Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Fiscaliteit: wat verandert er in 2022 voor uw bedrijf en uw vermogen?

VVPRbis-stelsel: voor kleine vennootschappen

Zoals elk jaar heeft de belastingwetgeving ook in 2022 een aantal veranderingen voor ons in petto. Dit is wat er verandert en waar u op moet letten om onaangename verrassingen te vermijden!

Of het nu gaat om uw vermogen, de planning van uw erfenis of uw onderneming, in 2022 staat een aantal veranderingen op fiscaal gebied op het programma. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen die u moet onthouden.

Erfenissen en giften

Aangezien deze materie geregionaliseerd is, zijn de nieuwigheden in het zuiden en het noorden van het land niet dezelfde. De belangrijkste wijziging in Wallonië betreft de verlenging van de risicoperiode na niet-geregistreerde schenkingen van 3 tot 5 jaar. Als de schenker tijdens deze periode overlijdt, is de schenking onderworpen aan successierechten. Deze wijziging is alleen van toepassing op schenkingen die vanaf 1 januari 2022 worden gedaan.

In Vlaanderen herziet de fiscus zijn standpunt over een maatschap waarvan de aandelen zijn gesplitst tussen vruchtgebruik en blote eigendom. Indien de inkomsten van de maatschap niet worden uitgekeerd aan de vruchtgebruikers, maar opnieuw worden geïnvesteerd of worden opgenomen in het vermogen van de maatschap, waardoor zij terugvloeien naar de blote eigenaars, beschouwt de Vlaamse belastingdienst dit als een schenking. Indien de schenking niet bij de notaris wordt geregistreerd, worden deze inkomsten onderworpen aan successierechten mocht de vruchtgebruiker binnen een termijn van 3 jaar overlijden.

VVPR bis-stelsel

Op federaal niveau is de hervorming van het VVPRbis-stelsel van kracht sinds begin januari. Ter herinnering: dankzij deze regeling kunnen kleine vennootschappen* dividenden uitkeren met een roerende voorheffing van 15% of 20%, in plaats van 30%. Dat verlaagde tarief is vanaf dit jaar niet meer van toepassing op vennootschappen die hun startkapitaal niet volledig hebben volstort. Er is voorzien in een overgangsbepaling voor vennootschappen die hun kapitaal tussen 1 mei 2019 en 15 december 2021 hebben verminderd door vrijstelling van storting op grond van het nieuwe vennootschapsrecht. Zij hebben tot 31 december 2022 de tijd om hun situatie te regulariseren en niet te worden uitgesloten van de VVPRbis-regeling. Niet vergeten dat voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid voor zulke kapitaalsverhoging een notariële akte  vereist is.

Effectenrekening

De nieuwe belasting op effectenrekeningen is in februari 2021 in werking getreden, ondanks een reeks beroepszaken, en is nu in haar eerste volledige jaar. Concreet belangt deze nieuwe regel u aan, als uw effectenrekening tussen 1 oktober 2021 en 30 september 2022 een waarde heeft van meer dan een miljoen euro. De situatie van uw rekening wordt aan het eind van elk kwartaal bekeken om het gemiddelde bedrag te bepalen. De belasting bedraagt 0,15% van het totale bedrag. In België zal uw bank dat automatisch inhouden. In het buitenland kan het zijn dat u zelf de aangifte moet doen en de belasting moet betalen. Voor de eerste belastbare periode van 26/02 tot en met 30/09/2021 is de belasting verschuldigd tegen eind augustus 2022.

Buitenlands vermogen

België en Frankrijk hebben een nieuw belastingverdrag gesloten; dat moet nu worden bekrachtigd. Als dat gebeurt in 2022, zal het in 2023 in werking treden, wat met name gevolgen zal hebben voor houders van Franse aandelen, obligaties of tweede verblijven in Frankrijk.

Indien u eigenaar bent van een onroerend goed in het buitenland, wordt het belastbaar inkomen voortaan bepaald op basis van het kadastraal inkomen zoals in België en niet langer op basis van reële of fictieve huurprijzen. Bovendien moet u elke aankoop van een onroerend goed in het buitenland binnen 4 maanden melden aan de belastingdienst.

 

* Om als kleine vennootschap te worden beschouwd, mag een onderneming niet meer dan één van de volgende drie criteria overschrijden:

- 50 werknemers gemiddeld per jaar;

- 9 miljoen jaaromzet, exclusief BTW;

- een balanstotaal van 4,5 miljoen euro.

Hoe kunnen we u helpen?