Een klacht indienen

  • Gelieve uw klacht zo gedetailleerd mogelijk te formuleren zodat wij u beter kunnen helpen

  • Gelieve geen vertrouwelijke gegevens te vermelden in dit formulier

Voor klachten over onze producten en/of diensten kunt u zich richten tot uw Beobank agentschap of tot de klantendienst van Beobank op 02/626.64.63, via contactinfo@beobank.be of via het formulier hieronder.

Indien u het oneens bent met het door ons verstrekte antwoord, kunt u uw dossier voorleggen aan Ombudsfin (www.ombudsfin.be), Ombudsdienst voor financiële diensten, op 02/545.77.70 of via ombudsman@ombudsfin.be. De dienst Ombudsman van verzekeringen kan je bereiken via de volgende coördinaten: Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, tel : 02/547.58.71, fax : 02/547.59.75, e-mail : info@ombudsman.as of via hun website www.ombudsman.as.

Aanspreking

Hoe kunnen we u helpen?