Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Handelshuur: alle facetten op een rij

Handelshuur: alle facetten op een rij

Na een beetje zoeken heb je de ideale ruimte gevonden om je detailhandel in onder te brengen en je klanten te ontvangen. Maar vóór je de overeenkomst voor je handelshuur ondertekent, moet je zeker zijn dat je er alles van begrijpt.

Zoals de meeste bedrijfsleiders ga je vroeg of laat op zoek naar een ruimte voor je commerciële activiteiten. En na rijp beraad heb je besloten dat huren voor jou het beste is. Financieel is die oplossing inderdaad interessant, vooral als je een starter bent. Zodra je de ideale plek gevonden hebt, is het tijd om je huurcontract zorgvuldig en uitvoerig onder de loep te nemen. Want als je een gebouw huurt om er een kleinhandel (winkel) of een ambachtelijk bedrijf uit te baten en je in het gebouw rechtstreeks contact hebt met klanten, dan is de wet op de handelshuur in elk geval op jou van toepassing. En dat is niet zomaar een detail. Let dus goed op vóór je een overeenkomst ondertekent!

De regel van 9!

Een handelshuurovereenkomst houdt meer verplichtingen in dan een gewoon contract, maar biedt je ook een grotere bescherming. Als huurder geniet je immers een zekere stabiliteit, want de overeenkomst moet een looptijd van minstens 9 jaar hebben. Zelfs als je met de verhuurder een kortere duur afspreekt, kan je die clausule op elk moment herroepen, waarna de overeenkomst automatisch voor 9 jaar geldt. Toch zijn er enkele uitzonderingen op deze regel. In bepaalde gevallen is een kortere handelshuur mogelijk, bijvoorbeeld om een pop-upwinkel op te zetten of om tegelijk ook diensten te leveren. In Vlaanderen bestaat er zelfs een juridische omkadering van schriftelijke handelshuurverbintenissen met een maximale duur van één jaar. En wat als je heel ver vooruitkijkt? En zelfs langer dan 9 jaar in het gebouw actief wil blijven? Dan moet je de huurovereenkomst door een notaris laten opmaken. Denk er ook aan dat je de overeenkomst wel kan verlengen (maximaal 3 keer), maar dat dit met een aangetekende brief moet gebeuren en op tijd: tussen de 18e en 15e maand vóór het contract eindigt.

Klaar om te ondertekenen? Wees waakzaam!

Lees om te beginnen aandachtig de clausules die de verhuurder eventueel heeft toegevoegd. Je bent met hem natuurlijk ook een huurprijs overeengekomen. De huur geldt in principe voor de volledige contractduur (maar wordt wel geïndexeerd als dit in de overeenkomst staat). De huur verhogen kan slechts aan het einde van elke periode van drie jaar en alleen onder strikte voorwaarden. Zo moeten er nieuwe omstandigheden zijn, waardoor de huurwaarde van het gebouw minstens 15% hoger of lager ligt. Heb je het contract ondertekend? Vergeet dan niet om het te laten registreren (dat kan elektronisch) bij de fiscale administratie. Het is dan een officieel stuk, dat je beter beschermt, onder andere als het gebouw zou verkocht worden.

Werken uitvoeren of een einde maken aan de huur.

Als je de winkelruimte wil verbouwen, moet je ervoor zorgen dat die werken niet meer kosten dan drie jaar huur. Je dient de verhuurder op voorhand te waarschuwen met een aangetekende brief. Lees ook eens na wat je overeenkomst zegt over werken: is er bijvoorbeeld in bepaald dat je vergoed wordt voor de kosten die je maakt? Moet je aan het einde van je contract het goed in zijn oorspronkelijke staat herstellen?

Misschien wil je om de een of andere reden zelf weggaan. Daarvoor moet je de toestemming van de verhuurder hebben. Het akkoord dat jullie daarover sluiten, moet door de vrederechter worden bekrachtigd. Zonder toestemming kan ook, maar dan moet je wachten tot het einde van een periode van drie jaar. Je moet dan minstens zes maanden op voorhand de eigenaar inlichten met een aangetekende brief. Andersom kan de verhuurder de overeenkomst om de drie jaar verbreken, met een opzegperiode van een jaar en alleen onder bepaalde voorwaarden.

“Niet met stenen bouw je een huis, maar met de gasten!” - Indisch spreekwoord

Samengevat

  • Definitie van handelshuur
  • Duur van 9 jaar
  • Huurprijs en registratie
  • Werken en opzegprocedure

Hoe kunnen we u helpen?