Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Winst en cashflow: zo raak je de draad niet kwijt!

Verwar winst niet met cashflow

Beeld je een bedrijf in met een stijgende omzet en een benijdenswaardige rentabiliteit, dat toch dreigt te kapseizen! De reden? Onvoldoende liquide middelen.

Om op zijn bestemming aan te komen gaat zelfs de meest avontuurlijke reiziger met een minimum aan informatie op stap. Een kwestie van gezond verstand, waar ondernemers nooit te veel van kunnen hebben. Daarom is het een goed idee om even halt te houden bij enkele boekhoudkundige basisbegrippen, zoals omzet, resultaat, liquide middelen en cashflow. Waarin verschillen deze indicatoren? Hoe vullen ze elkaar aan? Met welke instrumenten meet je ze? Ze zijn stuk voor stuk heel nuttig, maar dan mag je ze niet door elkaar halen!

Zoals gezegd hoef je geen boekhoudexpert te worden, dus houden we de definities eenvoudig:

  • De omzet is de opbrengst van je verkoop (exclusief btw). Iedere keer als je een factuur opstelt, stijgt je omzet, maar dat betekent nog niet dat je bankrekening opzwelt (daarover later meer).
  • De winst (of het resultaat) is je verkoop (dus je omzet) min je kosten. Je weet dus alleen hoeveel winst je maakt, als je ook al je kosten kent. En dat blijkt in de praktijk niet altijd even eenvoudig.
  • Je liquide middelen stemmen overeen met het geld dat beschikbaar is op je bankrekening of tastbaar in je kassa ligt.
  • De cashflow (soms ook wel kasstroom genoemd) is de optelsom van alle bewegingen op je bankrekening. Dus al het geld dat erop terechtkomt, min al het geld dat er weer afgaat, op het moment waarop die bewegingen echt plaatsvinden.

2 noodzakelijke en complementaire instrumenten!

Om deze boekhoudindicatoren in het oog te houden, heb je instrumenten nodig. Met een resultatenrekening (soms winst-en-verliesrekening genoemd) meet je de omzet en winst, een cashflowtabel geeft je een beeld van je cashflow. Het eerste instrument duidt de richting aan waarin je evolueert, het tweede vertelt je of je genoeg “brandstof” hebt om je doel te bereiken. Beide invalshoeken zijn mooi complementair. Met de resultatenrekening hou je de rentabiliteit van je activiteiten in de gaten: je vindt er alle inkomsten en kosten in terug (exclusief btw) op het ogenblik waarop je factureert of een factuur ontvangt, naast alle uitgaven waar op dat ogenblik geen betaling tegenover staat (afschrijvingen, voorraadvermindering enz.). De cashflowtabel informeert je over de solvabiliteit van je bedrijf: je vindt er dezelfde bedragen in terug (inkomsten en uitgaven), inclusief btw, maar dan op het precieze moment waarop je het geld ontvangt of uitgeeft op je bankrekening. Bovendien bevat de cashflowtabel alle cashinkomsten en -uitgaven die niet op de resultatenrekening voorkomen.

Tijdsverschillen kunnen op je liquide middelen wegen!

Een bedrijf kan groeien (stijgende omzet) en rendabel zijn (winst maken), maar toch in geldnood komen en daardoor zelfs de boeken moeten neerleggen. Want als je niet over voldoende liquide middelen - met andere woorden: cash - beschikt, dan kan je niet langer aan je verplichtingen op korte termijn voldoen! Precies daarom moet je zoveel aandacht aan je cashflow besteden. Hoe is dit verschijnsel te verklaren? Alles heeft met tijdsverschillen te maken, tussen het ogenblik waarop je facturen stuurt naar je klanten - waardoor op dat ogenblik je omzet stijgt en hopelijk ook je winst - en het ogenblik waarop je werkelijk het geld ontvangt. Tussen beide tijdstippen ligt een “wereld” van verschil. En die wereld kan een hel worden, als de betaaltermijnen steeds langer worden of - nog erger - je klanten failliet gaan! Het onderscheid tussen omzet, winst en cashflow is dus cruciaal om je bedrijf op het juiste spoor te houden.

Kijk vooruit als je commerciële beslissingen neemt!

“Regeren is vooruitzien” luidt het spreekwoord en dat geldt ook voor je KMO. Spiegelt je klant je een verleidelijk, vet contract voor? Een blik op je resultatenrekening leert je dat alle knipperlichten op groen staan: de rentabiliteit is dus verzekerd. Maar wat zegt je cashflowtabel? Met andere woorden: heb je genoeg middelen achter de hand om de kloof te overbruggen tussen je eerste reële ontvangsten en de betalingen die je zelf moet doen om de opdracht tot een goed einde te brengen? Het antwoord op die vraag is doorslaggevend voor de financiële gezondheid (en de overleving) van je bedrijf. De “bestemming” mag er dan nog zo verleidelijk uitzien, als je niet genoeg “brandstof” hebt, geraak je niet ver! Moet je dit lucratieve contract dan weigeren? Niet noodzakelijk. Maar ga wel na hoeveel liquide middelen je de volgende maanden nodig hebt en zoek aangepaste oplossingen om de kloof te dichten.

Samengevat

  • Voor inzicht in enkele basisbegrippen hoef je geen boekhoudexpert te zijn
  • Instrumenten om essentiële indicatoren te meten
  • Tijdsverschillen die wegen op je liquide middelen
  • Raadpleeg je cashflow vóór je een belangrijke commerciële beslissing neemt!

Ontdek onze cashflow oplossingen

Naar onze oplossingen

Hoe kunnen we u helpen?