Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Gaat uw kind op kot? Een verzekerde student is er twee waard!

Domiciliëring op kot? Dat maakt een groot verschil voor uw verzekeringen.

Een kot huren is een mijlpaal in het leven, voor de student(e) én voor zijn of haar ouders. Als het schip de veilige thuishaven verlaat, zijn verzekeringen welkom als reddingsboei.

Het is zover: uw kind leert stilaan op eigen benen te staan! Deze boeiende fase mag geen onbezonnen avontuur worden. Want ook op kot liggen kleine (of grote) risico’s op de loer: een verstopte doucheafvoer die de buren overlast bezorgt, schade door een uit de hand gelopen kotfuif, een bloempot die van het balkon valt of een oververhitte kookpot op het vuur … Zonder de juiste verzekering wordt zo’n akkefietje al snel een ramp.

Uit huis en toch verzekerd

Uw kind verovert zijn onafhankelijkheid … maar blijft “administratief” toch deel uitmaken van uw gezin. Die keuze maakt alle verzekeringskwesties eenvoudiger. Zolang zoon- of dochterlief bij u blijft gedomicilieerd, dekken de meeste polissen immers alle lotgevallen van het studentenleven.

  • Uw woningverzekering volstaat meestal om de huurdersaansprakelijkheid te dekken bij brand, waterschade, slordigheid of onvoorzichtigheid van de student. Soms vergoedt uw contract ook schade die aan de inboedel (meubels) wordt toegebracht. 
  • En diefstal? Studentenkoten zijn een van de geliefkoosde doelwitten van inbrekers. Hoe kunt u de laptop, gameconsole of smartphone van uw student beschermen? Controleer of deze dekking, die soms optioneel is, voorkomt in uw woningpolis.
  • Uw familiale BA: Uw kind is onvoorzichtig en laat zijn spullen in de trappenhal rondslingeren… waardoor de buurvrouw zwaar ten val komt. Misschien bent u dan aansprakelijk voor schade aan derden. Maar het goede nieuws is, dat u waarschijnlijk al een ruime burgelijke aansprakelijkheidsverzekering (BA) hebt. Die dekt ook uw kinderen ten laste buiten de gezinswoning.

Soms is er meer nodig

Het klinkt geruststellend: als uw student bij u blijft gedomicilieerd, dekken de meeste polissen ook het kotleven. Toch kunt u één en ander beter even checken, want soms is de dekking maar gedeeltelijk of voor een beperkt bedrag. Neem dus zeker contact op met uw verzekeraar, overloop de dekkingen en laat de polissen eventueel aanpassen.

Domicilie op kot? Dat verandert de zaak!

Het gebeurt zelden dat een student zijn kot als hoofdverblijfplaats neemt, maar het kan. Die beslissing heeft allerlei gevolgen, voor de huurovereenkomst, kinderbijslag, fiscaliteit en verzekeringen. Uw zoon of dochter moet in zo’n geval immers specifieke contracten voor zijn of haar hoofdverblijfplaats afsluiten: een volledige woningverzekering voor huurders (met diefstal, vandalisme enz. als opties) en een BA-verzekering voor risico’s in het dagelijks leven.

Hoe kunnen we u helpen?