Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Richting een meer ecologisch verantwoorde mobiliteit

Duurzame mobiliteit

De overgang naar groenere mobiliteit maakt deel uit van het streven om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de luchtkwaliteit te verbeteren en gezondere vervoerswijzen te bevorderen.

Met een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de EU staat de transportsector centraal in de overgang naar een koolstofarme samenleving. De overheid stimuleert daarom steeds meer het gebruik van duurzame mobiliteitsmiddelen, zowel via belastingen als via de wetgeving (lage-emissiezones). Vandaag zijn er heel wat oplossingen voor wie de sprong wil wagen.

In deze context omarmt België, net als andere Europese landen, steeds meer de termen eco-mobiliteit en duurzame mobiliteit. Die termen omvatten het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmiddelen, zoals elektrische en hybride voertuigen, elektrische scooters en steps, en (elektrische) fietsen.

De voordelen van duurzame mobiliteit

Belgen zijn zich steeds meer bewust van de milieuproblematiek en kiezen actief voor duurzame mobiliteit. De voordelen van die overgang zijn talrijk, gaande van een verminderde uitstoot van vervuilende stoffen tot minder lawaai in de stad. Gebruikers van elektrische scooters en steps waarderen de snelheid en het reisgemak, terwijl fietsers profiteren van een gezond en zuinig alternatief. Hybride en elektrische auto's zijn aantrekkelijk vanwege hun prestaties en hun bijdrage aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Deze overgang brengt echter ook uitdagingen met zich mee. De behoefte aan een geschikte infrastructuur, de hoge initiële kosten van elektrische voertuigen en de actieradius blijven aandachtspunten. De Belgische overheid is zich bewust van die uitdagingen en onderneemt stappen om de transitie naar duurzame mobiliteit aan te moedigen.

Initiatieven om verandering te stimuleren

Op Europees niveau zijn er richtlijnen gericht op het versnellen van de overgang naar duurzamere mobiliteit. Financiële stimulansen en strengere emissienormen sporen de productie en aankoop van milieuvriendelijke voertuigen aan. De EU, die het gebruik van twee (of drie) wielen wil ontwikkelen als onderdeel van de duurzame transitie, heeft 2024 ook uitgeroepen tot "Europees Jaar van de Fiets".

Op nationaal niveau heeft België ook stimuleringsprogramma's ingevoerd, zoals aankoopbonussen voor elektrische voertuigen, investeringen in oplaadinfrastructuur en belastingvoordelen om groene mobiliteit aan te moedigen.

Oplossingen op maat om uw eco-mobiliteit te financieren

Bij Beobank willen we deze trend ondersteunen. We hebben onlangs ons aanbod aan eco-mobiliteitsoplossingen uitgebreid om u te helpen milieuvriendelijkere voertuigen te financieren.

Met de Eco-autolening kan u de aankoop financieren van een nieuwe elektrische of hybride auto met minder dan 50 gram CO2-uitstoot per km. Die lening heeft onlangs het 'Beste van de test'-label gekregen van Testaankoop. Dit label duidt het product of de dienst aan die de hoogste scores heeft behaald volgens verschillende kwaliteitscriteria, geselecteerd in zijn specifieke sector.

Om de aankoop van nieuwe voertuigen zonder CO2-uitstoot te financieren, biedt Beobank een fietslening (voor de aankoop van een fiets, elektrische fiets of step) en een lening voor een elektrische scooter of motor.

Ontdek onze kredietoplossingen voor uw eco-mobiliteit

Meer weten

Deze publicatie bevat algemene informatie en vormt geen persoonlijk advies. Deze informatie kan veranderen of onderworpen zijn aan specifieke regels of interpretaties, afhankelijk van de situatie. Beobank is niet verantwoordelijk voor de juistheid, de volledigheid en de bijgewerkte versie van de informatie uit de genoemde bronnen.

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Lening op afbetaling, onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en wederzijds akkoord.

Hoe kunnen we u helpen?