u ook aanduiden welk nationaal recht van toepassing moet zijn op de zorgvolmacht. Is dat het Belgisch recht of het recht van het land waarin u gaat wonen of waarin u een tweede verblijf hebt? Dat is handig als u bijvoorbeeld in België woont, maar in Frankrijk een vakantiewoning heeft. In dat geval kunt u in uw zorgvolmacht kiezen tussen het Belgische en het Franse recht. Of nog: u overwintert in Portugal, dan kunt u kiezen tussen het Belgische en het Portugese recht.

Anders gezegd: de zorgvolmacht wint aan belang in het kader van een zorgeloos successieplan voor wie geregeld in het buitenland verblijft of er vastgoed bezit.

Band

Let wel: er moet steeds een band zijn tussen de volmachtgever en het land waarvan u het recht kiest. U heeft daarbij drie mogelijkheden: het recht van het land van uw nationaliteit, het recht van het land van uw gewone verblijfplaats of het recht van het land waar uw vermogen is gelegen.

Het Europees Parlement heeft de andere landen van de Europese Unie opgeroepen om ook het Haags Verdrag te ondertekenen. Zolang ze dit niet doen, bepalen de eigen regels van die landen of de Belgische zorgvolmacht er geldt en onder welke omstandigheden dat het geval is.

 

Bronnen:

Hoe kunnen we u helpen?