Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Omniumverzekering

Onze Omniumformules

 • Een korting als u minder dan 8000 km/jaar rijdt

 • Uitgebreide bijstand 24u/24u en 7d/7d

 • Pechdienst en vervangwagen bij een ongeval

3 Omniumformules

Het Omniumgamma van ACM Belgium NV bestaat uit drie evolutieve formules die optimaal aan uw behoeften beantwoorden. Kies de oplossing die het best past bij u en uw voertuig.

Alle Omniumformules omvatten standaard :

 • De verplichte verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid. De materiële en lichamelijke schade die u toebrengt aan derden is volledig gedekt.
 • De BOB BA-waarborg verzekert u wanneer u vrienden naar huis brengt met hun wagen.
 • Wanneer u van voertuig verandert, blijft uw oude niet verkochte of niet overgedragen wagen automatisch verzekerd gedurende maximaal 60 dagen.

1. Mini Omnium

De verzekering Mini Omnium is de ideale formule als uw wagen ouder is dan 3 jaar.

 • Ze beschermt u tegen schade aan uw wagen veroorzaakt door een onverwachte gebeurtenis :

    -  Natuurkrachten: inclusief storm, hagel, overstroming, lawine.

    -  Impact met dieren: als uw wagen schade oploopt door een accidenteel contact met een dier of door het krabben en knagen van een dier.

    -  Diefstal en poging tot diefstal: inclusief de beschadiging van interne en externe onderdelen tijdens een diefstal of poging tot diefstal

    -  Brand: inclusief blikseminslag en ontploffing.

    -  Glasbreuk: dekt alle glazen onderdelen van de wagen: voorruit, zijspiegels, zij- en achterruiten, zonne- en schuifdak.

 • U geniet van een schadevergoeding gelijk aan de cataloguswaarde tot het voertuig 12 maanden  oud is.
 • De niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 1.000 euro 
 • Met de  waarborg BOB SCHADE is uw wagen verzekerd bij een ongeval dat wordt veroorzaakt door uw BOB.
Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen
 • Natuurkrachten: schade veroorzaakt door een overstroming die het gevolg is van een breuk in de leiding op de plaats waar het verzekerde rijtuig zich bevindt.
 • Diefstal of pogingen tot diefstal die gepleegd werden door of met de medeplichtigheid van een persoon gelinkt aan de verzekerde zoals gepreciseerd in de algemene voorwaarden.
 • Brand: schade veroorzaakt ten gevolge van het roken
 • Glasbreuk: schade die veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen
 • Gemeenschappelijk: de schade aan het voertuig, wanneer de bestuurder geen houder is van een geldig rijbewijs of vervallen is van het recht tot sturen, of zich in staat van dronkenschap of alcoholintoxicatie bevindt of onder invloed is van drugs of substanties die hetzelfde effect veroorzaken
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Vrijstelling: een som blijft te uwen laste voor de BOB waarborgen
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

2. Mini Omnium +

De verzekering Mini Omnium + is een uitbreiding van de Mini Omnium. Bovenop alle waarborgen van de Mini Omnium:

 • bent u verzekerd tegen een totaal verlies van uw wagen bij een ongeval.
 • de schadevergoeding is in cataloguswaarde uitgebreid tot 18 maanden na de aankoop van uw wagen.
Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen

Wij kennen de Uitgebreide Waarborg niet toe:

 • aan aanhangwagens en caravans, zelfs aangekoppeld,
 • aan tijdelijke vervangingsrijtuigen,
 • aan speciale uitrusting, ombouwingen en aanpassingen, en privébezittingen,
 • voor schade ten laste genomen door een BOB-waarborg
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

3. Full Omnium

De verzekering Full Omnium biedt u de meest uitgebreide bescherming voor uw wagen. Bij een ongeval vergoedt de Full Omnium u voor alle schade aan uw auto, inclusief de schade aan de wielen en aan de inhoud.

De verzekering Full Omnium biedt u ook nog andere voordelen :

 • Indien uw bonus/malus -3 is, heeft u met de joker+ recht op twee aansprakelijke ongevallen met behoud van uw bonus/malus op -3.
 • De niet-standaarduitrusting van uw wagen is beschermd tot 3.000 euro.
Voornaamste uitsluitingenVoornaamste beperkingen

 

 • Opzettelijke schade,
 • Schade veroorzaakt door overbelasting van het rijtuig,
 • Schade veroorzaakt door vervoerde dieren, goederen en voorwerpen, alsook het inladen en uitladen ervan,
 • Schade aan uitrusting die niet in overeenstemming is met de van kracht zijnde reglementering.
 • Verval in geval van niet naleving van de verplichtingen bij een schadegeval
 • Vrijstelling: een som kan te uwen laste blijven
 • Bepaalde plafonds van de optionele waarborgen worden gespecifieerd in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van het contract
 • Afschrijving van de waarde van het voertuig in de looptijd

De volledige lijst met uitsluitingen en beperkingen vindt u in de algemene voorwaarden.

Bijstand na een ongeval

Bijstand na een ongeval

Al deze verzekeringsformules omvatten 24u/24 en 7d/7 bijstand.

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost! Contacteer Mondial Assistance op het nummer 02/773.61.05.

Verzekeraar: AWP P& C NV, Belgian Branch (Allianz global assistance)

Meer info
Met onze opties kiest u voor nóg meer bescherming

Met onze opties kiest u voor nóg meer bescherming

U kunt uw verzekering aanvullen met bijkomende waarborgen :

    -  Rechtsbijstand Auto

    -  Bescherming van de bestuurder 

Deze bijkomende opties zijn beschikbaar in de verschillende formules van de Beobank Autoverzekering.

Meer info

Uw Autoverzekering in 3 stappen

Hoe eenvoudig uw verzekering onderschrijven?

1
Vul het afspraakformulier online in

Kies de uren waarop u wenst gecontacteerd te worden door een agentschap in uw buurt.

2
Maak een afspraak

Wij nemen contact met u op om een afspraak te plannen in het agentschap.

3
Opmaken van een gratis offerte

Als u tevreden bent met de simulatie, dan kunt u meteen de verzekering onderschrijven.

Een franchise op maat

Een franchise op maat

U bepaalt zelf het bedrag van uw franchise. In functie van de waarde van uw auto kunt u kiezen voor een franchise van 400 euro tot 1.200 euro. Er bestaat er zelfs een van 0 euro.

Productinfo en condities

Producttype

De Beobank Autoverzekering is een product van ACM Belgium NV verzekeringsonderneming naar Belgisch recht.

Looptijd

Het contract wordt afgesloten voor 1 jaar. Op het einde van die periode wordt het automatisch verlengd voor een jaar, tenzij één van de partijen het contract opzegt volgens de voorwaarden en de modaliteiten bepaald in de algemene voorwaarden.

Verzekeringsmaatschappij

Deze verzekering is onderschreven bij ACM Belgium NV, verzekeringsonderneming erkend onder de code 0964 - RPR Brussel 0428.438.211 en handelend onder de naam ACM Insurance. Maatschappelijke zetel: Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel. IBAN BE43 3101 9596 0601 - BIC BBRUBEBB. 

ACM Belgium NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de code 2769, om tak 18 te verstrekken.

Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon

Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel, verbonden verzekeringsagent van ACM Belgium NV voor de Beobank Autoverzekering.

Toepasselijk recht

Deze verzekeringspolis is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Klacht

Elke klacht met betrekking tot deze verzekering en/of de eraan verbonden diensten kan gericht worden aan uw Beobank agentschap en/of

 • de Beobank klantendienst op het nummer 02/620.27.17 of via e-mail naar: contactinfo@beobank.be
 • de klantendienst van ACM Belgium NV, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel of via e-mail naar complaints@acm.be 
 • de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel op het faxnummer 02/547.59.75 of via e-mail naar: info@ombudsman-insurance.be

Deze pagina bevat algemene informatie over een verzekeringsproduct van ACM Belgium NV waarop uitzonderingen, beperkingen, franchises en voorwaarden van toepassing zijn. In de voorwaarden van het contract vindt u de volledige informatie over het product. De algemene voorwaarden en het informatiedocument (IPID) vindt u door op de link te klikken en in uw agentschap. Gelieve kennis te nemen van het verzekeringsvoorstel en de voorwaarden van het contract vooraleer de verzekering te onderschrijven.

 

 

 

Nuttige documenten

Een probleem? Eén telefoontje en alles is opgelost!

 • Bijstand 24u/24 en 7d/7

  Met de Beobank Autoverzekering geniet u van de diensten van Global Assistance. Die organiseert het takelen van uw wagen en zorgt voor een vervangwagen in functie van het ongeval en uw gekozen formule.

 • Efficiënte begeleiding wanneer u die het hardst nodig hebt

 • Snelle en kwaliteitsvolle assistentie: één telefoontje en alles is opgelost !