Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Beobank Home Secure PRO: all-in bescherming voor uw beroepsactiviteit

Beobank Home Secure PRO

Wilt uw winkel, boetiek, kantoor of praktijk beschermen tegen de risico's van inbraak en brandgevaar1? Beobank Home Secure PRO is een verbonden alarmsysteem met 24u telebewaking om uw professionele locaties te beschermen.

Risico’s voor ondernemers

Als ondernemer weet u als geen ander dat uw onderneming blootgesteld is aan verschillende risico's, zoals inbraak, geweld tegen het personeel, brandgevaar…

Steeds meer zelfstandigen willen bijgevolg een efficiënt alarmsysteem in hun winkel, praktijk of bedrijf installeren om zich te beschermen. Geldt dat ook voor u, maar maakt u zich zorgen over verborgen kosten en onaangename verrassingen bij het installeren en onderhouden van een alarmsysteem? Met Beobank Home Secure PRO, een dienst beheerd door Euro Protection Surveillance, een belangrijke speler in Europa, sluit u een maandelijks all-in abonnement af. 

Een telebewaakt alarmsysteem

Dankzij Beobank Home Secure PRO, hoeft u geen alarmsysteem te kopen. Beobank Home Secure PRO wordt gedurende de hele looptijd van uw abonnement ter beschikking gesteld: 24/24u telebewaking, verificatie van het alarmsysteem en onderhoud, alles is inbegrepen in uw abonnement, zelfs de batterijvervanging!

U beschikt bovendien over een alarmknop: in geval van een risicovolle situatie stelt deze u in staat de meldkamer te informeren, die snel de Politie2 kan waarschuwen. 

Abonnementsformules aangepast aan uw behoeften

Beobank Home Secure PRO stelt twee abonnementformules voor aangepast aan uw noden. In geval van alarm wordt u bij de formule Comfort PROonmiddellijk geïnformeerd. Bij de formule Serenity PRO, zal bovendien een bewakingsagent zich ter plaatse begeven om de staat van de toegangen te verifiëren; indien nodig worden de politie en de brandweer snel geïnformeerd en worden er maatregelen3 genomen voor extra beveiliging, wat gemoedsrust biedt. 

Bediening via smartphone 

Tenslotte, kan u dankzij de mobiele app, het alarmsysteem bedienen; u kan het alarmsysteem bijvoorbeeld van op afstand4 inschakelen of uitschakelen.

Beobank Home Secure PRO is dus uw ideale zakenpartner om uw bedrijf te beschermen, zodat u de focus kan leggen op het voortzetten van uw dagelijkse activiteiten.  

Ontdek het alarmsysteem Beobank Home Secure PRO

Maak een afspraak

1Indien nodig, na wegname van de twijfel overeenkomstig de reglementering.

2Indien nodig, naargelang de gekozen formule en na wegname van de twijfel volgens de reglementering.

3De kosten voor het toezicht of de beveiliging van toegangen die bij een intrusie beschadigd werden, worden door EPS gefactureerd en worden in het algemeen door de verzekering gedekt.

4Functie waarvoor een compatibele telefoon met vingerafdrukidentificatie of gezichtsherkenning vereist is.

Beobank Home Secure PRO is een dienst beheerd door Euro Protection Surveillance NV – Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 6.000.000 euro – RPR BRUSSEL - BTW BE 0679.698.103 – Internationalelaan 55D, 1070 BRUSSEL. Vergunningen als onderneming voor alarmsystemen en camerasystemen uitgereikt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken overeenkomstig de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Diensten aangeboden aan professionelen onder voorbehoud van de voorwaarden en beperkingen beschreven in de algemene voorwaarden. Verbintenis voor minimum 12 maanden. 

Hoe kunnen we u helpen?