Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

De Tak 21-verzekering: safety first !

Tak 21-verzekering

De Tak 21-verzekering was jarenlang een geliefkoosd instrument voor veel Belgen om hun spaargeld veilig aan de kant te zetten en er nog een behoorlijk rendement op te halen ook. Is dit verzekeringsproduct in de huidige marktomstandigheden, met zijn lage rentes en een hoge inflatie, nog altijd een goed idee?

Een Tak 21-verzekering is een spaarproduct op langere termijn in de vorm van een levensverzekeringscontract. Het specifieke hieraan is dat de opbrengst uit twee delen bestaat. U krijgt enerzijds een gewaarborgde rente en daarnaast eventueel ook een winstdeelname, als de verzekeringmaatschappij voldoende winst heeft geboekt om deze te delen met zijn klanten. De verzekering kan ook verschillende doelen omvatten. Een TAK21-verzekering kan specifiek ingezet worden in het kader van pensioensparen, langetermijnsparen of een regelmatige spaaropdracht. Zoals bij elk levensverzekeringscontract, kunt u daarbij een begunstigde aanstellen in geval van overlijden om uw dierbaren beter te beschermen.

Voor wie?

In de oren van veel Belgen (notoir voorzichtige spaarders) klinkt het begrip “gewaarborgde rente” als muziek, vandaar ook allicht dat Tak 21-verzekeringen zich lange tijd op een grote populariteit mochten verheugen. Die populariteit was de laatste jaren wel wat aan het tanen door de lage rentevoeten, die zelfs werden voorbijgestoken door de inflatie.

Toch komen TAK21-producten stilaan opnieuw in het vizier van spaarders die een hoge mate van veiligheid en zekerheid willen koppelen aan behoorlijke rendementen. Een TAK21-verzekering is nog altijd een goede manier om op een veilige en zekere manier een kapitaal op te bouwen. Mits u de verzekering lang genoeg aanhoudt, kunt u profiteren van een gunstige fiscaliteit en ze is bovendien ook flexibel. U kunt de Tak 21-verzekering inzetten als aanvulling op uw pensioen, om uw kinderen of kleinkinderen te laten erven of als financiële duw in de rug van uw nabestaanden als u komt te overlijden.

Negatieve rente

Om te duiden waarom de Tak 21-verzekering de laatste jaren wat van zijn pluimen verloren had, volstaat het om naar de rentevoeten te kijken. Om een gewaarborgde opbrengst te kunnen geven, beleggen verzekeraars de gelden uit de Tak 21-producten immers voornamelijk in langlopende en zekere activa, voor het overgrote deel obligaties. Wie echter een blik werpt op bijvoorbeeld de evolutie van de OLO’s (staatsobligaties op lange termijn) ziet de opbrengst daarvan sinds enkele jaren slinken. De OLO op tien jaar leverde begin 2014 nog bijna 3% op. In de jaren daarna zakte de rente systematisch, om medio 2019 zelfs negatief te worden.

Dat heeft de maatschappijen dan ook gedwongen om die gewaarborgde rente naar beneden te herzien, anders kunnen ze niet aan hun verplichtingen voldoen. Momenteel bieden heel wat verzekeraars dan ook een netto gewaarborgde rente van dicht bij het nulpunt. Het netto gewaarborgde minimumrendement van een Tak 21-verzekering bij, bijvoorbeeld, Beobank tikt vandaag af op 0,25%. Dat is meer dan de rente op de meeste spaarrekeningen, maar, en dat heeft u ongetwijfeld al gemerkt, door de enorm gestegen inflatie wordt het wel lastiger voor TAK21-producten om uw koopkracht op peil te houden, zelfs met de winstbonus die u van uw maatschappij krijgt.

Federal Reserve

De hamvraag is momenteel dus vooral: zullen die lage rendementen op Tak 21-producten nog lang aanhouden? We hebben geen glazen bol, maar volgens de meeste economische prognoses hebben we ondertussen wel stilaan de bodem bereikt qua rente. De kans dat de rentevoeten omhooggaan, is meer dan behoorlijk, onder meer omdat dit een wapen is tegen de hoge inflatie die momenteel heerst.

De Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, heeft half maart bijvoorbeeld al zijn eerste renteverhoging sinds 2018 doorgevoerd. Allicht volgen dit jaar nog verschillende bijkomende stijgingen. Ook aan de OLO is dit ondertussen al te merken. We gingen 2022 in met een rente die quasi nul was, vier maanden later staat die al op 1,20%. En dat is goed nieuws voor mensen die in een Tak 21-product investeren, omdat de kans groot is dat ook hun gewaarborgd rendement en hun winstdeling omhooggaat.

Bijkomende troeven

Een stijgende rente maakt de Tak 21-verzekering dus weer aantrekkelijk, maar het product heeft ook nog enkele andere troeven. De kapitaalsgarantie bijvoorbeeld. Hoe de intresten ook evolueren, welke richting de beurzen ook opgaan, of de economie het nu goed doet of niet, u mag er zeker van zijn dat u minstens uw ingelegde geld op het einde het contract altijd terugkrijgt. Een opmerking daarbij wel: door bepaalde instap-, uitstap- en beheerskosten die uw maatschappij aanrekent, gecombineerd met de lage rente van vandaag, kan het toch zijn dat u op het einde van de rit een licht negatief rendement moet vaststellen. Nu de rente opnieuw stijgt, wordt die kans almaar kleiner, maar laat u dus goed informeren over welke kosten er precies worden aangerekend.

Daarnaast genieten Tak 21-producten ook van een staatsgarantie. Mocht uw maatschappij onverwacht tegen een faillissement aanlopen, dan zijn uw tegoeden dus gedekt door de overheid tot maximaal 100.000 euro per persoon en per maatschappij.

Tot slot is een Tak 21-verzekering ook een interessant instrument om aan successieplanning te doen. U hoeft immers niet de facto de uiteindelijke begunstigde te zijn van het contract. Dat kan ook perfect pakweg uw kind of kleinkind zijn.

Fiscaliteit

Aan de Tak 21-verzekeringen hangen ook enkele interessante fiscale aspecten. Tak 21-producten worden bijvoorbeeld vrijgesteld van 30% roerende voorheffing, maar enkel wanneer u het contract minstens acht jaar aanhoudt. Heeft u een Tak 21 als contract voor langetermijnsparen? Dan levert u dat een belastingvoordeel op van 30% op de premies die in de loop van het jaar worden gestort. Op uw zestigste wordt het langetermijncontract belast aan 10% op het opgebouwde kapitaal en het rendement, als u uw contract afsloot voor uw 55e. Was dat na uw 55e, dan wordt u belast na tien jaar. Bij het pensioensparen kunt u dan weer maximaal 990 euro fiscaal voordelig storten. De belastingvermindering bedraagt 30% op de premie. U kunt ook meer storten dan 990 euro, tot een maximum van 1.270 euro, voor een belastingvoordeel van 25%.

Conclusie

Met de verwachte rentestijgingen die er aankomen, is het opnieuw een goed moment om in een Tak 21-contract in te stappen. De rendementen kunnen de komende jaren hoger zijn dan de afgelopen jaren. Bovendien is ook de kans groot dat u regelmatig van een winstdeelname zult kunnen profiteren. Samen met zijn interessante fiscaliteit, flexibiliteit en gegarandeerde veiligheid maakt dat dat de Tak 21-verzekering opnieuw een plaatsje verdient op de short list van elke spaarder.

Meer info over onze Tak 21-verzekering?

Maak een afspraak

Hoe kunnen we u helpen?