Voor een betere surfervaring, gelieve een andere compatibele browser te gebruiken zoals Firefox of Google Chrome

Rentebeleid van de VS nauw in het oog houden

Yves-Michaël Kazadi, Investment Analyst van Beobank

Het rentebeleid van de Amerikaanse Federal Reserve, kortweg Fed, beïnvloedt op fundamentele wijze het wereldwijde financiële klimaat. Vanzelfsprekend stemmen de beleggingsspecialisten van Beobank hun strategie en adviezen daarop af. Ze gaan daarbij niet over één nacht ijs, bleek uit een gesprek met Yves-Michaël Kazadi, Investment Analyst van Beobank.

 

Wat zijn de verschillen tussen de monetaire politiek van de Fed en die van de ECB, de Europese Centrale Bank?
Yves-Michaël Kazadi: "Het belangrijkste doel van de ECB is de prijsstabiliteit in de eurozone. De Fed heeft drie doelen die in de Federal Reserve Act bepaald werden: maximale werkgelegenheid, stabiele prijzen en gematigde langetermijn-rentetarieven.”

 

Wat zijn de gevolgen van deze verschillen?
Yves Michael Kazadi: “De centrale banken zagen zich genoodzaakt onconventionele technieken te gebruiken om de crisis op te vangen. De Fed heeft met drie versoepelingsprogramma’s in de voorbije vijf jaar bijzonder veel geld in de Amerikaanse economie gepompt, waardoor haar balanstotaal tot bijna 4.000 miljard is gestegen. Maar dat bood de Amerikaanse bedrijven de mogelijkheid hun schulden af te lossen en zich dankzij de lage langetermijnrente te herfinancieren. Ze hebben fusies en overnames kunnen uitvoeren en zelfs eigen aandelen kunnen terugkopen. Samen heeft dat ertoe geleid dat de beurskoers van die bedrijven na verloop van tijd opnieuw is beginnen te stijgen. Zo hebben de aandelen van ondernemingen in de technologie-, de immobiliën- en de gezondheidssector recordhoogtes bereikt in 2013. Uiteraard hebben we onze strategie dan ook toegespitst op sectoren die wel varen bij innovatie, bij de industriële heropbloei in de VS, bij een heropleving van de consumptie ook.”

 

Welke technieken heeft de ECB gebruikt?
Yves Michael Kazadi: “Ze stond voor de uitdaging te vermijden dat de EU-zone zou verbrokkelen door de overheidscrisis in meerdere lidstaten. Daartoe heeft ze verscheidene strategieën uitgewerkt: de overheidsschulden op de secundaire markt opkopen, het interbancaire vertrouwen trachten te herstellen, en de basisrentes verlagen. De vastberadenheid die de top vande ECB daarbij aan de dag legde, heeft indruk gemaakt in beleggerskringen. De markten van overheids- en bedrijvenobligaties laten sinds 2012 uitzonderlijke prestaties optekenen. De Europese aandelen zitten in de lift. En de defensieve groeistrategieën hebben, samen met de dividenduitkeringen en recent nog de focus op de intra-Europese consumptie, vruchten afgeworpen.”

 

Hoe reageerden de markten, toen in het voorjaar van 2013 bekend werd dat de Fed zijn versoepelingsprogramma zou terugschroeven?
Yves Michael Kazadi: De rentevoeten van de schatkistbons op 10 en op 30 jaar zijn toen meteen gestegen, wat de schuldfondsen van de opkomende landen negatief beïnvloedde. De afbouw van dat programma werd evenwel drastischer aangekondigd dan uiteindelijk het geval zou zijn. Maar het kwaad was al geschied. Investeerders gingen ervan uit dat de Amerikaanse economie niet overeind kon blijven zonder de vergaande steunmaatregelen van de Fed. Ze verlieten hun risicovolle of als dusdanig beoordeelde posities, met als gevolg dat de obligaties van de opkomende landen zwaar werden afgestraft. De eerste landen die daaronder leden, waren diegene die weinig overschotten op hun lopende rekening hadden of sterk afhangen van grondstoffen: Indonesië, Brazilië, Zuid-Afrika.”

 

Hoe passen klanten zich het best aan de nieuwe situatie aan?
Yves Michael Kazadi: “Ten eerste raden we onze klanten aan de impact van een renteverhoging op hun rendement te verkleinen, door het looptijdniveau (de zogenaamde ‘duration’) van hun beleggingsportefeuille te verlagen. Onze analisten geven in dat verband momenteel de voorkeur aan fondsen met eenduration van 0 tot 5 jaar. Ten tweede bevelen we obligaties aan die minder gevoelig zijn aan een renteverhoging, zoals de converteerbare obligaties. En ten derde adviseren we onze klanten hun rendementsbronnen te diversifiëren door ook in subklassen van obligaties te beleggen.”

 

In welke mate volgen de analisten van Beobank de economische of financiële situatie van Europa op?
Yves Michael Kazadi: “Wat 2014 en de eurozone betreft, zullen wij op de voet volgen of en in welke mate de markten nerveus reageren op de uitslag van de Europese verkiezingen in mei en van het referendum in september over de onafhankelijkheid van Schotland. Daarnaast is er nog de Europese economic surprise index, die meet of de macro-economische cijfers beter dan verwacht zijn. Onze analisten stellen vast dat hij verslapt. Daardoor wordt het van essentieel belang een stock picking- en bottom-up-benadering aan te houden – wat zoveel betekent als interessante bedrijven en aandelen selecteren op basis van hun intrinsieke kwaliteiten – en de voorkeur te geven aan fondsen waarvan de waarde niet sterk schommelt. Verder stelt zich de vraag of we afstevenen op een deflatie, een aangehouden daling van het prijspeil? Moeten we erop hopen dat de ECB een nieuwe budgettaire versoepeling op Europese schaal invoert? En wordt er vooruitgang geboekt in de oprichting van de Europese Bankenunie? Wat zullen de hervormingen in Frankrijk en Duitsland teweegbrengen? Al deze aandachtspunten zullen we nauwgezet opvolgen.”

 

Vereisen de opkomende landen bijzondere aandacht?
Yves Michael Kazadi: “Zowel de schommelingen van de deviezen als de mogelijkheid dat de rente in de VS opnieuw stijgt, houdt een dreiging in voor bepaalde opkomende landen. Van sommige is de lopende rekening verslechterd doordat de inlandse vraag is vertraagd. Landen zoals Argentinië, Brazilië, Indonesië, Turkije en Zuid-Afrika worden met de vinger gewezen. Daartegenover staat dat de Noord-Aziatische landen best weleens voordeel zouden kunnen halen uit het economisch herstel van de ontwikkelde staten in hun buurt, zoals Zuid-Korea, Taiwan en China.”

 

Welk beleggingsadvies zou u concreet willen geven aan Beobank-klanten?
Yves Michael Kazadi: Beleggingen op lange termijn bieden de mooiste perspectieven. Door stelselmatig te beleggen vermindert men het risico dat aan de duur van een belegging vasthangt. Verder doet men er goed aan hoofdzakelijk voor een mix van fondsen te opteren. Beobank stelt uiteraard uitsluitend fondsen voor die beantwoorden aan het risicoprofiel van de klant. Bovendien selecteren we voor elke activaklasse en subactivaklasse alleen de meest veelbelovende fondsen, die gepromoot worden door een aantal van de meest gerenommeerde fondsenbeheerders ter wereld.”

 

 

Hebt u specifieke vragen over uw beleggingen? Neem contact op met uw Beobank-adviseur.

 

 

Hoe kunnen we u helpen?