Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Een bedrijf overnemen: de 8 stappen van het onderhandelingsproces

Een bedrijf overnemen: onderhandelingsproces
business case

Nu ben je klaar. Je hebt lang nagedacht over je project, de voor- en nadelen afgewogen en nu heb je beslist: je gaat dit bedrijf overnemen. Het begin van een lang proces: de onderhandeling. We wijzen je de weg in 8 stappen.

1. Informatie over het bedrijf verzamelen en analyseren

Vergelijk de cijfers van het bedrijf. Onderzoek de marktpositie. Ga niet alleen af op de cijfers van de verkoper. Verzamel zelf informatie om een realistische diagnose op te stellen. Stel de juiste vragen: hoe onderscheidt het bedrijf zich van zijn concurrenten? Hoe staat het met de levenscyclus van de technologieën en de producten? De antwoorden geven je een duidelijker beeld van het bedrijf en het potentieel ervan op langere termijn...  en stellen je in staat om een realistische koopprijs te bepalen!

 

2. Ondertekening van een vertrouwelijkheidsovereenkomst

Met die vertrouwelijkheidsovereenkomst verbind je je ertoe om, onder meer, geen commerciële informatie (leveranciers, klanten) of technische gegevens te onthullen. Maar ook om de overnamebesprekingen niet aan de grote klok te hangen of stappen te ondernemen om personeel te laten afvloeien.

 

3. Analyse van de bedrijfspresentatie

Laat de presentatie onderzoeken door je Beobank-bankier, je boekhouder, een revisor, een fiscalist, een jurist. Zo laat je je niet verleiden door mogelijk opgepoetste cijfers…

 

4. Bedrijfsbezoek

Je koopt geen bedrijf enkel op basis van een dossier. Het is belangrijk om een bezoek te brengen aan het bedrijf om het reilen en zeilen met eigen ogen te bekijken.

 

5. Analyse van het volledige dossier

Je beschikt over alle informatie en nu moet je een aankoopprijs bepalen. Een waarde die alle betrokkenen aanvaarden en die zo objectief mogelijk is. Vergelijk de verschillende waarderingsmethoden om een prijsvork te bepalen. Een revisor kan je daarbij helpen.

 

6. Bod & intentieverklaring

De intentieverklaring is de eerste stap in de onderhandelingsfase. Stel ze zodanig op dat ze niet bindend is voor de overnemer zolang ze niet werd aanvaard.

 

7. Due diligence audit

Een due diligence audit is noodzakelijk om de sterke en zwakke punten van het bedrijf te beoordelen en te valideren en de risico’s van de overname te beperken. Aan de hand van de audit kun je ook aanwijzingen vinden om de prijs die de overlater voorstelt te verlagen en over de garanties te onderhandelen.

 

8. Ondertekening van de verkoopovereenkomst

Het is zover. De onderhandelingen zijn afgerond, je gaat de overeenkomst ondertekenen… Dit is het moment om contact op te nemen met de leveranciers en de klanten. Bezoek ze samen met de overlater om ze op de hoogte te brengen van de overname. Meer nog, overtuig de leveranciers ervan je dezelfde verkoopsvoorwaarden te geven als je voorganger en zorg ervoor dat de klanten trouw blijven aan het bedrijf. Organiseer ook samen met de overlater een presentatie voor de werknemers kort voor de overname.

 

 

Hoe kunnen we u helpen?