Beobank Omniumverzekering, een product van Partners Verzekeringen

 • Een kilometeraanbod als u minder dan 8.000 km/jaar rijdt

 • Een waarborg glasbreuk die ook het schuifdak dekt

 • Pechdienst en vervangwagen bij een ongeval

Maak een afspraak

3 Omniumformules

Het Omniumgamma bestaat uit drie evolutieve formules die optimaal aan uw behoeften beantwoorden. Kies de oplossing die het best past bij u en uw voertuig.

Alle Omniumformules omvatten standaard :

 • De verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. De materiële en lichamelijke schade die u toebrengt aan derden is volledig gedekt.
 • De BOB-waarborg verzekert u wanneer u vrienden naar huis brengt met hun wagen.
 • Wanneer u van voertuig verandert, blijft uw oude wagen automatisch verzekerd gedurende maximaal 60 dagen.

1. Mini Omnium

De verzekering Mini Omnium is de ideale formule als uw wagen ouder is dan 3 jaar.

 • Ze beschermt u tegen schade aan uw wagen veroorzaakt door een onverwachte gebeurtenis :

    -  Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, sneeuwval, overstroming...

    -  Aanrijding met dieren: als uw wagen daardoor schade oploopt

    -  Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal

    -  Brand: inclusief blikseminslag, explosie…

    -  Glasbreuk: dekt alle glazen onderdelen van de wagen: voorruit, zijspiegels, zij- en achterruiten, zonne- en schuifdak.

 • U geniet van een schadevergoeding in cataloguswaarde, uitgebreid tot 12 maanden
 • De niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 1.000 euro 
 • Met de BOB SCHADE waarborg is uw wagen verzekerd als die bestuurd wordt door een BOB.

2. Mini Omnium +

De verzekering Mini Omnium + is een uitbreiding van de Mini Omnium. Bovenop alle waarborgen van de Mini Omnium:

 • bent u verzekerd tegen een totaal verlies van uw wagen bij een ongeval.
 • de schadevergoeding is in cataloguswaarde uitgebreid tot 18 maanden na de aankoop van uw wagen.

3. Full Omnium

De verzekering Full Omnium is speciaal ontwikkeld voor uw nieuwe wagen. Bij een ongeval vergoedt de Full Omnium u voor alle schade aan uw auto, inclusief de schade aan de wielen en aan de inhoud.

De verzekering Full Omnium biedt u ook nog andere voordelen :

 • Met de Joker + heeft u recht op twee aansprakelijke ongevallen zonder gevolgen voor uw bonus/malus
 • De niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 3.000 euro 
 • U geniet van Maxi assistance. Die dekt de depannage van uw auto, een vervangwagen gedurende tien dagen en de kosten in verband met de lichamelijke schade die u oploopt bij een ongeval.

Vergelijk snel en overzichtelijk de waarborgen van de verschillende formules

Voornaamste niet-gedekte risico’s :

            X  Schade ten gevolge van een opzettelijk veroorzaakt ongeval  

            X  Schade toegebracht tijdens het pimpen van uw wagen met het oog op een hoger vermogen

            X  Wanneer het verzekerde voertuig geen geldig technisch keuringsbewijs kan voorleggen

            X  Wanneer de bestuurder niet in het bezit is van een rijbewijs of dronken achter het stuur zat

 

*De lijst met gedekte en niet-gedekte schade is niet volledig. De precieze omvang van de waarborgen vindt u in de algemene voorwaarden van de verschillende Omniumverzekeringen.

Bijstand na een ongeval

Bijstand na een ongeval

Al deze verzekeringsformules omvatten 24u/24 en 7d/7 bijstand.

Met de Mini Omnium en Mini Omnium + geniet u van Mini assistance. De Full Omnium biedt Maxi assistance.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Global Assistance op het nummer 02/773.61.05.

Meer info
Meer info
Met onze opties kiest u voor nóg meer bescherming

Met onze opties kiest u voor nóg meer bescherming

U kunt uw verzekering aanvullen met bijkomende waarborgen :

    -  Rechtsbijstand Auto

    -  Bescherming van de bestuurder 

Deze bijkomende opties zijn beschikbaar in de verschillende formules van de Beobank Autoverzekering.

Meer info
Meer info

Uw Autoverzekering in 3 stappen

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven?

1
Vul het afspraakformulier online in

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te worden door een agentschap in uw buurt.

2
Maak een afspraak

Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen in het agentschap.

3
Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

Een franchise op maat

Een franchise op maat

Met de formules Mini Omnium + en Full Omnium bepaalt u zelf het bedrag van uw franchise. In functie van de waarde van uw auto kunt u kiezen voor een franchise van 400 euro tot 1.200 euro. Er bestaat er zelfs een van 0 euro.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaalt in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Partners Verzekeringen N.V. - Gustave Demeylaan 66 - B-1160 BRUSSEL

N° BCE : BTW BE 0428.438.211 - RPR Brussel IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB - Tel: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail: relations@partners.be - Website : www.partners.be

Toegelaten onder codenummer 0964 onderworpen aan het toezicht van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be) en de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be)

Takken : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147 verzekeringstussenpersoon:

 • Verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de niet-levensverzekeringen
 • Verbonden verzekeringsagent van NELB voor de levensverzekeringen

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • bij de Beobank-klantendienst op het nummer 02/626.64.63 of via contactinfo@beobank.be
 • bij de verantwoordelijke van het klachtenbeheer van Partners Verzekeringen N.V., Gustave Demeylaan 66, 1160 Brussel of via complaints@partners.be
 • bij de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel of per fax naar 02/547.59.75 of via info@ombudsman.as

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van Partners Verzekeringen waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden (link) en het informatiedocument (IPID) (link) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost!

 • Bijstand 24u/24 en 7d/7

  Met de Beobank Autoverzekering geniet u van de diensten van Global Assistance. Die organiseert het takelen van uw wagen en zorgt voor een vervangwagen in functie van het ongeval en uw gekozen formule.

 • Efficiënte begeleiding wanneer u die het hardst nodig hebt

 • Snelle en kwaliteitsvolle assistentie: één telefoontje en alles is opgelost !