Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Exit duolegaat, in vriendenerfenis

Hoe kunt u fiscaalvriendelijk een deel van uw erfenis nalaten aan een vriend of aan een goed doel?

Wellicht kunt u vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen uw erfenis tegen gunstige voorwaarden nalaten aan een vriend of aan een goed doel. De regeling komt in de plaats van de duolegaten.

In België betalen uw erfgenamen belasting op het deel van de erfenis dat ze ontvangen. De plaats waar u gedurende de laatste vijf jaar het langst woonde, bepalen daarbij of u valt onder de Vlaamse, de Waalse of de Brusselse regels.

Net als de personenbelasting is de erfbelasting progressief. Hoe meer u krijgt, hoe hoger de belasting die u moet betalen. Bovendien moet u ook meer ophoesten naarmate de familiale band die u heeft met de erflater kleiner is.

Toch gelden op deze regeling uitzonderingen. Zo kunt u voor overlijdens tot 30 juni 2021 in Vlaanderen nog gebruik maken van het duolegaat. U kiest in dat geval twee begunstigden: een goed doel en een andere erfgenaam. Daarbij verbindt het goede doel zich ertoe om niet alleen de eigen erfbelasting die 8,5% bedraagt, maar ook die van de andere erfgenaam te betalen. De techniek is populair om erfenissen aan ‘vreemden’, waarvoor hoge tarieven gelden, te regelen. Hoewel zij door de opname van het goede doel in een testament nu bruto minder ontvangen, kunnen ze netto toch meer overhouden.

Vanaf 1 juli 2021

Voor overlijdens vanaf 1 juli 2021 kan deze techniek van het duolegaat in Vlaanderen wellicht niet langer worden toegepast. De regering wil het systeem schrappen omdat het te veel wordt gezien als een methode om erfbelastingen te vermijden, veeleer dan een middel om een goed doel te steunen.

In de plaats daarvan komen twee nieuwe regelingen. De eerste is van toepassing op de goede doelen. Zij worden volledig vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. De Vlaamse Belastingdienst deelt dus niet langer mee als u iets nalaat aan bijvoorbeeld het Rode Kruis.

Daarnaast komt er ook een ‘vriendenerfenis’. U mag in uw testament een vriend aanduiden die slechts 3% erfbelasting moet betalen op de eerste schijf tot 15.000 euro. Dat is dus hetzelfde tarief als voor erfenissen in rechte lijn of tussen partners wordt aangerekend en een pak minder dan het tarief van 25% dat normaal geldt op de eerste schijf van 35.000 euro van erfenissen die worden nagelaten aan derden.

Planning

Voorlopig gaat het nog om een ontwerp van decreet. Het is op 20 januari 2021 ingediend bij de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van het Vlaams Parlement en moet dus nog wat weg afleggen vooraleer het van kracht wordt.

Wie al een successieplanning via een testament heeft opgemaakt, doet er niettemin goed aan om alles al eens rustig opnieuw te bekijken. Let wel: deze toekomstige regelingen doen geen afbreuk aan het stelsel van de reservataire erfgenamen. Heeft u kinderen, dan ontvangen zij minstens de helft van uw nalatenschap. Over de andere helft kan u vrij beschikken. Heeft u geen kinderen, dan kunt u de hele nalatenschap schenken aan wie u wil.

 

Bron: https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647491

Hoe kunnen we u helpen?